Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils