Capadecor Metallocryl Interior

Spīdīga dispersijas krāsa ar metālisku optiku iekšdarbiem.
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/130975/044468_Metallocryl_Interior_2,5L.png

Pielietojums

Capadecor Metallocryl INTERIOR ir spīdīga dispersijas krāsa ar speciāliem metāliskiem
pigmentiem iekšdarbu sienu virsmām. Īpaši piemērota reprezentatīvās un apskatāmās vietās, tādās kā iepirkšanās centri, biroju kompleksi, bankas, apdrošināšanas iestādes, dzelzceļa stacijas, fonotēkas un tamlīdzīgi objekti.

Capadecor Metallocryl INTERIOR būtu jālieto uz strukturētām pamatnēm, tādām kā:
- raupjo šķiedru tapetes
- stikla šķiedru tapetes
- stikla šķiedru audumi
- plastiskie apmetumi
- struktūrapmetumi
- struktūrkrāsas (MultiStructurStyle smalks, vidējs, raupjš)

Gludas, viegli strukturētas pamatnes, kā arī virsmas ar specifisku apgaismojumu nav iespējams noklāt tā, lai nebūtu redzamas ruļļa pēdas (bez plankumiem). Atraktīvas virsmas tiek panāktas, ja   CapadecorMetallocryl INTERIOR tiek izmantots kā starpklājums zem Capadecor Arte Lasur un Arte LasurColor.

Īpašības

- atšķaidāma ar ūdeni
- praktiski bez smakas un vidi saudzējoša
- metālisks efekts
- mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN 13300; < 5 µm pie 200 cikliem, atbilst izturībai     pret berzi   saskaņā ar DIN 53778
- difūza, sd-vērtība apm. 0,6 m

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

Iepakojums

2,5 l, 5 l

Krāsu toņi

Metāliski sudrabaina (tuvināta RAL 9006), standarta krāsu tonis atbilst Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl INTERIOR ir tonējama automātiski ColorExpress iekārtās daudzoskrāsu toņos. Krāsu toņi ar metāla efektu saskaņā ar RAL 3D plus-krāsu toņiem, līdz šim Alucryl-krāsu toņi.

Precīzu norādi varat atrast bukletā par Capadecor Metallocryl INTERIOR. Pēc pieprasījuma var ietonēt arī Capadecor Metallocryl INTERIOR speciālos toņus, piem., Corporate-Design- konceptiem. Tam īpaši piemērotas ir Capaver Logo stikla šķiedru tapetes kā pārklājuma pamats. Pasūtot 100 litrus un vairākvienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

Krāsu toņu pārskats Capadecor Metallocryl INTERIOR:
Materiālam tipisks

Sudraba nianses

Venato 10 MET

Venato 20 MET

Venato 30 MET

Venato 45 MET

Bronzas nianses

Venato 155 MET

Venato 160 MET

Venato 10 MET

Venato 50 MET

Vara nianses

Rubin 25 MET

Papaya 65 MET

Amber 70 MET

Marill 50 MET

Zelta nianses

Palazzo 245 MET

Palazzo 215 MET

Curcuma 45 MET

Melisse 35 MET

Dzelzs nianses

Palazzo 125 MET

Marill 10 MET

Citrus 15 MET

Palazzo 5 MET

Krāsu toņi, balstoties uz 3D System plus

Amber 10 MET

Curry 95 MET

Oase 5 MET

Rose 105 MET

Amber 45 MET

Grenadin 95 MET

Oase 70 MET

Rose 75 MET

Amber 95 MET

Jade 70 MET

Pacific 130 MET

Rose 95 MET

Aprico 95 MET

Lago 45 MET

Pacific 155 MET

Rubin 5 MET

Arctis 100 MET

Lago 50 MET

Pacific 40 MET

Saphir 5 MET

Arctis 65 MET

Laser 10 MET

Papaya 35 MET

Siena 40 MET

Arctis 70 MET

Lavendel 165 MET

Papaya 40 MET

Tundra 40 MET

Baccara 10 MET

Magma 35 MET

Papaya 45 MET

Tundra 80 MET

Baccara 5 MET

Magma 40 MET

Papaya 70 MET

Tundra 95 MET

Barolo 95 MET

Magma 50 MET

Papaya 95 MET

Tundra 105 MET

Bordeaux 35 MET

Magma 70 MET

Patina 45 MET

Verona 130 MET

Cameo 155 MET

Magma 75 MET

Patina 50 MET

Verona 45 MET

Citrus 10 MET

Mai 70 MET

Pinie 15 MET

Verona 80 MET

Citrus 20 MET

Malachit 40 MET

Pink 25 MET

Viola 80 MET

Curry 35 MET

Melisse 70 MET

Pink 30 MET

Viola 110 MET

Capadecor Metallocryl INTERIOR krāsu toņi ir izveidoti, balstoties uz 3D-System plus
to metāliskais raksturs var nedaudz atšķirties no oriģinālajiem krāsu toņiem. Krāsu toņu mehāniskais efekts var  mainīties, pateicoties vērotāja dažādiem skata  leņķiem, kā arī no gaismas veida, apjoma un krituma. Tādēļ iesakām veikt izmēģinājuma klājumu objektā. Kā papildinājums šim pārskatam ir dažādi tirgū pieejamie krāsu toņi ar metāla efektu,tādi kā RAL, kā arī līdz šim izmantotās Alucryl nianses.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

Blīvums

Apm. 1,0 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās īpašībām. Ievērot Amphibolin tehnisko informāciju. Capadecor Metallocryl INTERIOR pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt. Krāsošanas laikā krāsu maisīt regulāri.

Uzklāšanas metode

Capadecor Metallocryl INTERIOR var uzklāt ar rullīti vai otu. Salaidumu vietu rajonus jāpārrullē vēlreiz. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja spalvas garuma rulli (spalvas garums 12-16 mm), kas neveido krāsas sabiezinājumu ruļļa malās, piemēram, Rotanyl 18 vidēji līdz rupji strukturētām virsmām Rotanyl 11 viegli strukturētām pamatnēm. Lai panāktu alumīnija vizuļu novirzīšanu vienā virzienā, Capadecor Metallocryl INTERIOR jāuzklāj vienmērīgi, horizontāli jāizlīdzina un vertikāli jāpārrullē vienā virzienā.

Uzklājot smidzināšanas tehnikā, virsma var veidoties mākoņaina/ pleķaina, kā tas ir, strādājot ar efekta krāsām. Tāpēc iesakām materiālu izmantot uz lokālāmun nevis uz lielām virsmām. Iespēju iestrādāt Metallocryl izsmidzināšanas tehnikā noteikti jāpārbauda uz vietas. Balstoties uz to, lūdzam izmantot mūsu profesionālo konsultāciju. Uz gludām virsmām efektīvu virsmu var panākt, ja pēc Capadecor Metallocryl INTERIOR uzklāšanas ar rulli virsmu nobirstē ar ovālu birsti krustu šķērsu.

Uzmanību: 
Metallocryl spīduma un metālikas efekts uzsver pamatnes struktūru. Tumši vai sulīgi krāsu toņi, pateicoties augstākam pigmentu saturam, var izžūt ar svītrām.
Pārklājuma uzbūve

Capadecor Metallocryl INTERIOR satur alumīnija vizlu, kas reaģē uz sārmainu un skābu ietekmi, īpaši savienojumā ar mitrumu, veidojot dažādas nokrāsas pleķus. Tādēļ uz sārmainām, neuzsūcošām pamatnēm nepieciešams papildus izloācijas pārklājums  ar Disbon 481 EP-Uniprimer (skat. Produkta tehnisko informāciju Nr. 481).
 
Sedzošs starpklājums ar Amphibolin 3D-krāsu toņos, kas ir saskaņoti ar sekojošo pārklājumu arCapadecor Metallocryl INTERIOR(ievērot Amphibolin tehnisko informāciju nr. 100). Matētas krāsas nav piemērotas starpklājumam. 2 noslēdzošie klājumi ar neatšķaidītu (max 5%) Capa-decor Metallocryl INTERIOR .


Capadecor Capaquarz: Tikai vienu vienmērīgu krāsojumu ar neatšķaidītu Capadecor Metallocryl INTERIOR vai arī, kas ir maks. atšķaidīts ar ūdeni 5%. 

Capadecor Fantastic Fleece: Pārklāt tikai ar kvarcu strukturētos "Lino" un "Tira" . Veikt vienmērīgu krāsojumu ar neatšķaidītu Capadecor Metallocryl INTERIOR. 

Patēriņš

Apm. 100 ml/m2 vienam klājumam uz viegli strukturētām pamatnēm, uz raupjākām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājum pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Capadecor Metallocryl INTERIOR nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Lai saglabātu speciālās īpašības, to nedrīkst samaisīt ar citiem krāsošanas līdzekļiem. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipiskais šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSIlan Putzfestiger.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: Drošības datu lapu  profesionāli lietotāji var saņemt pēc Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību pieprasījuma.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Saturā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, pērļu spīduma pigmenti (alumīnijs), silikāti, esteris, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa