Disboflex 204 Silikon-Fugendicht

Elastīga silikona šuvju blīvējamā masa sanitārajām zonām.

Pielietojums

Šuvēm sanitārajās un mitrajās zonās.
Savienojuma šuvēm iekštelpās un ārtelpās.
Šuvēm stikla un logu konstrukcijās.

Nav piemērota marmora virsmām! Nav krāsojama!

Īpašības

  • Elastīga
  • Noturīga pret mazgāšanas līdzekļiem
  • Aizkavē pelējuma veidošanaos (veido pārklājuma aizsargkārtu)

Materiāla bāze

Silikona kaučuks, acetāta cietinātājs

Iepakojums

310 ml plastmasas kārtridžs (lielajā iepakojumā 12 gab.)

Krāsu toņi

Balts (Weiß), pelēks (Grau), Manhattan (Manhattan), tumši brūns (Dunkelbraun), Bahamu bēšs (Bahamabeige), antracīts (Anthrazit), caurspīdīgs (Transparent)

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājama 12 mēnešus. Uzglabāšanas temperatūra 5 līdz 25°C.

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3

Pieļaujamā kopējā deformācija

maks. 25%, atkarībā no šuves platuma

Temperatūras noturība sausumā

–40 °C līdz 180 °C

Rukums

apm. 15%

Šuvju platums

maks. 30 mm

Piemērotas pamatnes

Emalja, flīzes, stikls, krāsota koksne, keramika, sintētisko sveķu apmetums, krāsots metāls, ķieģeļi.
Saskares virsmai jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām.

Pamatnes sagatavošana

Konstruktīvā pamatnes sagatavošana saskaņā ar Blīvējamo materiālu industriālās asociācijas IVD atgādni Nr. 3. Šuves jeb blīvēšanas dziļumu norobežot ar neuzsūcošu, slēgtu poru polietilēna putu šuvju auklu. Šuves platuma attiecība: blīvēšanas dziļums pēc ar DIN 18 540; blīvējot stikla virsmas, ievērot DIN 18 545.

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai.

Uzklāšanas metode

Materiālu vienmērīgi iepildīt šuvē. Pirms plēvītes veidošanās nogludināt virsmu ar samitrinātu instrumentu.

Patēriņš

10 x 10 mm šuvei apm. 100 ml/m. Precīzu patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra:
Min. 5°C, maks. 40°C

Žūšana/ žūšanas laiks

Apm. 1 mm 24 stundās pie 20°C un 60% rel. gaisa mitruma.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

Norāde

Disboflex 204 Silikon-Fugendicht nav krāsojams!

Uzmanību

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 
Satur 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Škidrus materiāla atlikumus likvidēt kā blīvmasu atkritumus.

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon Būvju aizsardzības iestrādes norādes.

CE-apzīmējums

ce-logo
0432
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Werk 18182
14
DIS-204-001339
EN 15651-2: 2012-12
Blīvējamie materiāli stikla virsmām
EN 15651-3: 2012-12 
Blīvējamais materiāls sanitārajām zonām
EN 15651-2:Tips G-CC (G25 HM)
EN 15651-3 Tips S (XS 1)
UgunsreakcijaKlase E
Bīstamas vielas (sīkākai informācijai skat. Drošības datu lapu)vērtēts
Noturība pret noplūšanu (EN ISO 7390)≤ 3 mm
Tilpuma zudums≤ 20%
Stiepes īpašības ar iepriekšēju nospriegošanu pēc iegremdēšanas ūdenī (EN ISO 10590)izturēts
Saķeres un stiepes īpašības, vērtējot atkarībā no siltuma, ūdens un mākslīgās gaismas (EN ISO 7389izturēts
Formas atjaunošanās spēja (EN ISO 7389)≥ 60%
Stiepes īpašības ar iepriekšēju nospriegošanu -30°C temperatūrā (EN ISO 8340)izturēts
Mikrobioloģiskā augšana (ISO 846)0 vai 1
Ilgmūžība (ISO 8339, ISO 10590)izturēts

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)