caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/214673/061612_Disbon_464_24kg_6kg_Gebinde.png

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Pigmentēts, 2 komponentu epoksīda šķidro sveķu klājums grīdas virsmām rūpniecības un ražošanas telpās.

Pigmentēts klājums sistēmai Disboxid Parkhaus System OS 8 saskaņā ar Vācijas Dzelzsbetona komitejas vadlīnijām.
 • Pielietojums

  • Minerālām grīdas virsmām ar vidēju vai ļoti lielu noslogojumu, piem., ražošanas un noliktavu telpās, kur pārvietojas autoiekrāvēji
  • Uzbraukšanas un pārkraušanas rampām
  • Lielveikalu zālēm
  • Pārklājums Disboxid Parkhaus System OS 8 I / OS 8 III / OS 8 IV / OS 8 V.

  Īpašības

  • Laba noturība pret ķīmiskajām vielām
  • Regulējams cietēšanas laiks
  • Dezinficējams pēc DIN 25 415
  • Atbilst DIN EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām - betona virsmu aizsardzības sistēmas

   

  Materiāla bāze

  2K epoksīda šķidrie sveķi, pilnīgi cieti saskaņā ar „Deutscher Bauchemie”.

  Iepakojums

  • Standarta:
   30 kg spainis (masa: 24 kg metāla bundža, cietinātājs: 6 kg metāla spainis) 
  • ColorExpress:
   30 kg spainis (masa: 24 kg metāla bundža, cietinātājs: 6 kg metāla spainis)

  Krāsu toņi

  • Standarta:
   Kieselgrau (Oļu pelēks), Steingrau (Akmens pelēks), Lichtgrau (Gaiši pelēks)
   Īpaši krāsu toņi pieejami pēc pasūtījuma.
  • ColorExpress:
   Tonējams ColorExpresssistēmā vairāk nekā 3800 krāsu toņos. Iespējams radīt unikālus krāsu toņus, izmantojot FloorColor plus kolekcijas toņus. Atkarībā no krāsas toņa ColorExpress sistēmā tonēt balto bāzi (Basis Weiß) vai transparento bāzi (Basis Transparent).

   Ultravioletā starojuma un laikapstākļu ietekmē var mainīties krāsas tonis un arādīties krītaini plankumi. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns vai lapas), kā arī dažādas ķīmiskās vielas (piem., dezinfekcijas līdzekļi, skābes u. c.) var radīt krāsas toņa izmaiņas. Berzes dēļ var saplaisāt virsma. Tas neietekmē produkta funkcionalitāti.

  Spīduma pakāpe

  Spīdīgs

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.

  Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams ne mazāk kā 2 gadus. Ja materiāls tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms iestrādes novietot to apm. 20°C temperatūrā.

  Blīvums

  apm. 1,5 g/cm3

  Sausā slāņa biezums

  apm. 65 µm/100 g/m2

  Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

  50 mg/30 cm2

  Cietība pēc Koenig metodes

  apm. 150 s

  Spiedes pretestība

  apm. 79 N/mm2

  Izturība pret ķimikālijām

  Noturības pret ķīmisko vielu iedarbību rādītāju tabula pēc DIN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C temperatūras
  7 dienas
  5% etiķskābe+ (V)
  10% etiķskābe+ (V)
  10% sālsskābe+ (V)
  ≤ 10% sērskābe+ (V)
  10% citronskābe+
  25% amonjaks (amonija hidroksīds)+
  Kalcija hidroksīds +
  50% kālija sāls+
  50% nātrija sāls+
  Dzelzs III hlorīda šķīdums, piesātināts+ (V)
  2% lizoforma šķīdums+ (V)
  35% magnija hlorīda šķīdums+ (V)
  Destilēts ūdens+
  Vārāmā sāls šķīdums, piesātināts+(V)
  Vaitspirts (terpentīna aizvietotājs)+
  Terpentīns+
  Ksilols+ (V)
  Etanols+ (V)
  Benzīns DIN 51 600+ (V)
  Superbenzīns+ (V)
  Kerozīns+ (V)
  Kurināmā un dīzeļdegviela+
  Motoreļļa+
  Coca-Cola+ (V)
  Kafija+ (V)
  Sarkanvīns+ (V)
  Skidrols (hidrauliskais šķidrums)+
  Transformatoru dzesēšanas šķidrumi+
  Apzīmējumi: + = noturīgs, V = iekrāsojas
  Pievienojot Disbon 903 EP-Rapid, daļēji var samazināties divu veidu noturība pret ķīmisko vielu iedarbību (PG 9/organiskās skābes)

  Piemērotas pamatnes

  Betons un cementa klons.
  Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, stabilas formas, cietai, bez putekļiem, eļļas, taukvielām, gumijas daļiņām un citām atdalošām vielām.
  Pamatnes spiedes stiprībai jābūt >25 N/mm2.
  Ar polimēriem bagātinātu cementa bāzes izlīdzinošo masu saderība ar pārklājumu jāpārbauda veicot paraugklājumu.

  Virsmas spiedes pretestībai ir jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2. Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt:

  betona un cementa klons: maks. 4 masas % (CM metode)
  Šo rādītāju pārbaudes metodes nosaka Vācijas Dzelzsbetona komitejas vadlīniju 3.daļa.

  Kapilārā mitruma gadījumā virsmu obligāti gruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer, attiec. ar Disboxid 462 EP-Siegel.

  Šai gadījumā pamatnes virsmas spiedes pretestībai jābūt vidēji 2,0 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,5 N/mm2.
  Citu pamatņu apstrādes gadījumos nepieciešama īpaša mūsu speciālistu konsultācija.

  Pamatnes sagatavošana

  Esošo cementveida pamatni sagatavot, apstrādājot ar skrošu strūklu vienlaikus ar putekļu nosūcēju. Mazizturīgu kārtu noņemtā daudzuma pakāpe atkarīga no spiediena un strūklas materiāla veida un daudzuma. Virsmas slīpēšana pieļaujama tikai mazākiem laukumiem, izņēmums ir virmas sagatavošana, pielietojot dimantu slīpēšanas tehniku mazizturīgu kārtu noņemšanai.
  Papildus ievērot BEB darba instruktāžas lapas KH-0/U un KH 3, kā arī "Vācijas Dzelzsbetona komitejas" 2. daļas, Betona konstrukciju aizsardzības un remonta vadlīniju tabulu 2.5.
  Stingrus EP pārklājumus pamatīgi notīrīt, pieslīpēt vai apstrādāt ar abrazīvu strūklu matētus, noņemot bez atlikuma, tā, lai uz pāklājamās virsmas nebūtu atlupušas materiāla, mazgājamo līdzekļu u. tml. atliekas.
  Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret®-PCC vai Disboxid EP sērijas javām.
  Veicot pārklāšanas darbus, nedrīkt izmantot silikonu saturošus materiālus, jo tie var radīt virsmas bojājumus.

  Klona grīdas un segumu federālā savienība, 53842 Troisdorf-Oberlar

  Materiāla sagatavošana

  Pamatmasu izmaisīt un pievienot cietinātāju. Intensīvi samaisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīgs krāsas tonis. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt. Neiestrādāt no oriģinālā iepakojuma.

  Cietēšanas un tālākas apstrādes paātrināšanai cietinātājam pievienot un iemaisīt maks. 3 % (atkarībā no materiāla kopējās masas) Disboxid 903 EP-Rapid. Tikai pēc tam cietinātāju pievienot masai un izmaisīt. Disboxid 903 EP-Rapid pievienošana veicina virsmas dzeltēšanu, maksimālo pievienojamo devu pārsniegšana rada pārāk cietu klājumu, samazina viskozitāti un veicina karbamāta veidošanos. 

  Maisījuma attiecība

  Pamatmasa : cietinātājs = 4 : 1 masas daļas

  Uzklāšanas metode

  Atkarībā no pielietojuma uzklāt ar īsas vai vidējas plūksnas rullīti, gludo ķelli vai abilstošu rakeli (piem., cietas gumijas rakeli).
  Norāde: uzklājot ar roboto rakeli, izvēlētais trīsstūrveida robojums nenodrošina norādītās patēriņa vērtības.

  Pārklājuma uzbūve

  Norāde: Pārklājumu uzbūvei pēc OS 8 skat. atbilstošās sistēmas Tehnisko informāciju.

  Gruntsklājums

  Minerālās pamatnes gruntēt ar Disboxid 462 EP-Siegel Neu, aizpildot poras. Raupjām pamatnēm papildus veikt skāpējuma špaktelējumu (grunts, kurai pievienotas kvarca smiltis). Ja nepieciešams, var lietot arī:
  Disboxid 420 E.MI Primer
  Disboxid 460 EP-Ground
  Disboxid 461 EP-Filler Neu
  Disboxid 463 EP-Grund Neu
  Plašāku informāciju skat. atbilstošajā Tehniskajā informācijā.

  Sedzošais klājums

  Uzklāšana ar rullīti
  Gluda virsma:
  Disboxid 464 EP-Decksiegel vienmērīgi uzklāt ar vidējas plūksnas rullīti uz nepārkaisīta pamatklājuma. Atkarībā no noslogojuma un nepieciešamā slāņa biezuma uzklāt vienu līdz divas reizes. Palielinātu slāņa biezumu (2 klājumi) var panākt arī vienā piegājienā. Šim nolūkam materiāls tiek izliets uz virsmas, vienmērīgi izlīdzināts ar gludu cietas gumijas rakeli und krusteniski norullēts ar vidējas plūksnas rullīti.

  Neslīdoša virsma:
  Uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar smiltīm Disboxid 943 Einstreu­quarz (0,4 - 0,8 mm) vai smiltīm Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm) izliet Dis­bo­xid 464 EP-Decksiegel, vienmērīgi izlīdzināt ar gludu cietas gumijas rakeli un krusteniski norullēt ar vidējas plūksnas rullīti.

  Izlīdzinošs klājums ar gludu virsmu
  Disboxid 464 EP-Decksiegel izliet uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar smiltīm Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm), un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas rakeli. Pagriezt rakeli un pārvikt klājumam ar rakeles gludo virsmu. Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma svaigo klājumu atgaisot ar adatu veltnīti.

  Izlīdzinošā java ar gludu virsmu:
  Pēc pārliešanas citā traukā maisot materiālam pievienot 50 masas % smiltis Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm). Šādi sagatavotu izlīdzinošo javu izliet uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar smiltīm Disboxid 942 Misch­quarz un apstrādāt tāpat kā izlīdzinošo klājumu.
  Norāde: Izmantojot īpašos toņus, jāpārbauda maksimālais iespējamais pievienojamo smilšu daudzums, jo atkarībā no krāsas toņa tas var būt mazāks par 50 masas %.
  Dažādi pievienojamo smilšu daudzumi, kā arī izliešanas virzieni visiem toņiem var radīt toņa izmaiņas.

  Iekaisīts klājums:
  Pēc pārliešanas citā traukā maisot materiālam pievienot 30 masas % smiltis Disboxid 943 Ein­streuquarz (0,4–0,8 mm). Šādi sagatavotu izlīdzinošo javu izliet uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar smiltīm Disboxid 942 Misch­quarz un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas rakeli. Noeigumā visu tikko uzlieto starpkārtu pārkaisīt ar smiltīm Disboxid 943 Ein­streuquarz (0,4–0,8 mm) vai smiltīm Disbo­xid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm). Pēc kārtas sacietēšanas rūpīgi noslaucīt uz kārtas palikušās liekās kvarca smiltis. Pēc tam iekaisītais klājums tiek pabeigts pilnībā.

  Gluda virsma:
  Uz iekaisīta klājuma izliet izlīdzinošo javu, kas satur:
  Disboxid 464 EP-Decksiegel 100 masas %
  Dis­bo­xid 942 Misch­quarz 50 masas %
  un vienmērīgi izlīdzināt ar gludo ķelli vai gludu cietas gumijas rakeli. Nobeigumā atgaisot ar adatu veltnīti.

  Neslīdoša virsma:
  Uz iekaisītā klājuma uzklāt ar rullīti kā aprakstīts iepriekš.

  Patēriņš

  Gruntsklājums
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu
  apm. 300 - 400 g/m2
  Skrāpējuma špaktelējums (ja nepieciešams)
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu
  Disboxid 942 Mischquarz

  apm. 660 g/mm/m2
  apm 1000 g/mm/m2
  Uzklāšana ar rullīti
  Gluda virsmaapm. 250 g/m/viens klājums
  Neslīdoša virsmaapm. 450–900 g/m2
  Izlīdzinošs klājums ar gludu virsmu
  Apm. 1 mm kārtas biezums (3 mm trīsstūrveida robojums)apm. 1,5 kg/m2
  Apm. 1,5 mm kārtas biezums (4 mm trīsstūrveida robojumsapm. 2,3 kg/m2
  Izlīdzinošā java ar gludu virsmu
  Apm. 2 mm kārtas biezums (5 mm trīsstūrveida robojums)
  Disboxid 464 EP-Decksiegel Disboxid 942 Mischquarzapm. 2,2 kg/m2 apm. 1,1 kg/m2
  Apm. 3 mm kārtas biezums (7 mm trīsstūrveida robojums)
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  apm. 3,3 kg/m2
  apm. 1,7 kg/m2
  Apm. 4 mm kārtas biezums (9 mm trīsstūrveida robojums)
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  apm. 4,4 kg/m2
  apm. 2,2 kg/m2
  Pārkaisīts klājums
  Iekaisāmais slānis
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  apm. 2,1 kg/m2
  apm. 0,7 kg/m2
  Nokaisīšana ar smiltīm
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  vai
  Disboxid 944 Einstreuquarz
  apm. 4–4,5 kg/m2
  Gluda virsma
  Disboxid 464 EP-Decksiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  apm. 1,6 kg/m2
  apm. 0,8 kg/m2
  Neslīdoša virsma
  Disboxid 464 EP-Decksiegelapm. 500–900 g/m2

  Dotās vērtības ir ieteicamais patēriņš. Robojuma izmērs atkarīgs no rakeļa nodilumizturības, tempera­tūras, pildījuma pakāpes un pamatnes īpašībām.

