Capacryl PU-Matt

Augstvērtīga poliuretāna akrila krāsa iekšdarbiem.
 • Pielietojums

  Ūdenī šķīstoša poliuretāna akrila krāsa starpklājumiem un nobeiguma klājumiem iekšdarbos uz gruntētām koka būvdetaļām, gruntēta metāla un cietā PVC.
  Norāde: Matētas virsmas nav noturīgas skrāpējumiem un beršanu. Tāpēc būvdetaļām, kas tiek aiztiktas ar rokām un virsmām ar lielu noslodzi, piem., sabiedriskās ēkās ieteicams labāk izmantot krāsu Capacryl PU-Satin vai Capacryl PU-Gloss.

  Īpašības

  • Atšķaidāma ar ūdeni
  • Matēta
  • Ar vāju aromātu
  • Viegli, elastīgi iestrādājama
  • Pēc nožūšanas nelīp
  • Elpojoša
  • Noturīga pret sadzīves tīrīšanas līdzekļiem

  Materiāla bāze

  Poliuretāna akrila dispersija

  Iepakojums

  • Balts:
   375 ml, 750 ml, 2,5 l,10 l
  • ColorExpress:
   350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

  Krāsu toņi

  • Balts 
  • Tonējama ColorExpress (Capamix) sistēmā arī daudzos citos toņos atbilstoši 3D un citām krāsu toņu kolekcijām.

  Spilgtu un tumšu krāsu toņu gadījumā uz pārklājuma virsmas var rasties pigmenta izsmērējumi.

  Vāji sedzošu toņu, tādu kā sarkans, oranža, dzeltens gadījumā iesakām uzklāt gruntskārtu atbilstošā tonī. Produktiem Capacryl PU-Matt, Capacryl Haftprimer un Capacryl PU-Vorlack krāsu toņi pieejami ColorExpress tonēšanas sistēmā.

  Spīduma pakāpe

  • Matēta

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala. 
  Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājama 24 mēnešus.

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2
  + + +
  (–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots/ (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Gruntētas koka būvdetaļas. Grun­tēts metāls un cietais PVC iekšdarbos. Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, sausai un bez saķeri mazinošām vielām.

  Pamatnes sagatavošana

  Koka būvdetaļas:
  Koka virsmas noslīpēt šķiedras virzienā, pamatīgi notīrīt un nogruntēt ar izolējošu grunti. 

  Dzelzs, tērauds:

  Dzelzs un tērauda virsmas sagatavot normētajam tīrības līmenim SA 2 ½ (strūkla) vai ST3 (mehāniski) atbilstoši DIN EN ISO 12944-4 un gruntēt ar pretkorozijas grunti.

  Cinks, cietais PVC:
  Mazgāt ar amonjaka šķīdumu un sūkli saskaņā ar BFS Nr. 5 un Nr. 22 un gruntēt ar atbilstošu grunti.

  Alumīnijs, varš:

  Mazgāt ar nitrošķīdinātāju vai tīrīt ar fosforskābi un sūkli saskaņā ar BFS Nr. 6 un gruntēt ar atbilstošu grunti.

  Vecie krāsojumi:

  Vecos krāsojumus pieslīpēt un/vai apstrādāt ar sārmu. Vecos krāsojumus ar vāju nestspēju noņemt un, ja nepieciešams, gruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Norādes izsmidzināšanai:

  Sprauslas Ø Izmidzināšanas spiediens Gaisa spiediens Atšķaidīšana
  Airless 0,008–0,012inch 200 bar -
  Airmix/Aircoat 0,011–0,015 inch 120 bar 2,5 bar -

  Iestrāde:
  Capacryl PU-Matt var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt, izsmidzinot uzklāt neatšķaidītu.
  Piemērotas sekojošas otas: otas ar Orel-Mix sariem, Wistoba 1528 Krex, Mesko Aqua M3. 
  Uzklājot manuāli, uz lielām virsmām uzklāt ar īsas plūksnas (teksturētu) poliamīda (neilona) rullīti un nekavējoties izlīdzināt ar smalku poru putu rullīti vai otu. 
  Darbarīku lielums jāpiemēro virsmas lielumam, lai krāsu uzklātu veikli un pēc tam vienmērīgi apstrādātu virsmu (skat. arī informāciju par ūdenī šķīstošu krāsu iestrādi "Krāsošanas padomi profesionāļiem").

  Pārklājuma uzbūve

  Pamatne Pielietojums 1) Pamatnes sagatavošana Gruntēšana Starpklājums 3) Nobeiguma klājums 4)
  Koks, kokmateriāls iekšdarbi noslīpēt/notīrīt Capacryl Holz-IsoGrund 2) ja nepieciešams, Capacryl PU-Vorlack 1 - 2 reizes ar
  Capacryl PU-Matt 
  Dzelzs, tērauds iekšdarbi noņemt rūsu/notīrīt Capalac AllGrund
  Cinks iekšdarbi BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer
  Alumīnijs/ varš iekšdarbi BFS Nr. 6 Capacryl Haftprimer
  Cietais PVC iekšdarbi BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer
  Veci krāsojumi ar labu nestspēju iekšdarbi pieslīpēt/apstradāt ar sārmu Capacryl Haftprimer

  1) Pielietošanas jomu skaidrojumu skat. Tehniskajā informācijā Nr. 606.

  2) Koka virsmām ar ūdenī šķīstošām, krāsojošam vielām 1-2 reizes uzklāt Capacryl Holz-IsoGrund, sveķainās vietas veinmēr pārklāt 2 reizes.

  3) Starpklājumam jābūt nobeiguma klājuma tonī. Vāji sedzošu sarkanu, dzeltenu un oranžu toņu gadījumā ColorExpress sistēmā sajaukt krāsas toni ar labāko iespējamo segtspēju nobeiguma klājumam. Šis tonis atšķiras no izvēlētā toņa par labu nobeiguma pārklājuma segtspējai.

  4) Vāji sedzošu krāsu toņu gadījumā (piem., dzelteniem/sarkaniem/oranžiem) nepieciešama papildus klājuma kārta.

  Norāde: Uz pulvera pārklājumiem, Coil-Coating pārklājumiem un citām kritiskām pamatnēm vispirms veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt saķeri.

  Patēriņš

  Apm. 100–120 ml/m2/klājums.
  Patēriņa lielumi ir orientējoši, tie var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās noslodzes. Precīzam
  patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: 
  Vismaz 8 °C

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma putekļu sauss pārkrāsojams pilnībā nožuvis
  pēc stundām 1–2 10–12 48

  Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Neieelpot izgarojumus. Izmantot tikai ārā vai labi ēdināmās telpās.
  Lietot kombinēto filtru A2/P2. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASAKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvid;et kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  šajā produktā (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkts satur maks. 110 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-LW01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliuertāna/akrilāta sveķi, titāna dioksīds, krāsu pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, glikoli, glikolēteris, piedevas, konservanti (metil-/benzizotiazolinons).

  Produkts satur metilizotiazolinonu, benzizotiazolinonu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa