INTACT

Ūdenī šķīstoša akrilāta krāsa ar ārkārtīgi noturīgu spīdumu.

Pielietojums

Koka, cementa šķiedras plākšņu un skārda fasāžu un citu āra objektu krāsošanai.

Īpašības

Augsta krāsas toņa noturība
Ilgstoši noturīgs spīdums

Materiāla bāze

Akrilāts

Iepakojums

1l; 3l; 10l

Krāsu toņi

Balta. Toņi saskaņā ar krāsu toņkarti. Ietilpst tonēšanas sistēmā.

Spīduma pakāpe

25, pusmatēta

Uzglabāšana

Sargāt no sala.

Tehniskie dati

Šeit minētie dati attiecas uz balto krāsu. Tonētai krāsai norādītie dati var atšķirties.

Blīvums

1,25 kg/l

Pamatnes sagatavošana

Ja koka virmas ir jaunas, tās īpaši jutīgajās vietās, piemēram, galos, naglu un salaidumu vietās u.tml., jāapstrādā ar Grundolja vai Grundolja LF, pēc tam visa virsma jānogruntē ar fasādes grunti vai fasādes grunti LF un jāuzklāj divas kārtas INTACT. Ja jaunai koksnei ir daudz zaru vietu un sveķu, iespējama sakrāsošanās – jo īpaši, ja tiek lietoti gaiši krāsas toņi. Šaubu gadījumā ieteicams nogruntēt virsmu ar Caparol grunti fasādēm, lai mazinātu sakrāsojumu izspiešanās risku.

Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar fasāžu mazgāšanas līdzekli Caparol Capaclean, jānoskrāpē, koka virsmas un neapstrādātas metāla virsmas jānoklāj ar šim nolūkam piemērotu grunti.

Uzklāšanas metode

Uzklāj ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Ja koka virsmas krāsošanai lieto rullīti vai krāso izsmidzināšanas tehnikā, krāsojums pēc tam jāpielīdzina ar otu.

Atkarībā no virsmas stāvokļa virsma jānoklāj ar INTACT vienā vai divās kārtās. INTACT nedrīkst lietot uz virsmām, uz kurām var ilgstoši atrasties ūdens vai sniegs, piemēram, horizontālām virsmām.


Ieteicamie smidzināšanas iestatījumi

Uzgalis Smidzināšanas spiediens Smidzināšanas leņķis Atšķaidīšana
Airless 0,017- 0,025 collas  140- 180 bar nav noteikts ūdens

Patēriņš

8 m²/l. Krāsas patēriņš aprēķināts gludai, neuzsūcošai virsmai un var mainīties atkarībā no darba metodes.

Iestrādes nosacījumi

Virsmas, materiāla un gaisa temperatūra vismaz +8°C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Žūšanas ilgums pie gaisa temperatūras +23 °C un relatīvā gaisa mitruma 50 %:

Nepielīp putekļi: pēc 1 stundas
Nākamās kārtas uzklāšana: pēc 5 stundām
Pilnībā sausa virsma: pēc vairākām diennaktīm

Darbarīku tīrīšana

Ūdens

Likvidācija

Neļaut produktam šķidrā veidā nonākt kanalizācijā. Šķidra produkta atliekas nodot vecu krāsu/laku savākšanas vietā. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

VOC (gaistošie organiskie savienojumi): EU robežvērtība šajā produktā (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Produkts satur maks. 130 g/l VOC.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica Mellužu 1, Rīga LV 1067 Tālr. +371 67500072 Fakss: +371 67440660 e-pasts: info@caparol.lv www.caparol.lv