Capalac Isolierspray

Ātri žūstoša grunts no virsmas izdalījušos vielu pleķu izolēšanai iekšdarbos un ārdarbos.
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/110126/039780_Capalac_Isolierspray.png

Pielietojums

Izolējoša grunts krāsojošām un no virsmas izdalījušām vielām iekšdarbos un ārdarbos uz pamatnēm no asfalta, darvas, bitumena, kā arī uz kvēpu un nikotīna pleķiem, izžuvušiem ūdens pleķiem un krāsu zīmuļiem. Nepieciešams nosedzošais pārklājums.

Īpašības

  • Ātri žūstoša
  • Daudzveidīgi izolējoši pielietojama
  • Pārklājama
  • Izmantojama arī uz polistirola

Materiāla bāze

Šķīdinātājus saturoši mākslīgie sveķi

Iepakojums

400 ml aerosols

Krāsu toņi

Balts

Uzglabāšana

Vēsā vietā. Neaizsākti aerosoli uzglabājami 12 mēnešus.

Piemērotas pamatnes

Minerālās pamatnes, koks un koksnes materiāls, polistirols.
Pamatnei jābūt tīrai, sausai un nestspējīgai.
Maksimālais koka mitrums - 15 %.

Pamatnes sagatavošana

Izžuvušus ūdens pleķus un sāls izdalījumus notīrīt sausus ar birsti.

Uzklāšanas metode

Pirms lietošanas aerosolu pamatīgi sakratīt vismaz 30 sekundes.

Isolierspray uzklāt izsmidzinot krustu šķērsu plānā kārtā un katram klājumam ļaut žūt apm. 30 minūtes.

Capalac Isolierspray izsmidzinot 2 – 3 reizes uzklāt sagatavotai virsmai.

Nepietiekami ilgs žūšanas laiks var ietekmēt izolācijas pakāpi. Īpaši izmantojot ļoti biezas kārtas un lēni žūstošus nobeiguma klājuma materiālus, plāna izolējošā kārta un pamatnē esošas poras var būt pleķu veidošanās iemesls.

Izolācijas pakāpes pārbaudei veikt izmēģinājuma klājumu.

Pēc lietošanas aerosolu pagriezt ar sprauslu uz leju un, īsi uzspiežot ventilim, iztīrīt sprauslu.

Pārklājuma uzbūve

Virsmas tālāka pārklāšana: ar Caparol vienkomponenšu krāsām un lakām uz šķīdinātāju bāzes vai atšķaidāmām ar ūdeni.

Patēriņš

Apm. 1,5 – 2,0 m2/ flakons

Iestrādes nosacījumi

Apkārtējai gaisa, materiāla un pamatnes temperatūrai jābūt 8° C līdz 30° C. Relat. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 75 %.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20° C un 60 % rel. gaisa mitrumaputekļu sausapieskāriensausapārkrāsojama
Pēc minūtēm102030

Darbarīku tīrīšana

Ar Disboxid 419 Verdünner

Drošības norādes

Uzliesmojošs aerosols. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Neieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nelietot vietās, kur sastopams karstums. Nesmēķēt.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus vai sacietējušus produkta atlikumus likvidēt kā organiskos šķīdinātājus vai bīstamas vielas saturošu krāsu atlikumus.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Speciāli mākslīgie sveķi, titāna dioksīds, minerālās pildvielas, ēteris, alifāti, glikolēteris, acetons, piedevas.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa