Capatect Mineral Fassadenputz

Sausais minerālais dekoratīvais apmetums, kas paredzēts pielietošanai siltumizolācijas sistēmās Capatect STANDARD A (MV) un B (EPS)
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/212176/061300_caparol-k15-bag_www_LV.png

Pielietojums

Minerāls, strukturējams dekoratīvais apmetums ar K (biezpiena) un R (lietutiņa) struktūru. Pielietojams, kā nobeiguma klājums uz sekojošām virsmām:
■ siltinājuma sistēmas Capatect STANDARD A un B
■ betons bez pārklājuma, esoši minerālie apmetumi, PII un PIII javas grupas pamatapmetumi
Nav piemērots koka un plastmasas pamatnēm un pamatnēm ar sāls izsvīdumiem.

Īpašības

• nedegošs
• ar augstu ūdens tvaiku difūzijas caurlaidību
• ekoloģiski drošs
• ar lielisku adhēziju
• ekonomisks
• vienkārši un ērti lietojams

Iepakojums

Maiss, 25 kg

Krāsu toņi

Gaiši pelēka

Uzglabāšana

Sausā telpā uz paletēm. Jāaizsargā pret mitrumu.
Jāaizsargā pret tiešu saules gaismu.
Glabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 12 mēneši.

Tehniskie dati

Atvērtības laiks - ne mazāk kā 60 min
Saķeres stiprība ar betonu – ne mazāk kā:
- sausos apstākļos 0.5 MPa
- pēc 75 sasalšanas/atsalšanas cikliem 0.5 MPa
Tvaika caurlaidība – ne mazāk kā: 0.05 mg/m • h² • Pa
Ūdens absorbēšanas koeficients 24 stundām – <0.5 kg/m2

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošanas laikā nepieciešams ievērot vispārpieņemtos noteikumus un nacionālos standartus. Pamatnes virsmai jābūt līdzenai, izturīgai, tīrai, sausai un ar labu nestspēju. Netīrumi un vielas, kas pasliktina adhēziju, piemēram: veidņu eļļas, javas, atliekas un citi materiāli, kā arī atlupuši krāsas pārklājumi jānoņem. Virsmas ar augstu absorbētspēju, kā arī apputējušas virsmas rūpīgi jānotīra un jānogruntē. Lai panāktu viendabīgu optisko iespaidu un uzlabotu adhēziju starp pamatni un dekoratīvo apmetumu,  ieteicams izmantot Putzgrund 605. Gadījumā, ja tiek uzklāts krāsains apmetums, grunts iepriekš jāietonē atbilstoši apmetuma tonim.

Materiāla sagatavošana

Uzmanīgi iebērt iepakojuma saturu traukā ar nepieciešamo daudzumu tīra ūdens istabas temperatūrā un sajaukt ar lēni rotējošu maisītāju līdz tiek iegūta viendabīga masa. Atstājiet šķīdumu nostāvēties aptuveni uz 10 minūtēm un tad samaisiet atkārtoti. Ja nepieciešams, regulējiet konsistenci, pielejot nelielu daudzumu ūdens. Atkarībā no laika apstākļiem maisījuma izmantošanas ilgums ir aptuveni 60 minūtes no brīža, kad maisījums sajaukts ar ūdeni. Cietēt sākušu maisījumu nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni un atkārtoti samaisīt, lai to turpinātu izmantot.
Ūdens daudzums, kas nepieciešams 25 kg sausam maisījumam:
Mineral Fassadenputz K15 ~ 5,5 - 6,5 l
Mineral Fassadenputz K20 ~ 5,5 - 6,5 l
Mineral Fassadenputz R20 ~ 5,0 - 6,0 l

Uzklāšanas metode

Apmetuma masa uz virsmas tiek uzklāta, izmantojot nerūsējoša tērauda ķelli vai mehāniskai uzklāšanai piemērotu ierīci. Apmetuma masas uzklāšanas biezumam jāatbilst apmetuma graudainumam. Liekais apmetums nekavējoties jānoņem, turot ķelli tam piemērotā leņķī. Uzsākot uzklāšanu, ir nepieciešams veidot tekstūru, izmantojot plastmasas vai poliuretāna rīvdēli, ar ko uz apstrādājamas virsmas jāveic vienmērīgas kustības. Lai nepieļautu pamanāmu pārklāšanās vietu veidošanos, katrā darba veikšanas zonā jābūt pietiekamam darbinieku daudzumam, lai materiālu varētu uzklāt ātri, pielietojot metodi «mitrs uz mitra».
Strādājot drīkst izmantot tikai tīrus instrumentus.
Rūpīgi jāapsedz piekļāvuma virsmas, jo īpaši stiklu, keramiku, lakotas virsmas, klinkera ķieģeļus, dabīgo akmeni, metālu, kā arī neapstrādātu koksni vai koksni ar pārklājumu. Apmetuma šļakatas nekavējoties jānoskalo ar ūdeni.
Krautherm Mineralputz apmetums nav paredzēts uzklāšanai uz horizontālām virsmām, kas pakļautas ūdens iedarbībai.

Patēriņš

Mineral Fassadenputz K15 ~ 2,4 kg/m2
Mineral Fassadenputz K20 ~ 2,9 kg/m2
Mineral Fassadenputz R20 ~ 2,7 kg/m2
Precīzs patēriņš tiek noteikts, konkrētā darbu norises vietā uzklājot izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Jāievēro lai
augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Žūšana/ žūšanas laiks

Jaunas apmetuma kārtas var uzklāt pēc pietiekama nožūšanas laika, parasti – pēc 2 nedēļām pie +20 °C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma. Nelabvēlīgu laika apstākļu, kā piemēram, stipra vēja vai lietus gadījumā jānogaida ilgāks nožūšanas periods.
Gada aukstajā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma, ka nepieciešams ilgāks nožūšanas laiks

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Minerālajam pulverveida produktam ir sārmaina reakcija. Kairina ādu.
Nopietnu bojājumu draudi acīm. Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut
nokļūšanu uz ādas un acīs - izmantot aizargcimdus un acu aizsargus. Ja nokļūst acīs - uzmanīgi,
vairākas minūtes, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
Turpināt skalot un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību
un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Neieelpojiet putekļus.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Skatīt Drošības datu lapu.

Gis-kods

ZP1

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)