Latvijas Universitāte, Matemātikas un informātikas institūts