caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18038/020073_SAP-786528_2,5_L_Capadecor_ArteTwin_Effect.png

Capadecor ArteTwin Effect Gold / Silber

Jauna veida dekoratīvās špakteles tehnika iekšdarbiem.

Pielietojums

ArteTwin Effect paredzēts metāliskam mirdzumam zelta vai sudraba tonī uz ArteTwin virsmām, uzklājot visai virsmai vai akcentējot atsevišķas vietas.

Īpašības

  • Atšķaidāms ar ūdeni
  • Gatavs iestrādei
  • Videi draudzīgs, ar minimālu smaržu
  • Padara virsmu izturīgāku pret kopšanu

Materiāla bāze

Akrilāta dispersija

Iepakojums

2,5 l

Krāsu toņi

Balti caurspīdīgs ar pērļu spīduma sudraba vai zelta pigmentiem un baltām daļiņām.

Spīduma pakāpe

Metālisks, zīdaini spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala. Iesāktus spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Papildinošie produkti

  • ArteTwin Basic

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

ArteTwin Effect lietojams tikai kombinācijā ar ArteTwin Basic.
Lūdzu ievērot Tehnisko informāciju Nr. 896.

Uzklāšanas metode

ArteTwin Effect lietojams kā papildus efektklājums ArteTwin sistēmā, klājot vienlaidus uz visas virsmas vai "slapjš slapjā".

Pārklājuma uzbūve

Nobeiguma klājums:
ArteTwin Basic un ArteTwin Effect ir gatavi iestrādei un uzklājami špaktelējot ar ArteTwin ķelli. Atkarībā no vēlamā izskata abus materiālus var uzklāt vienlaicīgi vai uzklāt tos kombinējot pēc tam, kad nožuvusi pirmā klājuma kārta. Arī šājā gadījumā ievērot norādes Tehniskajā informācijā Nr. 896.

Patēriņš

Špaktelējums ar ArteTwin Basic un ArteTwin Effect:
apm. 150 ml/m2 efektmasas.

Pārklājums ar ArteTwin Effect:
apm. 50–150 ml/m2, atkarībā no darba tehnikas.

Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādei:
+5 ºC pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pē apm. 6 stundām. Ja tiek uzklātas vairākas
kārtas, starp atsevišķām kārtām ievērot līdz 12 stundu žūšanas laiku.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.

Norāde

Atkarībā no materiāla uzklāšanas daudzuma un darba tehnikas var veidoties stipri un mazāk stipri
redzamas iestrādes struktūras. Ar ArteTwin nav iespējams iegūt pilnībā gludas virsmas. Lai iegūtu gludāku, kā arī labāk tīrāmu virsmu, uz ArteTwin papildus var uzklāt Deco-Lasur, uzšpaktelējot to neatšķaidītu ar ArteTwin ķelli.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/l): 200g/l (2010). Produkts satur maks. 50g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrila sveķu dispersija, pērļu spīduma pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, piedevas, konservanti.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Tehniskās informācijas