Capalac Lackspachtel

Laukumu un visas virsmas špaktele ārdarbiem un iekšdarbiem.
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18246/020281_250_G_Capalac_LackSpachtel.png

Pielietojums

Špaktelēšanas darbiem uz koka, gruntēta metāla un nesārmainiem apmetumiem.

Īpašības

  • ātri žūstoša
  • ar labu pildspēju
  • mazs rukums
  • tieši pārkrāsojama

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu kombinācija

Iepakojums

250g tūbiņa, 800g bundža

Krāsu toņi

Balts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,9 g/cm3

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemēros / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Gruntēts koks, metāls un nesārmaini apmetumi ar pietiekoši labu cietību. Ārdarbos uz koka veikt tikai poras aizpildošu špaktelējumu vai mazu defektu vietu izlabošanu. Ārdarbos nav pieļaujama visas virsmas špaktelēšana uz koka būvdetaļām saskaņā ar BFS atgādni Nr. 18. Uz metāla virsmām
ārdarbos izlabot tikai nelielas defektu vietas. Uz apmetuma virsmām pielietot tikai iekšdarbos.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un nestspējīgai.

PamatneGruntējums
Neapstrādāts koksCapalac Vorlack
Capalac Holz-Imprägniergrund (tikai ārdarbos)
Veci krāsojumi ar labu nestspējuCapalac Vorlack
vai Disbon 481 EP-Uniprimer
Dzelzs, tēraudsCapalac Rostschutzgrund
vai Capalac AllGrund
Nesārmainas apmetuma virsmasCaparol OptiGrund E.L.F.

Uzklāšanas metode

Iestrāde:
Capalac LackSpachtel var uzklāt vairākās kārtās vienas iestrādes dienas laikā, izmantojot špakteles uzklāšanas darbarīku. Uzmanīties, lai slapjā slāņa biezums nepārsniegtu 700 µm dienā. Špaktelējot atsevišķus laukumus, pirms nobeiguma pārklājuma virsmu nepieciešams iepriekš nokrāsot.

Pārklājuma uzbūve

Capalac LackSpachtel pārklājams ar Caparol markas mākslīgo sveķu vai akrila sveķu krāsām.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:
Minimālā temperatūra materiālam, apkārtējm gaisam un pamatnei - 15°C, maksimālā temperatūra - 30°C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 60% relat. gaisa mitruma: ja maksimālais mitrā slāņa biezums uzklāšanas dienā bijis līdz 700 µm, virsma pārkrāsojama pēc vienas nakts žūšanas.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar matreiāla atlikumiem nodot vecu krāsu/laku nodošanas punktā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Produkts nav pakļauts GOS (gaistošo organisko savienojumu) ierobežojumam.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa