caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246117/066498_Capadecor_Stucco_Satinato_2_5L.png

Capadecor Stucco Satinato

Dispersijas špakteļmasa matētu virsmu izveidei špakteļtehnikai raksturīgā optikā.
 • Pielietojums

  Tonējama, matēta dispersijas špakteļmasa sienu dekoratīvai noformēšanai iekšdarbos.

  Īpašības

  • Vienkārša iestrāde
  • Raksturīgs zīmējums
  • Intensīvi noturīgi toņi
  • Racionāla un droša iestrādes tehnika
  • Atbilst Vācijas "Komisijas par būvmateriālu ietekmi uz veselību” (AgBB) kritērijiem 

  Iepakojums

  • 2,5 l un 5 l

  Krāsu toņi

  Balts

  Tonēšana:

  Tonējama automātiski ColorExpress sistēmā apm. 1300 toņos atbilstoši 3D un CaparolColor krāsu toņu katalogiem. Tonētu materiālu pirms iestrādes rūpīgi izmaisīt. Izmaisīt ar roku vai lēnā ātrumā ar mikseri.

  Stucco Satinato tipiskās īpašības ietekmē špakteļtehnikai raksturīgo optiku. Optika galvenokārt ir atkarīga no izvēlētā špakteļmasas krāsas toņa un iestrādes tehnikas. Pieredze rāda, ka tumšu toņu gadījumā virsmai raksturīgais zīmējums ir izteiktāks.

  Pārklājot blakus esošas virsmas, iepakojumus ar tonēto produktu samaisīt vienu ar otru, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 kg un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

  Izvēloties krāsu toņus ar organiskiem pigmentiem, piemēram, sarkanu un oranžu, uz virsmām spēcīgas dienas gaismas ietekmē var veidoties krāsas toņa izmaiņas.

  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēta

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Parametri atbilstoši DIN EN 13300:
  Atkarībā no krāsu toņa ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  • Mitrā berze: 2. klase, izturīgs pret mitro beršanu pēc DIN 53778

  Blīvums

  apm. 1,25 g/ml.

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  svērtība: apm. 0,12 m

  Papildinošie produkti

  • AkkordSpachtel fein
  • Indeko-plus
  • Caparol Feinroller

   

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  ++
  (–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Iekštelpu minerālie javas grupu PII, PIII apmetumi, ģipša un gatavie javas grupas PIV apmetumi, ģipskartons, ģipša paneļi un betona virsmas.

  Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nestspējīgai, viendabīgā tonī, bez saķeri mazinošām vielām un līdzenai.
  Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

  Pamatnes sagatavošanai ņemt vērā Tehnisko informāciju Nr. 650.

  Pamatnes sagatavošana

  Raupjas pamatnes, sienas no ģipša plāksnēm un sienu un griestu plaknes ar izteiktu slīpo gaismu vispirms gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund. Pēc tam visu virsmu 1 – 2 reizes nošpaktelēt ar Caparol-Akkordspachtel fein atbilstoši kvalitātes pakāpei Q4. Pēc špakteles nožūšanas virsmu pārslīpēt ar smilšpapīru ar graudainību P200 līdz P240. Nobeigumā uzsūktspējas izlīdzināšanai un putekļu sasaistīšanai virsmu gruntēt ar CapaSol LF.

  Pamatnēm, kuras jau sākotnēji atbilst kvalitātes pakāpei Q4, kā gruntsklājumu var uzklāt krāsu Indeko-plus. Svarīgs priekšnoteikums - Indeko-plus pēc uzklāšanas pārrullēt ar smalkas plūksnas rullīti Caparol Feinroller. Izmantojot jebkurus citus darbarīkus, pēc Stucco Satinato iestrādes būs redzama pamatnes struktūra un būs nepieciešams uzklāt papildus špakteles kārtu.

  Uzklāšanas metode

  Stucco Satinato pirms iestrādes rūpīgi pārmaisīt ar trulu maisāmo instrumentu, izvairoties no spaiņa saskrāpēšanas, neatstāt neizmaisītu materiālu spaiņa apakšā un gar spaiņa malām. Neizmantot maisītāju ar asām malām!
  Lai iegūtu špakteles optiku, Stucco Satinato jāuzklāj plānā kārtā, pleķveidīgi un jāizvelk "līdz nullei".
  Pēc īsas Stucco Satinato apžūšanas aizpildīt vietas starp pleķiem, lai rezultātā ir pārklāta visa virsma.
  Otrais špaktelējums tiek veikts tāpat kā pirmā kārta.
  Variējot ar uzklāšanas tehnikām, var individuāli dažādot virsmas optiku.

  Uzmanību: Iestrādes laikā jāraugās, lai uz virsmas neveidotos špakteles atlikumi. Uz špakteles lāpstiņas paņemt tikai tik daudz materiāla, cik iespējams iestrādāt žūšanas laikā. Uz špakteles lāpstiņas esošais materiāls nedrīkst apžūt.

  Patēriņš

  Apm. 80 – 100 ml/m2/viens klājums. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādei:
  +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc apm. 30 – 60 minūtēm. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc 1 – 2 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

  Darbarīki

  Iestrādei iesakām neabrazīvu nerūsējoša tērauda špakteles lāpstiņu (atsperes špakteles lāpstiņu ar dubulto loksni) Stucco Satinato racionālai, ekonomiskai iestrādei. Špakteles lāpstiņu pirms tam pieslīpēt ar mitrās slīpēšanas papīru (graudainība 400-600) un nedaudz ielauzt malas.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Norādes tīrīšanai un kopšanai:

  Tīrīšanu vispirms veikt izmēģinājuma kārtā un ļoti piesardzīgi. Spīdīgas vietas, kas rodas tīrīšanas rezultātā, nav iespējams likvidēt.

  Uz Stucco Satinato virsmām var veidoties paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības (Schreibeffekt). Tas galvenokārt ir atkarīgs no pārklājuma toņa. Lai Stucco Satinato virsmu padarītu izturīgāku pret tīrīšanu un berzi (īpaši tumšu toņu gadījumā), papildus var uzklāt uzšpaktelējot Capadecor DecoLasur Matt vai ar rullīti Disbopur 458 PU-Aquasiegel. tT kā tas var mainīt virsmas spīdumu un toni, tad šai gadījumā noteikti veikt paraugklājumu.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

  Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sakaltušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta-/polivinilacetāta sveķi, mine­rālās pildvielas, ūdens, piedevas, konservanti (metil-/benzizotiazolinons).

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa