caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/213554/061527_DisboXID_421_8_4.png

Disboxid 421 E.MI Coat

Daudzpusīgi izmantojami 2K epoksīda šķidrie sveķi, pigmentēti, gandrīz visu veidu grīdām. Ar samazinātu emisiju. TÜV (Tehniskās kontroles apvienība) veikta kaitīgo vielu pārbaude un uzraudzība. Nesatur benzilalkoholu un alkifenolu.
 • Pielietojums

  Pateicoties samazinātai emisijai un kaitīgo vielu pārbaudei un uzraudzībai, materiāls īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas utt.
  Paredzēts minerālām grīdu virsmām ar minimālu līdz ļoti lielu mehānisko slodzi, piem.: 
  uzgaidāmās telpās un ēstuvēs,
  ražošanas un noliktavu telpās, kur pārvietojas autoiekrāvēji,
  biroju un citās administratīvajās telpās,
  gaiteņos, noliktavās, veikalos,
  dzērienu un konservu ražotnēs,
  virtuvēs un saldētavās,
  kautuvēs, gaļas apstrādes cehos, ceptuvēs, pienotavās, siera ražotnēs utt.
  Pigmentēts pārklājums sistēmā Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI II
  Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

  Īpašības

  • Ar samzinātu emisiju
  • TÜV (Tehniskās kontroles apvienība) veikta kaitīgo vielu pārbaude
  • Vācijas Celtniecības tehnikas institūta (Deutsches Institut für Bautechnik) licence
  • Nesatur benzilalkoholu un alkilfenolu
  • Dažādi pielietojami - kā klājums ar rullīti, izlīdzinošais klājums, izlīdzinošā java, iekaisāmais klājums, un tādā veidā pielāgojami mehāniskās slodzes veidam
  • Laba noturība pret ķīmiskajām vielām
  • Pārbaudīti izmantošanai pārtikas nozarē
  • Piepildāmi ar kvarca smiltīm lielā daudzumā

  Materiāla bāze

  2K epoksīda šķidrie sveķi

  Iepakojums

  • Standarta:
   3 kg, 10 kg kombinēts metāla iepakojums , 30 kg iepakojums (masa 25,2 kg, cietinātājs 4,8 kg)
  • ColorExpress:
   10 kg kombinēts metāla iepakojums, 30 kg iepakojums (masa 25,2 kg, cietinātājs 4,8 kg)

  Krāsu toņi

  • Standarta:
   30 kg iepakojums: Kieselgrau (Oļu pelēks), Steingrau (Akmens pelēks), Lichtgrau (Gaiši pelēks)
   10 kg iepakojums: Kieselgrau, (Oļu pelēks) Steingrau (Akmens pelēks)
   3 kg iepakojums: Kieselgrau (Oļu pelēks)
   Īpaši krāsu toņi pieejami pēc pasūtījuma.
  • ColorExpress:
   Tonējami ColorExpress sistēmā vairāk nekā 3.800 krāsu toņos. Iespējams radīt unikālus krāsu toņus, izmantojot FloorColor plus kolekcijas toņus. Atkarībā no krāsas toņa ColorExpress sistēmā tonēt balto bāzi (Basis Weiß) vai transparento bāzi (Basis Transparent).

  Ultravioletā starojuma un laikapstākļu ietekmē var mainīties krāsas tonis un parādīties krītaini

  plankumi. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns vai lapas), kā arī dažādas ķīmiskās
  vielas (piem., dezinfekcijas līdzekļi, skābes u. c.) var radīt krāsas toņa izmaiņas. Berzes dēļ var
  saplaisāt virsma. Tas neietekmē produkta funkcionalitāti.

  Spīduma pakāpe

  Spīdīgi

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. 
  Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 2 gadus. Ja materiāls tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms iestrādes novietot to apm. 20 °C temperatūrā.

  Blīvums

  apm. 1,6 g/cm3

  Sausā slāņa biezums

  apm. 62 µm/100 g/m2

  Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

  apm. 26 mg/30 cm2

  Cietība pēc Koenig metodes

  apm. 192 s

  Spiedes pretestība

  apm. 94 N/mm2

  Izturība pret ķimikālijām

  Noturības pret ķīmisko vielu iedarbību rādītāju tabula pēc DIN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C temperatūras
  7 dienas
  5 % etiķskābe+ (V)
  10 % etiķskābe+ (V)
  10 % sālsskābe+ (V)
  < 10 % sērskābe+ (V)
  20 % sērskābe+ (V)
  10 % citronskābe+
  25 % amonjaks (amonija hidroskīds)+
  Kalcija hidroksīds+
  50 % kālija sāls+
  50 % nātrija sāls+
  Dzelzs III hlora šķīdums, piesātināts+ (V)
  2 % lizoforma šķīdums+ (V)
  35 % magnija hlorīda šķīdums+
  Destilēts ūdens+
  Vārāmā sāls šķīdums, piesātināts+
  Vaitspirts (terpentīna aizvietotājs)+
  Terpentīns+
  Ksilols+ (V)
  Etanols+ (V)
  Benzīns DIN 51 600+ (V)
  Superbenzīns+ (V)
  Kerozīns+ (V)
  Kurināmā un dīzeļdegviela+
  Motoreļļa+
  Chemikalienbeständigkeitstabelle in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-3:2007 bei 20 °C
  Coca-Cola+ (V)
  Kaffee+ (V)
  Rotwein+ (V)
  Skydrol (Hydraulikfl.)+
  Trafo-Kühlflüssigkeiten+
  Zeichenerklärung: + = beständig, V = Verfärbung
  Iestrādei Disboxid autostāvvietu sistēmā OS 8 E.MI II ievērot sistēmas atgādni.

  Piemērotas pamatnes

  Betons un cementa klons.

  Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, stabilas formas, cietai, bez atlupušām daļām, bez putekļiem, eļļas, taukvielām, gumijas daļiņām un citām atdalošām vielām.
  Pamatnes spiedes stiprībai jābūt >25 N/mm2.
  Ar polimēriem bagātinātu cementa bāzes izlīdzinošo masu saderība ar klājumu jāpārbauda veicot paraugklājumu.

  Virsmas spiedes pretestībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2. Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt:
  betona un cementa klons: maks. 4 masas % (CM metode)
  Šo rādītāju pārbaudes metodes nosaka Vācijas Dzelzsbetona komitejas vadlīniju 3. daļa.

  Kapilārā mitruma gadījumā virsmu obligāti gruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer, attiec. ar Disboxid 462 EP-Siegel.
  Šai gadījumā pamatnes virsmas spiedes pretestībai jābūt vidēji 2,0 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,5 N/mm2.
  Citu pamatņu apstrādes gadījumos nepieciešama īpaša mūsu speciālistu konsultācija.

  Pamatnes sagatavošana

  Esošo cementveida pamatni sagatavot, apstrādājot ar skrošu strūklu vienlaikus ar putekļu nosūcēju. Mazizturīgu kārtu noņemtā daudzuma pakāpe atkarīga no spiediena un strūklas materiāla veida un daudzuma. Virsmas slīpēšana pieļaujama tikai mazākiem laukumiem, izņēmums ir virsmas
  sagatavošana, pielietojot dimantu slīpēšanas tehniku mazizturīgu kārtu noņemšanai.
  Papildus ievērot BEB darba instruktāžas lapas KH-0/U un KH 3, kā arī "Vācijas Dzelzsbetona
  komitejas" 2. daļas, Betona konstrukciju aizsardzības un remonta vadlīniju tabulu 2.5.
  Stingrus EP pārklājumus pamatīgi notīrīt, pieslīpēt vai apstrādāt ar abrazīvu strūklu matētus, noņemot bez atlikuma, tā, lai uz pāklājamās virsmas nebūtu atlupušas materiāla, mazgājamo līdzekļu u.tml. atliekas.
  Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret®-PCC vai Disboxid EP sērijas javām.
  Veicot pārklāšanas darbus, nedrīkt izmantot silikonu saturošus materiālus, jo tie var radīt virsmas
  bojājumus.

   Klona grīdas un segumu federālā savienība, 53842 Troisdorf-Oberlar

  Materiāla sagatavošana

  Pievienot pamatmasai cietinātāju. Intensīvi samaisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīgs krāsas tonis. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt.

  Maisījuma attiecība

  Pamatmasa : cietinātājs = 84 : 16 masas daļas

  Uzklāšanas metode

  Atkarībā no pielietojuma uzklāt ar īsas vai vidējas plūksnas rullīti, gludo ķelli vai atbilstošu rakeli (piem. cietas gumijas rakeli).
  Norāde: Uzklājot ar roboto rakeli, trīsstūrveida robojums automātiski nenodrošina norādītās patēriņa vērtības.

  Pārklājuma uzbūve

  Norāde: Pārklājumu uzbūvei pēc OS 8 skat. Disbon OS 8 E.MI II sistēmas Tehnisko informāciju.

  Gruntsklājums

  Minerālās pamatnes gruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer, aizpildot poras. Raupjām pamatnēm papildus veikt skrāpējuma špaktelējumu (grunts, kurai pievienotas kvarca smiltis). Plašākai informācijai skat. Tehnisko informāciju Nr. 420. Ja nepieciešams, var lietot arī:
  Disboxid 460 EP-Ground
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu
  Disboxid 463 EP-Grund Neu
  Plašāku informāciju skat. atbilstošajā Tehniskajā informācijā. Izmantojot alternatīvas gruntis nav iespējams izveidot klājuma sistēmas uzbūvi atbilstoši AgBB pārbaudes kritērijiem.

  Sedzošais klājums

  Uzklāšana ar rullīti

  Gluda virsma:
  Disboxid 421 E.MI Coat vienmērīgi uzklāt ar vidējas plūksnas rullīti uz nepārkaisīta pamatklājuma. Atkarībā no noslogojuma un nepieciešamā slāņa biezuma uzklāt vienu līdz divas reizes. Palielinātu slāņa biezumu (2 klājumi) var panākt arī vienā piegājienā. Šim nolūkam materiāls tiek izliets uz virsmas, vienmērīgi izlīdzināts ar gludu cietas gumijas rakeli un krusteniski norullēts ar vidējas plūksnas rullīti.

  Neslīdoša virsma: (skat. arī pretslīdes pārbaužu uzbūves variantus)
  Uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar smiltīm Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) vai Disboxid 944 Ein­streuquarz (0,7–1,2 mm), izliet Disboxid 421 E.MI Coat, vienmērīgi izlīdzināt ar gludu cietas gumijas rakeli un krusteniski norullēt ar vidējas plūksnas rullīti.


  Izlīdzinošs klājums ar gludu virsmu
  Disboxid 421 E.MI Coat izliet uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar miltīm Dis­boxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm), un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas rakeli. Pagriezt rakeli un pārvilkt klājumam ar rakeles gludo virsmu. Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma svaigo klājumu atgaisot ar adatu veltnīti.


  Izlīdzinošā java ar gludu virsmu
  Pēc pārliešanas citā traukā maisot materiālam pievienot 50 masas % smiltis Disboxid 942 Misch­quarz (0,1–0,4 mm) vai ugunī žāvētas karca smiltis 0,06–0,2 mm (Geba). Izlīdzinošo javu ar smiltīm Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm) vai Disbon 941 Füllsand var piepildīt līdz 70 %. Iestrādes temperatūrai jābūt vismaz 20 °C, citādi var būt redzamas izlīdzināšanas pēdas. Šādi sagatavotu izlīdzinošo javu izliet uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar smiltīm Disboxid 942 Mischquarz, un apstrādāt tāpat kā izlīdzinošo klājumu.

  Norāde: Izmantojot īpašos toņus, jāpārbauda maksimālais iespējamais pievienojamais smilšu daudzums, jo atkarībā no krāsas toņa tas var būt mazāks par 50 masas %.

  Iekaisīts klājums
  Pēc pārliešanas citā traukā maisot materiālam pievienot 30 masas % smiltis Disboxid 943 Ein­streu­quarz (0,4–0,8 mm). Šādi sagatavotu izlīdzinošo javu izliet uz pamatklājuma, kas pārkaisīts ar smiltīm Disboxid 942 Mischquarz, un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas rakeli. Nobeigumā visu tikko uzlieto klājumu pārkaisīt ar smiltīm Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) vai smiltīm Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm). Pēc kārtas sacietēšanas rūpīgi noslaucīt uz kārtas palikušās liekās kvarca smiltis. Pēc tam iekaisītais klājums tiek pabeigts.

  Gluda virsma:

  Uz iekaisīta klājuma izliet izlīdzinošo javu, kas satur::
  Disboxid 421 E.MI Coat 100 masas %
  Disboxid 942 Mischquarz 50 masas %
  un vienmērīgi izlīdzināt ar gludo ķelli vai gludu cietas gumijas rakeli. Nobeigumā atgaisot ar adatu veltnīti.

  Neslīdoša virsma: (skat. arī pretslīdes pārbaužu uzbūves variantus)

  Uz iekaisītā klājuma uzklāt ar rullīti kā aprakstīts iepriekš.

  Patēriņš

  Uzklāšana ar rullīti
  Gluda virsmaapm. 350 g/m2/viens klājums
  Neslīdoša virsmaapm. 450–700 g/m2
  Izlīdzinošs klājums ar gludu virsmu
  apm. 1 mm kārtas biezums (3 mm trīsstūrveida robojums)apm. 1,5 kg/m2
  apm. 1,5 mm kārtas biezums (4 mm trīsstūrveida robojums)apm. 2,3 kg/m2
  Izlīdzinošā java ar gludu virsmu ar 50 % pildījumu:
  apm. 2 mm kārtas biezums (5 mm trīsstūrveida robojums)
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  apm. 2,2 kg/m2
  apm. 1,1 kg/m2
  apm. 3 mm kārtas biezums (7 mm trīsstūrveida robojums)
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  apm. 3,3 kg/m2
  apm. 1,7 kg/m2
  apm. 4 mm kārtas biezums (9 mm trīsstūrveida robojums)
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  apm. 4,4 kg/m2
  apm. 2,2 kg/m2
  ar 70 % pildījumu:
  apm. 3 mm kārtas biezums (7 mm trīsstūrveida robojums)
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  apm. 3,0 kg/m2
  apm. 2,1 kg/m2
  Pārkaisīts klājums
  Iekaisāmais slānis
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  apm. 2,1 kg/m2
  apm. 0,7 kg/m2
  Nokaisīšana ar smiltīm
  Disboxid 943 oder 944 Einstreuquarzapm. 4–4,5 kg/m2
  Neslīdoša virsma
  Disboxid 421 E.MI Coatapm. 750–1300 g/m2
  Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu. Patēriņš atkarīgs no iepildes pakāpes, pamatnes stāvokļa, temperatūras ietekmes, uzklāšanas veida, izmantotajiem darbarīkiem, kā arī dažādiem pārkaisīšanas materiāliem.

  Iestrādes ilgums

  Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma - apm. 35 minūtes. 
  Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
  Min. 10 °C, maks. 30 °C
  Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

  Pārkrāsojams pēc:

  Pārtraukumiem starp klājumiem pie 20 °C jābūt vismaz 16 un maks. 24 stundām.
  Ja pārtraukums ir ilgāks, un iepriekšējā darba posmā sagatavotā virsma nav apstrādāta ar smiltīm, tā
  ir jānoslīpē. Norādītais laiks samazinās, ja temperatūra ir augstāka, un palielinās, ja temperatūra ir zemāka.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma virsma minimāli noslogojama pēc apm. 16 stundām, mehāniski noslogojama pēc apm. 3 dienām, pilnībā sacietējusi pēc apm. 7 dienām.
  Zemākās temperatūrās žūšanas laiks ir ilgāks. Cietēšanas laikā (apm. 16 stundas pie 20 °C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, pretējā gadījumā var tikt bojāta virsma un mazināta saķere.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pātraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

  Atzinums

  Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

  Drošības norādes

  Tikai profesionāliem lietotājiem.

  Pamatmasa:

  Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASAKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Cietinātājs:
  Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs ieelpojot. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASAKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus un sacietējušus materiāla
  atlikumus likvidēt kā organiskos šķīdinātājus vai bīstamas vielas saturošu krāsu atlikumus. Pilnībā
  nesacietējuši materiāla atlikumi ir speciālie atkritumi.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Produkts satur maks. 20 g/l GOS.

  Gis-kods

  RE 1

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapas.

  Iestrādājot materiālu, jāievēro vispārīgās norādes Caparol grīdu klājumu iestrādei, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

  CE-apzīmējums

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08
  DIS-421-010266
  EN 1504-2:2004
  Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
  EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
  Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
  Lineārā saraušanās≤ 0,3 %
  SpiedienizturībaKlase I
  NodilumizturībaMasas zudums < 3000mg
  COcaurlaidībaSD > 50 m
  Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase III
  Kapilārā ūdens uzņemšana un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
  Noturība pret temperatūras izmaiņām≥ 2,0 (1,5) N/mm2
  Noturība pret intensīvu ķīmisko vielu iedarbībuCietības zudums < 50%
  TriecienizturībaKlase I
  Atraušanas tests adhēzijas novērtēšanai≥ 2,0 (1,5) N/mm2
  UgunsreakcijaKlase Efl-
  SaķereKlase III

  EN 1504-2
                
  Norma EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei.
  Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz
  iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de. Lietojot Vācijā, ir spēkā papildus normas. Atbilstība tiek dokumentēta ar Ü zīmi uz iepakojuma. Turklāt to papildus apliecina 2+ atbilstības pieradīšanas sistēma ar pārbaudēm un kontroli no ražotāja un atzītu pārbaudes iestāžu (Notified Body) puses.

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08
  DIS-421-010266
  EN 13813:2002
  Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  UgunsreakcijaEfl
  Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
  Ūdens caurlaidībaNPD
  Nodilumpretestība≤ AR1
  Stiepes stiprība≥B1,5
  Triecienizturība≥ IR4

  EN 13813
  Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
  variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
  informācijā nav iekļauti, iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
  detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)