Capacryl Haftprimer

Saķeri veidojošs, ar ūdeni atšķaidāms akrila gruntējums. "Saķeres brīnums" ārdarbiem un iekšdarbiem.

Pielietojums

Saķeri veidojošs gruntējumiem uz veciem krāsojumiem, lakojumiem, koka,  cinka, cietā PVH, alumīnija, vara un citām kritiskām pamatnēm pirms sekojoša pārklājuma ar akrila lakām vai alkīda sveķu krāsām (uz cinka neizmantot alkīda sveķu krāsas).

Īpašības

  • atšķaidāms ar ūdeni
  • videi draudzīgs
  • lieliska saķere
  • ātri žūstošs
  • elpojošs
  • labi slīpējams
  • piemērots bērnu rotaļlietām saskaņā ar DIN EN 71-3

Materiāla bāze

Akrila dispersija

Iepakojums

  • 375ml, 750ml, 2,5l, 10l

Krāsu toņi

Balts, tonējams pasteļtoņos ColorExpress sistēmā.

Spīduma pakāpe

Matēts.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Oriģinālā slēgtā iepakojumā garantija 12 mēneši.

Blīvums

apm. 1,5 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Koks, koksnes materiāli, cinks, alumīnijs, varš, cietais PVH, vecie krāsojumi ar labu nestspēju. Nav piemērots  eloksētam alumīnijam. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.

Pamatnes sagatavošana

Koka būvdetaļas:
Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).

Cinks, cietais PVH:
Mazgāšana ar sūkli un amonjaka šķīdumu saskaņā ar BFS Nr. 5 un 22.

Alumīnijs, varš:
Ar nitrošķīdumu vai fosforskābo tīrīšanu ar slīpējamo sūkni saskaņā ar BFS Nr. 6.

Vecie pārklājumi:
Vecos krāsojumus noslīpēt un/ vai apstrādāt ar sārmu. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

Uzklāšanas metode

Norādes uzklāšanai izsmidzināšanas tehnikā:


Ø SprauslaSpiediensAtšķaidīšana
Airless0,011–0,015 collas100-130 barmaks. 5 %

Capacryl Haftprimer var tikt uzklāta ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Produkts ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas labi samaisīt, nepieciešamības gadījumā to var atšķaidīt ar ūdeni līdz max.5%.

Pārklājuma uzbūve

PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaGruntējumsStarpklājumsFiniša pārklājums
Tilpumā mainīgas un daļēji mainīgas koksnes būvdetaļasārdarbiemBFS Nr. 18

Capacryl

Holzschutz-Grund

Capacryl Haftprimer vai

Capacryl Holz-IsoGrund1
Capadur ColorCapadur Color3
Koksnes būvdetaļas:iekšdarbos

noslīpēt/

notīrī
-

Capacryl Haftprimer vai

Capacryl Holz-IsoGrund1

Capacryl PU-Vorlack vai Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

PU-Gloss/PU-Satin

Capacryl

PU-Gloss/PU-Satin3

tilpumā nemainīgas

koksnes būvdetaļas
ārdarbiemBFS Nr. 18

Capacryl

Holzschutz-Grund

Capacryl Haftprimer vai

Capacryl Holz-IsoGrund1

Capacryl PU-Vorlack vai

Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Capacryl

PU-Gloss/PU-Satin3
Cinks

iekšdarbiem/

ārdarbiem
BFS Nr. 5Capacryl Haftprimer

nepieciešamības gadījumā Capacryl PU-Vorlack vai

Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Alumīnijs/ Varš

iekšdarbiem/

ārdarbiem
BFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
Cietais PVH

iekšdarbiem/

ārdarbiem.
BFS Nr. 22Capacryl Haftprimer

Vecie klājumi

ar labu nestspēju1

iekšdarbiem/

ārdarbiem.

pieslīpēt/

apstrādāt ar sārmu
2Capacryl Haftprimer2

Uz tilpumā nemainīgām koka būvdetāļām saskaņā ar BFS atgādni Nr. 18  jāveic dubults pārklājums.

1)    Kokam ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura koksnes satura daļām vienmēr izmantot Capacryl Holz-lsoGrund, zaru vietas pārklāt2 x .

2)    Bojātās vietas vecajos krāsojumos apstrādāt atbilstoši konkrētajai pamatnei.

3)    Vāji pārklājošu krāsu toņu gadījumā ir nepieciešams papildus pārklājums.

Norāde: Pulvera pārklājumiem un Coil-Coating pārklājumiem un citām pamatnēm vispirms noteikti veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt saķeri.

Patēriņš

Apm. 100–130 ml/m2/klājumam. Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumus.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 %

relatīvajam gaisa mitrumam.
Sausa no putekļiemTaustot cietaPārkrāsojama ar akrila lakāmPārkrāsojama ar alkīda sveķu lakām
pec stundam1–210–1212–1648
Ja temperatūra zemāka, gaisa mitrums lielāks un uzklāts lielāks daudzums materiāla, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Iestrādes laikā un pēc tās rūpēties par telpu labu ventilāciju. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Detalizētāka informācija skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 140 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-LW01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Saturā esošās vielas saskaņā ar VdL-RL-01: Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, krāsainie pigmenti silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, glikoli, glikola ēteris, vaitspirts, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa