Sylitol - LithoSil

Augstvērtīga iekšdarbu krāsa uz silikāta bāzes. Mitrās berzes klases 2.

Pielietojums

Sienu un griestu silikāta krāsojumiem ar augstām prasībām visā dzīvojamā zonā skolās, bērnudārzos, sabiedriskās ēkās. Īpaši labi piemērota pārklājumiem uz javu grupu PI, PII un PIII neapstrādātiem minerāliem apmetumiembetona,  silikāta ķieģeļu  mūra, Capaquarz stilašķiedru sienu pārklājumiem, strukturētām tapetēm un silikāta pārklājumiem ar labu nestspēju. Capaver Glasgewebe-Wandbeläge (stiklašķiedru sienu pārklājumi), ģipša apmetumi, ģipš aplāksnes, ģipša būvplāksnes un dispersijas pārklājumi ar labu nestspēju var tāpat tikt pārklāti pēc tam, kad tie ir atbilstoši sagatavoti. Balstoties uz saistvielas dabisko sārmainumu tiek ierobežota baktēiju un sēnīšu vairošanās.

Īpašības

■ nesatur šķīdinātājus
■ bez mīkstinātājiem
■ nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
■ atšķaidāma ar ūdeni
■ praktiski bez smakas un vidi saudzējoša
■ ļoti viegla iestrāde
■ ar augstu difūzijas spēju, sd H2O < 0,01 m saskaņā ar DIN EN 52615
■ Sylitol pākrljumi saņem ir difūzijas spēju un mitruma apmaiņu ar pamatni
■ nedegoša, A2 saskaņā ar DIN 4102

 

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām saskaņā ar DIN 18363, atk. 2.41.

Iepakojums

Iepakojums Standarta:12,5 l.
Iepakojums Airfix:25 l kanna.

Krāsu toņi

Balts.
Sylitol-LithoSil tonējama ar Histolith pilntoņa krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā, līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei >40. Sylitol LithoSil tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei apm.70. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Spīduma pakāpe

Matēts (saskaņā ar  DIN EN 300).

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Var stabili uzglabāt apm. 12 mēnešus. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas iepakojumos.

Tehniskie dati

Parametri saskaņā ar  DIN EN 300. Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Mitrās berzes klase

Klase 2, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53778

Kontrastu attiecība

Segtspējas klase 1, ar mazu krāsas patēriņu 6 m2/l jeb 150 ml/m2

Maksimālais grauda lielums

Smalks (< 100 pm)

Blīvums

Apm. 1,4 g/cm3

Papildinošie produkti

Histolith-Volltonfarben (pilntoņa krāsas).
Sylitol-LithoSil paštonēšanai (Produkta krāsu un laku kods: M-SK01). Caparol-Haftgrund Balti pigmentēta gruntskrāsa ar labu saķeri ar pamatni pirms sekojošiem krāsojumiem ar Sylitol-LithoSil (Produkta krāsu un lakku kods: M-GP01).

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Minerālas pamatnes ar cieto kalcītu kārtu, miltainu vai  noberztu virsmu:
Notīrīt tīri mehāniski vai fluatējot ar Histolith Fluat un nomazgāt ar ūdeni.

Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi, kā arī veci javu grupas PIc apmetumi:
Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām veikt gruntējumu ar Sylitol-Konzentrat 111, kas ir   atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1. Izlabotās vielas pēc nožūšanas fluatēt ar Histolith FLuat un nomazgāt ar ūdeni.

Javu grupas PIV ģipša apmetumi:
Uz stingriem apmetumiem: Grunts klājums ar Caparol Haftgrund. Mīkstus ģipša apmetumus  stiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt arCaparol-Tiefgrund TB. Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

Māla apmetumi:
Pārklājamā virsmas notīrīt un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1. Veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt, vai nerodas brūni pleķi.

Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes:
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Grunts klājums ar Caparol Haftgrund. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas izejvielas, grunts klājumam izvēlēties Caparol Aqua Sperrgrund un starpklājumam Caparol-Haftgrund (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

Ģipša būvniecības plātnes:
Grunts klājums ar Caparol Haftgrund.

Betons:
Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Silikāta ķieģeļu mūris. Sāls izvīdumus noslaucīt sausus ar birsti.

Ķieģeļu mūris:
Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund.

Kaļķa, cementa vai silikāta krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Uz stipri uzsūcošas pamatnes veikt gruntējumu ar Sylitol-Kozentrat 111, kas ir 2:. 1 atšķaidīts ar ūdeni.

Matēti dispersijas krāsu un mākslīgo sveķu klājumi ar labu nestspēju:
Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt bez atlikuma. Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund. Minerālkrāsu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt mehāniski bez atlikuma. Gruntējums ar Silitol-Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB un starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

Nepārklātas struktūrtapetes:
pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Reljefa un papīra krāsojamo  struktūrtapešu gadījumā jāveic  izmēģinājuma klājums.

Capaver Glasgewebe-Wandbeläge (stikla šķiedru tapešu sienu pārklājumi):
Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund.

Atlupušas tapetes:
noņemt bez atlikuma, līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB un starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

Virsmas ar pelējuma sēnīti:
Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatoxun ļaut labi nožūt. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).

Mazas defektu vietas:
Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel  vai Caparol-Füllspachtel Pveikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā nokrāsot ar Caparol-Haftgrund . Ģipša špakteles vietasgruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai Airless izsmidzināšanas iekārtām.

Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
Izsmidzināšanas leņķis: 50°
sprausla: 0,026"
izsmidzināšanas spiediens: 150-180 bar
Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Pārklājuma uzbūve

Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar neatšķaidītu Sylitol-LithoSil vai atšķaidot ar maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām virsmām jāveic iepriekšējs gruntējums ar Sylitol-LithoSil, kas ir atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens, uz stipri vai dažādi uzsūcošām virsmām ar Caparol-
Haftgrund.

Patēriņš

Apm. 150ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājum pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra:+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Norāde

Lai saglabātu speciālās īpašības, materiālu nedrīkst samaisīt ar citiem krāsošanas līdzekļiem. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Neizmantot uz lakām, pamatnēm ar sāls izsvīdumiem, plastmasas un koka. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25). Uz ģipsi saturošiem materiāliem var veidoties krāsu nospiedumi dažādās uzsūktspējas dēļ. Pilnas virsmas starpklājums ar Caparol-Haftgrund samazinās šo risku.

Drošības norādes

Sarģāt no bērniem.
Sylitol LithoSil reaģē sārmaini. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Rūpīgi apklāt krāsojamo virsmu apkārtni. Sprauslas uz alkīda/ akrila emaljas krāsām, stikla, metāla un dabiskajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Saturā esošo vielu deklarācija

Kālija šķidrais stikls, akrila dispersija, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piejaukumi.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem, mēs esamgatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa