Disboxid 420 E.MI Primer

 • 2K- epoksīda sveķi, caurspīdīgi, minerālu pamatņu gruntēšanai.
 • Minimizēta emisija, TÜV – kaitīgo vielu pārbaude un pārraudzība.
 • Nesatur benzol alkoholus un alkolpfenolus.
 • Ilglaicīgi droša saķere, arī pie lielām temperatūras un mitruma svārstībām, savienoumā ar Disboxid 421 EM.I Coat un citiem Caparol pārklājumiem.
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/151480/049186_Disboxid_420_E.MI_Primer_10kg_3kg.png

Pielietojums

Pateicoties emisijas minimizētajai un kaitīgo vielu neesošajai produkta formulai īpaši piemērots visām „jūtīgajām” zonām, piem., uzturēšanās telpām, slimnīcām, bērnu dārziem, skolām utt. Kā gruntējums un skrāpējuma špaktelējums uz minerālām pamatnēm zem sekojošiem pārklājumiem piem.,

 • Razošanas un uzglabāšanas zonās
 • Birojos, uzturēšanās telpās, kā arī veikalos
 • Kā saistviela priekš Disboxid 946 javas smiltīm, lai veidotu ļoti nodilumizturīgas kārtas, kājlīstu izveidei, reprofilēšai
 • Caurspīdīga lakas kārta gludai vai pretslīdes virsmai
 • Plaisu aizpildīšanai

Pārbaudīts pēc AgBB-pārbaudes kritērijiem priekš GOS-emisisējošu iekšdarbu produktiem.

Īpašības

 • Minimāla emisija
 • TÜV – kaitīgi vielu pārbaude
 • Nesatur benzol alkoholus un alkopfenolus
 • Laba penetrācijas spēja
 • Ļoti laba ieenkurēšanās betona pamatnē

Materiāla bāze

Zemas viskozitātes modificēti divkomponentu šķidrie epoksīda sveķi. Nesatur šķīdinātāju.

Iepakojums

 • 5 kg kombinētā metāla bundža
 • 10 kg kombinētā metāla bundža
 • 25 kg metāla kannas:          
                     Masa: 17,5 kg
                     Cietinātājs:7,5 kg

Krāsu toņi

Caurspīdīgs. Iespējamas minimālas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas) kā arī dažādas ķīmikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāte ar to netiek traucēta.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala. Oriģinālā iepakojumā pie normālas temperatūras 20C droši var tikt uzglabāts vismaz gadus.

Blīvums

Apm. 1,1 г/сm3

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

Apm. 43 mg/30 cm2(CS  10/1000 Apgr/1000g)

Cietība pēc Koenig metodes

Apm. 197 sek

Spiedes pretestība

Apm. 89 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Piemērotas virsmas ir visas minerālās pamatnes. Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, cietai, izturīgai, bez atlupušām daļām, tīrai no putekļiem, eļļas, taukiem, gumijas noberzumu pēdām un citām atdaloši darbojošām vielām. Cementa, ar polimēriem bagātinātas izlīdzinošās masas iz jāpārbauda uz to saderību ar pārklājumu, pretējā gadījumā jāveic paraugkrāsojumi. Virsmas spiedes  izturībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2, mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,0 N/mm2. Virsma ir jābūt sasniegušai izlīdzinošo mitrumu:

 • Betons un cementa klons maks. 4 masas %
 • Anhidrīta klons maks. 0.5 masas %
 • Magnezīta klons maks. 2-4 masas %
 • Ksilolīta klons maks. 4-8 masas %
Kāpjošs mitrums ir jāizslēdz, anhidrīta un magnezīta klonam ir jānodrošina blīvējums pret tiešu saskari ar zemi.

Pamatnes sagatavošana

Virsmu sagatavot ar piemērotu paņēmienu, piem. apstrādājot ar tvaika, ūdens, smilšu strūklu, lai tā atbilstu augstāk minētajām prasībām par virsmas tīrību. Izdrupumus un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret PCC  vai Disboxid EP sērijas javām. Vai veikt virsmas izlīdzināšanu ar Disbocret 735 Nivellerschicht.

Materiāla sagatavošana

Pievienot pamatmasai cietinātāju. Lēni maisīt (maks. 400 apgriezieni min.), līdz masa kļūst viendabīga. Pēc tam pārliet citā traukā un vēlreiz kārtīgi izmaisīt.

Maisījuma attiecība

Pamatmasa : cietinātājs = 7 : 3 svara daļas.

Uzklāšanas metode

Pēc pielitojuma ar gumijas špakteli, lakošanas birsti, īsspalvainu rulli vai metāla špakteli.

Pārklājuma uzbūve

Krāsojuma uzbūve
Gruntēšana:
Sagatavoto produktu izliet uz virsmas un ar gumijas ķelli izlīdzināt pa visu virsmu. Lai izvairītos no spīdīgu laukumu veidošanos virsmu pārrulē ar rullīti vai lakošanas birsti. Ja nepieciešams, vēl svaigo gruntējumu nokaisīt ar smiltīm. Ja nākošais tiek uzklāts neslīdošais klājums ar rullīti vai tiek uzklātas Disboxid javas, virsmu nokaisīt ar Disboxid 943 Einstreuquarz smiltīm. Ja nākošo klājumu uzklāj ar špakteli, virsmu nokaisīt ar Disboxid 942 Mischquarz smiltīm. Ja gruntējums nav nokaisīts ar smiltīm, tad pie maks. 20C° 16-24 stundu laikā tas jāpārklāj ar nākošo kārtu.

Lakošana:
Materiālu uzklāt 1-2 reizes, kā aprakstīts augstāk. Lai panaktu pretslīdes virsmu pirmajā vēl svaigajā kārtā iekaisa smiltis, atkarībā no ruapjmu Disboxid 943/944 iekaisāmais kvarcs, vai kādu citu alternatīvu pretslīdes līdzekli – Durop, granita šķembas vai silīcija karbīds.

Skrāpējuma špaktelēšana
Līdzenas, viegli raupjas pamatnes:
Pagatavot špakteles masu no
Disboxid 420 E.M.I Primer – 1 masas daļa
Disboxid 942 Mischquarz – 1.5 masas daļas

Nelīdzenas, raupjas virsmas:
Pagatavot špakteles masu no
Disboxid 420 E.MI Primer – 1 masas daļa
Kvarca smiltis – 1.5 masas daļas
(Disboxid 942 + Disboxid 943 atteicībā 1:1)

Izveidoto špakteli iezliet uz virsmas. Ar špakteles lāpstiņu vienmērīgi izlīdzināt pa virsmu. Nobeigumā atgaisot ar adatu rulli. Gatavo skrāpējuma špakteli pēc vajadzības nokaisa ar kvarca smiltīm. Ļoti porainas un raupjas virsmas pirms skrāpējuma špaktelēšanas nogruntē ar Disboxid 420 E.MI Primer.

Javas klājums:
Pamatni kā iepriekš rakstīts sagruntēt. Izveidot javu no
Disboxid 420 E.MI Primer – 1 masas daļa
Disboxid 946 Moertelquarz – 10 masas daļas

Saistviela 5kg iepakojumā ir paredzēta uz 2 maisiem pa 25 kg Disboxid 946 Moertelquarz. Abus maisus ieber piespiedu maisītājā un pievieno jau iejauktu saistvielu Disboxid 420 E.MI Primer un maisa 3 min. Gatavo javu uzklāj uz jau nožuvušā gruntējuma ar smiltīm vai vēl svaigā gruntējuma, tad sablīvēt un visbeidzot ar ķelli nogludina. Lai panāktu ūdens blīvu vai pretslīdes virsmu tad izžuvušo javas kklājumu apstrādā kā punktā 2 aprakstīts. Pirms eventuālās klājuma apstrādes virsmu ieteicams apstrādāt ar Disboxid 420 E.MI Primer, kam pievienots 2% Disboxid 952 biezinātājs.

Patēriņš

Gruntēšana

Apm. 200–400 g/m2

Lakošana

Apm. 200–400 g/m2

katra kārta

Skrāpējuma špaktelēšana

Līdzenas, viegli raupjas pamatnes:

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 942 Mischquarz

Apm. 660 g/mm/m2

Apm. 1 кg/mm/m2

Nelīdzenas, raupjas virsmas:

Disboxid 420 E.MI Primer


Disboxid 942 MischquarzDisboxid 943 Einstreuquarz

Apm. 660 g/mm/m2

Apm. 500 g/mm/m2

Apm. 500 g/mm/m2

Javas klājums

Disboxid 420 E.MI Primer


Disboxid 946 Moretelquarz

Apm. 190 g/mm/m2

Apm. 1,9 kg/mm/m2

Precīzus patēriņus noteikt objektā uz vietas.

Iestrādes nosacījumi

Ja gaisa temperatūra ir 20C un relatīvais mitrums gaisā 60%, maks. produkta izstrādes laiks ir apm. 30 minūtes. Augstāka temperatūra izstrādes laiku samazina, zemāka - pagarina.

Pārkrāsojams pēc:

Starplaiki starp krāsojumiem pie 20C° min. 12 st. Un maks. 24 st. Starp Ilgākiem starplaikiem virsmu pirms apstrādes jāslīpē, ja tie netika nokaisīti ar smiltīm. Norādītais laika posms tiek pagarināts ja ir zemākas temperatūras un pazemināts, ja aukstākas temperatūras.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir 20C un relatīvais mitrums 60%, tad virsma ir nožuvusi un var tikt minimāli noslogota pēc apm. 12 stundām. Pēc 3 dienām virsma var tikt mehāniski noslogota, pēc 7 dienām krāsojums ir pilnībā sacietējis. Krāsojuma žūšanas un sacietēšanas laikā sargāt virsmu no mitruma. Pretējā gadījumā krāsojuma un virsmas savstarpējā sasaiste var būt traucēta.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdūnnner.

Drošības norādes

Uzglabāt produktu bērniem nepieejamā vietā. Strādājot ar produktu, ievērot videi kaitīgo produktu lietošanas norādījumus.

Gis-kods

RE 1

CE-apzīmējums

DIN EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas, to nosacījumi un īpašības’ (Janvāris 2003) nosaka nosacījumus grīdas klājumiem iekšdarbos. Mākslīgo sveķu klājumi un noblīvējumi (finiša kārtas) arī ir iekļautas šajā normā. Produkti, kas atbilst augstāk minētajai mormai ir jaapzīmē ar CE zīmi.

 CE

 CAPAROL

 Farben Lacke Bautenschutz GmbH

 Robdorfer Strabe 50

 64372 Ober-Ramstadt

 08 1)

 EN 13813 SR-AR1-Efl–B2.0-IR4

 Mākslīgo sveķu izlīdzinoša masa/ - pārklājums  iekšdarbos (uzbūve atbilstoši TI)

 Uguns drošība(Fire Classification): Efl 2)

 Korodējošu vielu izdalīšana

 (Synthetic Resin Screed): SR

 Ūdens caurlaidība: NPD3)

 Nodilumpretestība  (Abrasion Resistance):AR1

 Noturība pret atrāvumu (Bond): B2,0

 Triecien iztrurība (Impact
 Resistance): IR4

 Soļu skaņas izolācija: NPD3)
 Halles skaņas izolācija: NPD3)

 Siltumizolācija: NPD3)

 Ķīmiskā noturība: NPD3)


1) Gada pēdējie divi skaitļi, kad tikai piešķirta CE zīme.
2) Vācijā pašlaik spēkā ir DIN 4102; tiek izpildīta degšanas klase B2.
3) NPD= NO PERFORMANCE DETERMINED; Nav noteikta vērtība.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties,  drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.