  Sedzošā klājuma patēriņš uz pārkaisītiem pārklājumiem ir atkarīgs no temperatūras ietekmes, uzklāšanas veida, izmantotajiem arbarīka, kā arī dažādiem pārkaisīšanas materiāliem.
  Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes ilgums

  Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma - apm. 45 minūtes. Pievienojot Disboxid 903 EP-Rapid, saistīšanās laiks samazinās līdz 25 minūtēm. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
  Min. 10 °C, maks. 30 °C
  Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

  Pārkrāsojams pēc:

  Pātraukumam starp klājumiem pie 20 °C jābūt vismaz 18 un maks. 24 stundām.
  Ja pārtraukums ir ilgāks, un iepriekšējā darba posmā sagatavotā virsma nav apstrādāta ar smiltīm, tā ir jānoslīpē. Ja tiek lietots Disboxid 903 EP-Rapid, un tajā pašā dienā (ne vairāk kā pēc 12 stundām) nav plānots uzklāt nākamo pārklājuma slāni, sagatavotais slānis ir jāapstrādā ar smiltīm.
  Darba pārtraukumi pievienojot Disboxid 903 EP-Rapid
  Disboxid 464 EP-Decksiegel iepakojumsDisboxid 903 EP-Rapid 0,5 l iepakojumu skaits
  Pie 10° C

  Pie 20° C
  30 kg-36 stundas18 stundas
  30 kg1 iepakojums22 stundas9 stundas
  30 kg2 iepakojumi15 stundas5,5 stundas
  Norādītais laiks samazinās, ja temperatūra ir augstāka, un palielinās, ja temperatūra ir zemāka.
  Sacietēšanas laikā uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumi un samazināties saķere.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma virsma minimāli noslogojama pēc apm. 18 stundām, pilnībā mehāniski un ķīmiski noslogojama pēc apm. 7 dienām. Zemākās temperatūrās žūšanas laiks ir ilgāks. Augstākas temperatūras, kā arī Disboxid 903 EP-Rapid pievienošana veicina cietēšanu.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pātraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

  Atzinums

  Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

  Drošības norādes

  Tikai profesionāliem lietotājiem.

  Pamatmasa: Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASAKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Satur: reakcijas produkts: bisfenol-A-epihlorhidrīna sveķi ar vidējo modekulārsvaru <= 700, bisfenol-F-epoksīdsveķi MG < 700, neodekānskābes glicīdēteris.

  Cietinātājs: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs ieelpojot. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASAKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Satur: benzilalkohols, polimērs uz dipropilēntriamīna bāzes, 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamīns.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus un sacietējušus materiāla
  atlikumus likvidēt kā organiskos šķīdinātājus vai bīstamas vielas saturošu krāsu atlikumus. Pilnībā nesacietējuši materiāla atlikumi ir speciālie atkritumi.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/j): 500 g/l. Produkts satur maks. 180 g/l GOS.

  Gis-kods

  RE 1

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapas.

  Iestrādājot materiālu, jāievēro celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

  CE-apzīmējums

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08
  DIS-464-001255
  EN 1504-2:2004 Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
  EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f un ZA.1g
  Disboxid PHS-System OS 8
  Lineārā saraušanās≤ 0,3 %
  SpeidienizturībaKlase I
  NodilumizturībaMasas zudums < 3000 mg
  COcaurlaidībaSD > 50 m
  Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase III
  Kapilārā ūdens uzņemšana un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
  Noturība pret temperatūras izmaiņām≥ 2,0 (1,5) N/mm2
  Noturība pret intensīvu ķīmisko vielu iedarbībuCietības zudums < 50%
  Izturība pret plīsumuNPD
  TriecienizturībaKlase I
  Atraušanas tests adhēzijas novērtēšanai≥ 2,0 (1,5) N/mm2
  UgunsreakcijaKlase Efl
  SaķereKlase III

  EN 1504-2
  Norma EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei.
  Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de. Lietojot Vācijā, ir spēkā papildus normas. Atbilstība tiek dokumentēta ar Ü zīmi uz iepakojuma. Turklāt to papildus apliecina 2+ atbilstības pieradīšanas sistēma ar pārbaudēm un kontroli no ražotāja un atzītu pārbaudes iestāžu (Notified Body) puses.


  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-464-001255
  EN 13813:2002
  Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  UgunsreakcijaEfl
  Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
  Ūdens caurlaidībaNPD
  Nodilumpretestība≤ AR1
  Stiepes stiprība≥ B1,5
  Triecienizturība≥ IR4

  EN 13813
  Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
  variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
  informācijā nav iekļauti, iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
  detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

   Daugavpils Universitātes meža...