AmphiSilan NQG

Kapilārhidrofoba, minerāli matēta silikona sveķu fasādes krāsa. Jauna silikona sveķu-saistvielas kombinācija ar integrētām nano-kvarca-daļiņām tīrām fasādēm. Konsekvents Caparol-Clean-koncepta turpinājums.

 • caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/207637/060437_AmphiSilan.png

  Pielietojums

  Krāsa ar izšķirošām priekšrocībām:Organiski saistītās nano-kvarca daļiņas veido blīvu, minerāli cietu, trīsdimensiju kvarca tīklu pret netīrumiem un tādā veidā notur fasādes ilgāk tīras. Pateicoties speciālajai silikona sveķu saistvielas kombinācijai, veidojas lietu atgrūdošs un ļoti ūdens tvaika caurlaidīgs fasādes pārklājums uz apmetumiem un minerālām pamatnēm, kā arī stingru silikāta- un matētu dispersijas krāsu renovācijai, mākslīgo sveķu apmetumiem un siltumizolācijas sistēmām (SIS). AmphiSilan NQG apvieno novērtētās dispersijas krāsas un silikāta krāsas priekšrocības. Šīs īpašības nosaka arī iespējamību krāsot vēsturiskus pieminekļus un ar kaļķi bagātus apmetumus.

  Īpašības

  – Bez iekšēja sprieguma, nav termoplastiska
  – Plēvi neveidojoša, mikroporaina
  – Veido kapilāri aktīvu žūšanas zonu
  – Augsta CO2 caurlaidība
  – Izturīga pret atmosfēru esošajām agresīvām piesārņojošām vielām
  – Satur fotokatalītiski aktīvus pigmentus

  Materiāla bāze

  Kombinācija no silikona sveķu emulsijas un jauna veida hibrīda saistvielas uz neorganiski/ organiskas bāzes.

  Iepakojums

  Spaiņu izmēri: 12,5 l
  Spaiņa izmēri ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 7,5 l un 12,5 l

  Krāsu toņi

  Balta.
  AmphiSilan iespējams tonēt pašrocīgi ar Amphisilan pilntoņu pastām. Veicot paštonēšanu, jāsajauc viss nepieciešamais kopējais daudzums, lai izvairītos no toņu dažādības. Daudzumus, kas lielāki par 100 litriem, iespējams ietonēt rūpnieciski. AmphiSilan iespējams tonēt automātiski ColorExpress sistēmā ierobežoti visos populārākajos krāsu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamu tonēšanas kļūdu, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņu atbilstību. Savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgti un dzidri toņi noteiktos apstākļos mēdz būt vāji sedzoši, ir ieteicams veikt gruntējošu krāsojumu līdzīgā tonī uz materiāla baltās bāzes. Var būt nepieciešams otrs finiša klājums.

  Spīduma pakāpe

  Matēta, G3

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Dati saskaņā ar DIN EN 1062.

  Maksimālais grauda lielums

  < 100 µm S1

  Blīvums

  Apm. 1,5 g/сm³

  Sausā slāņa biezums

  100 – 200 µm E3

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  SdH2O (sd-vērtība): < 0,14 m (augsta) V1

  Ūdens caurlaidības daudzums

  (w-vērtība):≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (zema) W3
  Pēc tonēšanas tehniskie parametri var mainīties.

  Papildinošie produkti

  - AmphiSilan-Tiefgrund TB
  - AmphiSilan-Putzfestiger
  - AmphiSilan-Grundierfarbe
  - AmphiSilan-Compact
  - AmphiSilan-Volltonfarben

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, krāsu atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas un funkcionējošas, nebojātas mākslīgo sveķu, silikāta, silikonsveķu, kaļķa cementa (PII) un kaļķa (Plc) apmetuma siltumizolācijas sistēmas:
  Veco apmetumu tīrīt, izmantojot piemērotu mitrās tīrīšanas metodi.  Mazgājot ar ūdens strūklu, ievērot, lai temperatūra nepārsniegtu 60ºC un maks. spiediens 60bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekami ilgu žūšanas periodu. Veikt pārklājumu ar AmphiSilan materiāliem atbilstoši esošajai apmetuma virsmai saskaņā ar sekojošiem pamatnes datiem.

  Javas grupu PIc, Pll un Plll apmetumi vai silikāta apmetumi:
  Svaigus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga žūšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot 20ºC un 65% relatīvajam gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi ir neizdevīgāki (vējš vai lietus), jāievēro būtiski ilgāks žūšanas laiks. Papildus gruntējot ar CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izsvīdumu risks sārmaino apmetumu grupu P lc, P II vai P III virsmas apmetumos tā, ka jau pēc 7 dienām var tikt veikts nākošais klājums.

  Veci apmetumi:
  Špaktelētajām vietām jābūt labi nostiprinātām un izžuvušām. Uz raupji porainiem, uzsūcošiem, viegli birstošiem apmetumiem uzklāt gruntējumu ar AmphiSilan-Tiefgrund LF. Uz stipri birstošiem, miltainiem apmetumiem veikt gruntējumu ar AmphiSilan-Putzfestiger.

  Vecas silikāta krāsas:
  Stingrus pārklājumus notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pārklājumus, kas neturas stingri un ir cietuši laika apstākļos, noņemt nokasot, noslīpējot, noskrāpējot. Gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger.

  Mākslīgo sveķu vai silikona sveķu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Vecus apmetumus notīrīt, izmantojot piemērotu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Gruntēt ar AmphiSilan-Grundierfarbe vai AmphiSilan-Putzfestiger. Jaunus mākslīgo sveķu vai silikona sveķu apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Minerālajiem struktūrapmetumiem uzklāt gruntējumu ar AmphiSilan-Grundierfarbe.

  Dispersijas krāsu klājumi ar labu nestspēju:
  Viegli spīdīgas virsmas uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos klājumus tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntēt ar AmphiSilan-Grundierfarbe. Ja tīrīšana tiek veikta ar citu metodi (mazgāšana, slaucīšana, apsmidzināšana), gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger.

  Laku, dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu apmetumu pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Veco materiālu pilnībā notīrīt no virsmas, izmantojot piemērotu metodi, piem., mehāniski vai izmantojot krāsas noņēmēju. Virsmu tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntēt ar AmphiSilan-Grundierfarbe. Ja virsma ir smilšaina, krītaina, uzsūcoša, gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger.  Starpklājums ar AmphiSilan-Compact.

  Silikāta ķieģeļu mūris:
  Krāsošanai ir piemērotas tikai pret salu izturīgas ķieģeļu vai klinkera virsmas bez piejaukumiem. Mūrim jābūt sausam, bez plaisām un bez sāls piejaukumiem. Gruntēt ar AmphiSilan-Puzfestiger. Ja starpklājumā izveidojas brūni pleķi, veikt krāsojumu ar ūdeni nesaturošu fasādes krāsu Duparol.

  Kaļķa smilšakmens mūris:
  Krāsot iespējams tikai tādas pret salu izturīgas virsmas, kuru sastāvā nav krāsojoši citu materiālu ieslēgumi – tādi kā smilts vai līme. Salaiduma vietas jānoklāj tā, lai neveidojas plaisas. Krītainas, birstošas virsmas notīrīt. Sāls izsvīdumus notīrīt sausus ar birsti. Ievērot BFS-atgādni Nr. 2. Gruntēt ar AmphiSilan-Tiefgrund LF. Starpklājums ar AmphiSilan-Compact. Virsmas ar sēnītes vai aļģu bojājumiem. Pārklāt ar speciālo ThermoSan krāsu ar bio-cīdām, algicīdām piedevām.

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Sāls izsvīdumus notīrīt sausā veidā ar birsti. Gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger. Sāls izdalījumu gadījumā nevar tikt garantēta ilgstoša un nevainojama saķere un sāls parādīšanās procesa likvidācija.

  Defektu vietas:
  Mazas defektu vietas izlabot, izmantojot Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielākas defektu vietas (līdz 20 mm) labot, izmantojot Histolith®Renovierspachtel. Špaktelētās vietas gruntēt. Ņemt vērā tehnisko informāciju norādes.

  Uzklāšanas metode

  Ar otu vai rullīti. AmphiSilan izmantošanai AIrless sistēmā iesakām AmphiSilan NespriTEC regulējumā, kas ir iestrādāts ar Nespri TEC izsmidzināšanas metodi.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntējums un starpklājums:
  Ar AmphiSilan, kas ir atšķaidīts ar maks. 10% ūdens. Uz raupjām pamatnēm, atkarībā no struktūras un uzsūktspējas, starpklājumu atšķaidīt mazliet vairāk un vienmērīgi izlīdzināt. Atšķaidījuma pakāpi noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma klājumu. Nevienmērīgi strukturētu apmetumu egalizācijai un smalku apmetuma plaisu aizdarīšanai veikt starpklājumu ar AmphiSilan-Compact, kas ir atšķaidīts ar maks. 5-10% ūdens.  

  Nobeiguma pārklājums:
  Ar AmphiSilan, kas ir atšķaidīts ar maks. 5-10% ūdens. Īpaši intensīviem krāsu toņiem virsmas iegūšanai bez svītrām nobeiguma pārklājums jāatšķaida ar 10% ūdens. Starp krāsojumiem ievērot vismaz 12 stundu garu žūšanas laiku.

  Patēriņš

  Apm.150-200 ml/m2 vienā kārtā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk. Precīzu patēriņu noteikt uz parauga.

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes un žūšanas zemākā pieļaujamā temperatūra: +5ºC pamatnei un gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20ºC un 65% relatīvajam gaisa mitrumam, pēc 2-3 stundām virskārta ir apžuvusi, pēc 12 stundām to iespējams pārkrāsot. Pilnībā virsma ir nožuvusi pēc 2-3 dienām. Ja temperatūra zemāka un relatīvais gaisa mitrums augstāks, šis laiks ir ilgāks.

  Darbarīku tīrīšana

  Ar ūdeni.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Uzklājot ar Airless izsmidzināšanas ierīci, krāsu labi samaisīt un izkāst caur sietu. Neizmantot horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Fasādes virsmām, kas ir pakļautas speciāliem objekta nosacījumiem vai dabiskai laika apstākļu ietekmei stiprāk nekā parasti, pastāv lielāks sēnīšu un aļģu bojājumu risks. Tādēļ bojātajām virsmām iesakām izmantot mūsu speciālo ThermoSan produktu. Šis produkts satur aktīvās vielas, kas aizkavē sēnītes un aļģu veidošanos. Tumšu toņu gadījumā  mehāniska iedarbība var izraisīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības) Tā ir visu matētu fasādes krāsu produktu specifiskā īpašība.Uz blīvām, vēsām virsmām vai ja žūšanu aizkavē laika apstākļi, mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas  uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un  ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākiem stipriem lietiem, tās pazudīs pašas. Gadījumā, ja tik un tā jāveic tiešais pārklājums, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc īsa brīža jānomazgā. Veikt papildus gruntējumu ar CapaGrund Universal. Veicot pārklājumu piemērotos klimatiskajos apstākļos, šādas notecējuma pēdas nerodas. Uzlabojumu vietu redzamība virsmā atkarīga no daudziem faktoriem un tādēļ no tā nevar izvairīties (BFS atgādne Nr. 25).

  Atzinums

  AmphiSilan Fassadenfarbe NQG ūdens tvaiku difūzijas plūsmas blīvums.

  Drošības norādes

  Kaitīgs ūdens organismiem. Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Aizliegts izliegt kanalizācijā. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Iestrādāt tikai ar otu vai rullīti. Detalizētāka informācija: skatīt drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai izmantošanai nodot tikai pilnībā tukšus spaiņus. Šķidra materiāla atlikumus var nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sakaltušu materiālu nodot kā sakaltušu krāsu vai mājsaimniecības atkritumus.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-SF01 F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Hibrīda saistviela (organiskais silikāta/ akrilāts), silikona sveķi, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens. Krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piejaukumi, konservanti.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties,  drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa