Capadecor VarioStone

Šķīdinātājus nesaturošs mākslīgu sveķu krāsaino akmentiņu apmetums 9 krāsu toņos dekoratīviem pārklājumiem iekšdarbos.

Pielietojums

Dekoratīviem, robustiem iekšdarbu pārklājumiem ar augstu mehānisko noturību un pretestību. Īpaši labi piemērots stipri noslogotām sienu virsmām kāpņu telpās, gaiteņos, foajē, operatoru zāles, atpūtas zāles utt.

Īpašības

- E.L.F.
- izturīgs pret sārmu
- ar augstu noslogojamību
- piemērots telpām ar augstām prasībām
- elpojošs
- grūti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102, B1

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55945.

Iepakojums

25 kg

Krāsu toņi

VarioStone krāsu tonis

Gruntēšanas krāsu tonis 3D- sistēmā

Gruntēšanas krāsu tonis Capa- rolColor

Grauda lielums:

Nr. 61 Tansanitweiss

Melisse 10

Basalt 17

1,2-1,7 mm

Nr. 62 Arosaweiss

Curry 15

Lava 16

1,2-1,7 mm

Nr. 63 Jaspisweiss

Ginster 50

Lava 15

1,2-1,7 mm

Nr. 64 Aragonitweiss

Mai 20

Schiefer 16

1,2-1,7 mm

Nr. 65 Spatweiss

Curry 15

Lava 16

1,2-1,7 mm

Nr. 66 Onyxweiss

Melisse 10

Basalt 17

1,2-1,7 mm

Nr. 67 Muschelweiss

Palazzo 145

Lava 14

1,0-1,5 mm

Nr. 68 Pyritweiss

Ginster 50

Lava 15

1,0-1,5 mm

Nr. 69 Aostagrün

Mai 45

Island 13

1,2-1,7 mm

Krāsu toņi ir drukāti, un tādēļ tie var atšķirties no reālajiem krāsu toņiem. Oriģinālos dizainus var atrast Vario krāsu toņu kartēs.

Spīduma pakāpe

Zīdaini mantēta.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB,C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Javu grupu PII un PIII apmetumi: 
Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainām birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām gruntējums ar  CapaSol LF.

Javu grupu PIV un PV ģipša un gatavie apmetumi: 
Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Ģipša būvplāksnes: 
Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar CapaSol LF vai Caparol-Tiefgrund TB.

Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes: 
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Uz plāksnēm ar ūdenīšķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol-Filtergrundgrob. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

Betons: 
Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

Gāzbetons: 
Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3. Nošpaktelēt gludu ar Caparol- Akkordspachtel.

Pārklājumi ar labu nestspēju: 
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju: 
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt pilnībā. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām virsmām gruntējums ar CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapetes: 
Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB.

Virsmas ar pelējuma sēnīti: 
Pelējuma vai sēnīšu bojājumu mehāniski noņemt, izmantojot  mitro noslaucīšanu ar birsti, noskaldīšanu vai nokasīšanu. Virsmas nomazgāt ar Capatox  un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes  veida un īpašībām. To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: 
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti.. Izolējošs gruntējums ar Caparol-Filtergrund grob  (Tehniskā Informācija Nr. 845).Uzklāšanas metode

Ar nerūsējošā metāla izlīdzināšanas ķelli vienmērīgi uzklāt grauda biezumā un nekavējoties pārlīdzināt vienā virzienā. Samaisot ar mikseri, VarioStone kļūs vēl "elastīgāks" un to varēs vēl vieglāk un ātrāk uzklāt.

Pārklājuma uzbūve

Gruntējuma klājums vai starpklājums: Putzgrund 610, tonēts ar mit CaparolColor uz konkrētā Variostone- krāsas toņa saskaņā ar augstāk minēto tabulu. Nobeiguma pārklājums: Variostone, noregulēts iestrādes konsistencē, atšķaidot to ar maks. 2 % ūdens.

Patēriņš

Apm. 4,0 kg/m2

Iestrādes nosacījumi

+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 24 stundām virsma ir sausa. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Norāde

Izmantojot dabiskās smiltis, ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Tādēļ uz neatdalītām virsmām iestrādāt viena ražošanas numura materiālu. Materiālu ar dažādiem ražošanas numuriem samaisīt vienu ar otru. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger.

Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā var veidoties sabiezējums, burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Veicot slīpēšanu, izmantot putekļu filtru P2. Iestrādes un žūšanas laikā rūpēties par telpu labu ventilāciju. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. izmantot putekļu filtru A2/P2. Detalizētāka  informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem Mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas