Histolith Raumquarz

Dispersijas silikāta krāsa atbilstīgi VOB/C DIN 18 363, 2.4.1. punktam iekštelpu virsmām ar augstām prasībām.

Pielietojums

Minerāliem krāsojumiem ar augstām prasībām iekštelpās, sākot ar aizsargātām ēkām, kā arī visu dzīvojamo jomu, skolās, bērnudārzos un citās sabiedriskās ēkās.

Īpašības

- augsti noslogojams
- izturīgs pret ūdeņainiem dezinficēšanas un tīrīšanas līdzekļiem
- augstākā ūdens tvaiku caurlaidība sd-vērtība (difūzijai ekvivalents gaisa kārtas biezums) <0,01 m
- augsta oglekļa dioksīda caurlaidība
- nesatur šķīdinātāju
- nedegošs

Materiāla bāze

Kālija silikāts, nebalējoši minerāli pigmenti, minerālas pildvielas, akrila sveķi (<5%).

Iepakojums

12,5 litri.

Krāsu toņi

Balta. Rūpnīcas tonējums daudzos krāsu toņos pēc pieprasījuma. Iespējams satonēt pašiem ar Sylitol pilntoņu krāsām.

Spīduma pakāpe

Blāvi matēta.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, taču sargājot no sala. Materiālu glabāt tikai plastmasas tvertnēs.

Tehniskie dati

Raksturlielumi atbilstīgi DIN EN 13 300:

Mitrās berzes klase

Klase 2, atbilst izturīgs pret beršanu saskaņā ar 53 778.

Kontrastu attiecība

Segtspēja klase 1, pie patēriņa 7 m2/litru vai 140 ml/m2 vienam krāsojumam.

Maksimālais grauda lielums

Smalks.

Blīvums

Apm. 1,4 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Ļaut nostāvēties 2-4 nedēļas. Saķepšanas kārtu noņemt ar Histolith® Fluat.

Veci nekrāsoti apmetumi PI, PII un PIII un veci minerāli krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Ne stingras kārtas noņemt. Gruntējuma slānis ar Histolith® Silikat-Fixaktiv, atšķaidīts ūdenī attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Veci nestspējīgi, matēti dispersijas krāsu krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Gruntējuma slānis ar Histolith® Innengrund vai Histolith® Quarzgrund.

Javas grupas PIV ģipša apmetumi:
Uz stipra apmetuma gruntējuma slānis ar Histolith® Innengrund, mīkstus ģipša apmetumus nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Ģipša apmetumus ar saķepšanas kārtu noslīpēt un atbrīvot no putekļiem. Gruntējuma slānis ar Histolith® Spezialgrundierung. Pēc kārtīgas nožūšanas attiecīgi starppārklājums ar Histolith® Innengrund.

Rīģipsis: 
Noslīpēt špakteles malas. Gruntējuma slānis ar Histolith® Innengrund. Mīkstas ģipša špakteles vietas pirms tam nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Gruntējuma slānis ar Histolith® Innengrund. Plāksnes, kuras satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, pārklāt ar gruntējuma slāni ar Caparol Aqua-Sperrgrund (ņemt vērā BFS datu lapu Nr.12).

Rīģipša plātnes: Gruntējuma slānis ar Histolith® Innengrund.

Betons: Noņemt atdalošu vielu atlikumus, ja tādi ir. Gruntējuma krāsojums ar Histolith® Innengrund.

Ķieģeļu mūrējums:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Izlabot bojātas javas šuves. Ķieģeļus, kuri satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, pārklāt ar gruntējuma slāni ar Caparol Aqua-Sperrgrund.

Līmes krāsas krāsojumi:
Kārtīgi nomazgāt pamatni. Gruntējuma slānis ar Histolith® Spezialgrundierung.

Nekrāsotas rupju šķiedru tapetes:
Pārklāt bez priekšapstrādes. Papīra reljefa un iespieduma tapešu gadījumā veikt izmēģinājuma krāsojumu.

Stiklšķiedras sienu apšuvums: Gruntējuma slānis ar Histolith® Innengrund.

Appelējušas virsmas:
Pelējumu nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmu piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai, ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu.

Uzklāšanas metode

Uzklāt krāsojot, ar rullīti vai izsmidzinot ar bezgaisa iekārtām. Aizsargātos objektos priekšroku dod apstrādei ar sukas instrumentiem.

Pārklājuma uzbūve

Piesātināts vienmērīgs krāsojums atšķaidīts ar līdz maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām virsmām vispirms ir jāuzklāj gruntējuma slānis ar Histolith® Raumquarz, atšķaidot ar 5% ūdens, uz stipri vai atšķirīgi uzsūcošām pamatnēm ar Histolith® Innengrund.

Patēriņš

Apm. 150 ml/m2 uz līdzenas pamatnes. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk.

Precīzus rādītājus var noteikt darba izmēģinājumā attiecīgajā objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā apstrādes temperatūra: +80C pamatnei un cirkulācijas gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 200C un 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 4-6 stundām un to var pārkrāsot, pēc 3 dienām virsmu var noslogot. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā šis laiks pagarinās.

Norāde

Lai novērstu izvirzījumus, pārklāt paņēmienā slapjš uz slapja vienā vilcienā. Uzklājot bezgaisa izsmidzināšanas paņēmienā, krāsu labi samaisīt un izsijāt.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Sargāt acis un ādu no krāsas šļakatām. Nonākot saskarē ar acīm vai ādu, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Apstrādājot izsmidzināšanas paņēmienā, neieelpot izsmidzināšanas miglu. Nepieļaut izstrādājuma nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos vai augsnē. Krāsojamo virsmu apkārtni rūpīgi apklāt. Šļakatas uz lakas, stikla, keramikas, metāla, dabīgajiem akmeņiem nomazgāt nekavējoties.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes. Šķidrus materiālu atlikumus var likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atlikumus, sacietējušus materiālu atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.

Tehniskā konsultācija

Visas praksē sastopamās pamatnes un to sagatavošanu nav iespējams apskatīt šajā brošūrā. Ja ir jāapstrādā pamatnes, kas nav šeit minētas, tad ir nepieciešams apspriesties ar mums vai mūsu ārštata darbiniekiem. Labprāt sniegsim konsultācijas saistībā ar objektiem. 

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs