ElectroShield

Grunts klājums zemas vai augsta frekvences elektrosmoga veidošanās mazināšanai iekštelpās.

Pielietojums

Melni pigmentēts, elektrību vadošs speciāls klājuma materiāls, kas uz lielām virsmām ļauj reducēt:
- elektrisko maiņlauku veidošanos (zemas frekvences) – piemēram, gadījumos, kad ir mainīgs                 spriegums kabeļos, instalācijās, iekārtās, sienās utml.,
- elektromagnētiskos viļņus (augstas frekvences) – piemēram, tādi, ko izraisa  raidītāji, radars, mobilie   sakari, bezvadu telefons utml. Materiāls ir lieliski izmantojams tādās sensiblās vietās kā bērnu, darba,   guļamistabas, viesnīcu istabas, slimnīcu un poliklīniku telpas, bērnudārzi, skolas u.t.t.

Īpašības

- elektrību vadošs, mazina starojumu par vairāk kā 99,5%
- mazina emisiju un bez šķīdinātājiem
- atšķaidāms ar ūdeni, videi un degunam draudzīgs
- saķeri uzlabojošs
- labas tvaika difūzijas īpašības

Materiāla bāze

Sintētiskā dispersija pēc DIN 55 945.

Iepakojums

5 l, 12,5 l

Krāsu toņi

Melns.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet ne salā.

Blīvums

Apm. 1,25 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Piemērotas ir visas tradicionālās, nestspējīgās iekštelpu pamatnes, kuras iespējams klāt bez gruntēšanas – piemēram, minerālie apmetumi, jaunas ģipškartona un ģipša būvniecības plātnes, raupjo šķiedru, struktūras un stikla šķiedras tapetes, kā arī matēti vecie klājumi. Pamatnēm jābūt tīrām, sausām un bez substancēm, kas varētu atdalīties. Ņemt vērā VOB, C daļa, 18 363, 3.rindkopu.

Pamatnes sagatavošana

Māla (klona) apmetumi: Klājumam paredzētās virsmas notīrīt un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1. Vispirms veikt pārbaudes klājumu, lai pārliecinātos, vai virsma nebrūnē.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai airless iekārtu.

Airless klājums:
Smidzināšanas leņķis: 50º 
Sprausla: 0,021 – 0,026”
Smidzināšanas spiediens: 150 – 180 bar
Darba rīkus tīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Patēriņš

Apm.140 ml/m2 vienā kārtā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk. Precīzu patēriņu noteikt, veicot klājumu uz parauga.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas zemākā pieļaujamā temperatūras robeža: +5ºC gaisam un pamatnei.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20ºC un 65% gaisa relatīvā mitruma pēc 4-6 stundām virspuse ir sausa un to iespējams pārkrāsot. Pilnībā nožuvusi un noslogojama virsma ir pēc apm.3 dienām. Ja gaisa temperatūra ir zemāka un gaisa relatīvais mitrums lielāks, šis laiks var būt attiecīgi ilgāks.

Norāde

Lai novērstu joslu veidošanos, iestrādāt mitru uz mitra vienā darba posmā.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Tuvākus datus skat. drošības datu lapā.

Likvidācija

Atkārtotai izmantošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Šķidrus materiāla atlikumus iespējams nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sakaltušus krāsas pārpalikumus nodot kā sakaltušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-GP01

Saturā esošo vielu deklarācija

Akrila dispersija, titandioksīds, silikāta un kalcija pildvielas, ūdens, piedevas.

Tehniskā konsultācija

Visas praksē sastopamās pamatnes un to apstrādes tehniskās konsultācijas šajā aprakstā nav iespējams ietvert. Ja praksē nākas saskarties ar virsmām un problēmām, kuras šajā tehniskās informācijas lapā nav aprakstītas, lūdzam konsultēties ar mūsu tehniskajiem speciālistiem.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa