Izlaist navigāciju

Capadur hronogrāfs kokam

Apkopes intervāli koka fasāžu pārklājumiem.

Koks ir jākopj. Tomēr kādos intervālos apkope ir nepieciešama? Līdz šim meistariem šajā jautājumā netika sniegta nekāda palīdzība. Bet tiklīdz parādās pirmie bojājumi patiesībā ir jau par vēlu kaut ko glābt. Lai turpmāk varētu pareizi noteikt pareizo apkopes intervālu koka detaļām ar pārklājumu, „Caparol” sadarbībā ar savu meitas uzņēmumu „Synthesa” ir attīstījis palīgierīci: „Capadur” hronogrāfu kokam.

Koka fasādēm ar pārklājumu, lietošanai ārdarbos

Profesionālo palīgierīci var noregulēt precīzi katram atsevišķajam objektam, tiek ņemti vērā visi svarīgie parametri:

  • debess puse;
  • fasādes dēļu montāžas veids;
  • koka griešanas virziens, skatoties no celma;
  • koka virsma;
  • pārklājuma veids.

Ja visi parametri ir uzstādīti, tad tiek uzrādīti visi konkrētā objekta apkopes intervāli. Tādējādi tiek garantēta optimāla kopšana un profesionāla klientu konsultēšana.

Hronogrāfs kokam kā grozāms aplis

Pareizi intervāli – optimāla kopšana

Hronogrāfam pielikumā ir arī izsmeļošs buklets, kurā uzstādāmie parametri ir precīzi izskaidroti. Ierīces mērķis ir ne tikai veidot priekšstatu par reāliem apkopes intervāliem, bet arī spēt konsultācijas laikā klientam labi izskaidrot, kāda ietekme ir konstrukcijai, koka kvalitātei un citiem aspektiem: proti, ka šie elementi spēcīgi ietekmē pārklājumu izturību un līdz ar to apkopes intervālu.

Jau izveidotu objekta konstrukciju un koka kvalitāti meistars vairs nevar ietekmēt, tomēr ar savu padomu viņš spēj optimizēt sasniedzamo rezultātu. Ar koka hronogrāfu koka virsmu uzturēšanas pasākumus turpmāk ir iespējams plānot individuāli un katram objektam specifiski.


Hronogrāfu var pasūtīt Caparol birojā info@caparol.lv