Histolith Trass-Sanierputz

Sanācijas apmetuma sistēma saskaņā ar WTA ar Suevit-Trass.

Patēriņš (uz 1 m²)

Histolith® Trass-Vorspritzputz

Histolith® Trass-Porengrundputz

Histolith® Trass-Sanierputz

Histolith® Feinputz

Apm. kg patēriņš uz m2

5,0

Apm. kg patēriņš uz m2/mm slāņa biezumu

1,1

1,1

1,5

Histolith® Trass-Porengrundputz: 1 diena uz 1 slāņa biezuma mm

Histolith® Trass-Sanierputz:

- Histolith® Trass-Sanierputz divkārtīgam klājumam pirmajai kārtai vismaz 1 diena, maks. 4 dienas; otrajai kārtai vismaz 3 dienas, maks. 7 dienas.
- vienas kārtas klājumam uz Histolith® Trass-Porengrundputz vismaz 3 dienas, maks. 7 dienas.
Histolith® Feinputz: pēc 7 dienām pārkrāsojams