caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/224017/062908_DisboXID_972_ESD_Beschichtung.png

Disboxid 972 ESD-Multi

Pigmentēts 2-k epoksīdu grīdas klājums ar elektrostatisko vadītspēju. Piemērots elektronisku būvdetaļu aizsardzībai (ESD) un personiskajai aizsardzībai saskaņā ar Vācijas normu VDE 0100.

 • Pielietojums

  Minerālām grīdām ar vidēju līdz augstu noslodzi, kā, piemēram, ražošanas un noliktavu telpas, pa kurām pārvietojas autoiekrāvēji, pusvadītāju ražošanas telpas, laboratorijas un citas medicīnas telpas ar elektroniskām iekārtām, ESD-telpas, automašīnu industrijas ražošanas telpas, darbnīcas ar jūtīgām elekroniskajām iekārtām, akumulatoru telpas.

  Īpašības

  • laba ķīmiskā noturība
  • ieklājams dažādos veidos - ar rulli, kā struktūrklājums vai izlīdzinošs klājums
  • dekontaminējams
  • elektrostatiskā vadītspēja pēc DIN EN 61340-4-1; DIN EN 61340-5-1 un DIN EN 61340-5-4 (Cilvēku-apavu-grīdu un staigāšanas tests)
  • atbilst Vacijas prasībām VDE 0100/T610 personu aizsardzībai darbavietā.

  Materiāla bāze

  2K epoksīda sveķi, pilnīgi cieti saskaņā ar „Deutscher Bauchemie”.

  Iepakojums

  30 kg spainis (Komp. A (masa) 24 kg metāla spainis, Komp. B (cietinātājs) 6 kg spainis)

  Krāsu toņi

  Gaiši pelēks (Lichtgrau), Oļu pelēks (Kieselgrau).

  Iespējamas minimālas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas) kā arī dažādas ķīmikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Berzes iedarbībā (piem., pārbīdot smagus priekšmetus) virsma var tikt saskrāpēta. Taču pārklājuma funkcionalitāte tādējādi netiek traucēta.

  Spīduma pakāpe

  Spīdīga

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.
  Slēgtā oriģināliepakojumā var droši tikt uzglabāts līdz 3 mēnešiem. Pie zemākām temperatūrām materiālu pirms iestrādes jāuzglabā telpā ar aptuveni 20 °C temperatūru.

  Blīvums

  ca. 1,3 g/cm³

  Sausā slāņa biezums

  ca. 65 µm/100 g/m²

  Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 40 mg/30 cm2

  Cietība pēc Koenig metodes

  ca. 130 s

  Cietība pēc Shore (A/D)

  ca. D 60

  Spiedes pretestība

  > 50 N/mm2 (MPa)

  Izturība pret ķimikālijām

  Noturība pret ķīmisko vielu iedarbību saskaņā ar DIN 53 168 pie 20 °C
  7 dienas
  Etiķskābe 5%+ (V)
  Sālskābe 10%+ (V)
  Sērskābe < 10%+ (V)
  Sērskābe 20%+ (V)
  Citronskābe 10%+
  Amonjaks 25% (amonija hidroksīds)+
  Kalcija dihidroksīds+
  Kālija sāls 50%+
  Nātrija sāls 50%+
  Dzelzs III hlorīda šķīdums, piesātināts+ (V)
  Magnija hlorīda šķīdums 35%+
  Destilēts ūdens+
  Vārāmā sāls šķīdums, piesātināts+
  Vaitspirts (Terpentīna aizvietotājs)+
  Terpentīns+
  Ksilols+ (V)
  Etanols+ (V)
  Benzīns DIN 51 600+ (V)
  Superbenzīns+ (V)
  Kerosīns+ (V)
  Kurināmā un dīzeļdegviela+
  Motoreļļa
  Coca-Cola+ (V)
  Kafija+ (V)
  Sarkanvīns+ (V)
  Skidrols (hidrauliskais šķidrums)+
  Transformatoru dzesēšanas šķidrumi
  Apzīmējumi: + = noturīgs, V = iekrāsojas

  Piemērotas pamatnes

  Betons un cementa javas

  Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, stabilas formas, cietai, bez putekļiem, eļļas, taukvielām, gumijas daļiņām un citām atdalošām vielām.
  Pamatnes spiedes stiprībai jābūt >25 N/mm2.
  Ar polimēriem bagātinātu cementa bāzes izlīdzinošo masu saderība ar pārklājumu jāpārbauda veicot paraugklājumu.

  Virsmas spiedes pretestībai ir jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2. Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt:

  betona un cementa klons: maks. 4 masas % (CM metode)
  Šo rādītāju pārbaudes metodes nosaka Vācijas Dzelzsbetona komitejas vadlīniju 3.daļa.

  Citu pamatņu apstrādes gadījumos nepieciešama īpaša mūsu speciālistu konsultācija.

  Pamatnes sagatavošana

  Esošo cementveida pamatni sagatavot, apstrādājot ar skrošu strūklu vienlaikus ar putekļu nosūcēju. Mazizturīgu kārtu noņemtā daudzuma pakāpe atkarīga no spiediena un strūklas materiāla veida un daudzuma. Virsmas slīpēšana pieļaujama tikai mazākiem laukumiem, izņēmums ir virmas sagatavošana, pielietojot dimantu slīpēšanas tehniku mazizturīgu kārtu noņemšanai.
  Papildus ievērot BEB darba instruktāžas lapas KH-0/U✱ un KH 3✱, kā arī "Vācijas Dzelzsbetona komitejas" 2. daļas, Betona konstrukciju aizsardzības un remonta vadlīniju tabulu 2.5.
  Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret®-PCC vai Disboxid EP sērijas javām.
  Veicot pārklāšanas darbus, nedrīkt izmantot silikonu saturošus materiālus, jo tie var radīt virsmas bojājumus.
  Šķiedras saturošas pamatnes (metāla vai plastmasas šķiedras) atbilstoši jāgruntē, pēc tam jāslīpē un pēc tam vēlreiz jāgruntē, lai izvairītos no "pleķiem" uz virsmas.

  ✱ Klona grīdas un segumu federālā savienība, 53842 Troisdorf-Oberlar

  Materiāla sagatavošana

  Pamatmasu (komp.A) izmaisīt un pievienot cietinātāju (komp.B). Intensīvi samaisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīgs krāsas tonis. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt. Neiestrādāt no oriģinālā iepakojuma.

  Maisījuma attiecība

  Komp. A (pamatmasa) : Komp. B (cietinātājs) = 4 : 1 masas daļas

  Uzklāšanas metode

  Atkarībā no pielietojuma uzklāt ar gumijas lāpstiņu, vidēja garuma plūksnas rullīti vai ķelli

  Norāde: Uzklājot materiālu ar zobķelli, izvēlētais zoba izmērs automātiski nenodrošina norādītās patēriņa vērtības.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntsklājums
  Minerālas pamatnes:
  Minerālās pamatnes gruntēt ar Disboxid 462 EP-Siegel Neu, aizpildot poras. Minerālās pamatnes gruntēt ar Disboxid 462 EP-Siegel Neu, aizpildot poras. Raupjām pamatnēm papildus veikt skāpējuma špaktelējumu (grunts, kurai pievienotas kvarca smiltis). Ja nepieciešams, var lietot arī:
  Disboxid 420 E.MI Primer
  Disboxid 460 EP-Ground
  Sīkāku informāciju skatīt atbilstošajās TI.

  Zemējuma ierīkošana
  Uz sacietējuša gruntējuma perpendikulāri sienai pa perimetru ieklāj Disbon 973 Kupferband (garumā apt. 50 cm), ievērojot maks. 20 m distanci. Nepieciešams ierīkot vismaz divas zemējuma vietas. Zemējuma novadīšanas kontaktpunktu ierīko, izmantojot Disboxid 975 Leitset. Laukumiem, kas ir atdalīti ar šuvēm, nepieciešams ierīkot atsevišķus zemējumus. Ļoti lielos vienlaidu laukumos starp vara lentēm Kupferband ievēro maksimāli 20 metru attālumu. Pēc pielīmēšanas Kupferband attaukot, izmantojot lupatu, kas samērcēta Disboxid 419 Verdünner. Pēc pārklājuma ieklāšanas, vara lentes pieslēgšana jāveic kvalificētam elektriķim.

  Zemējuma ierīkošanas shēma

  Bild 1 (003250.jpg)

  Disbon 973 Kupferband
  4 mm2 vara stieple zemējuma pieslēgumam (loka pieslēgumam).

  Vadītspējīgs starpklājums
  Uz gruntējuma ar rullīti uzklāt elektrovadīspējīgu starpslāni, izmantojot, piem. Disboxid 471 AS_Grund vai Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Pēc slāņa izžūšanas, bet pirms noslēguma kārtas uzklāšanas nepieciešams pārbaudīt virsmas elektrovadītspēju. Zemējuma pretestība nedrīkst pārsniegt 5 x 104 omus. Distancei starp mērīšanas elektrodu un zemējuma pieslēgumu jābūt starp 8 un 10 m. Ja pretestība ir pārāk liela, ir nepieciešams ierīkot papildus zemējumu.

  Norāde: Žūšanas un cietēšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju.


  Noslēguma klājums


  Uzklāšana ar rullīti
  Disboxid 972 ESD-Multi uzklāt krusteniski ar vidēja garuma plūksnas rullīti.

  Strukturēts klājums
  Disboxid 972 ESD-Multi pievienojot apt. 2 masas % Disboxid 952 Stellmittel krusteniski uzklāt un izlīdzināt ar vidēji porainu rullīti (poru diametrs apt. 2 mm). Svaigi pārklātas virsmas pēc tam pārstaigāt ar naglu kurpēm. Rullīti ik pa brīdim izrullēt sausu uz neitrālas virsmas. Pie lielākām platībām rullīti nomainīt aptuveni ik pēc 200m2.

  Izlīdzinošs klājums
  Disboxid 972 ESD-Multi izliet uz virsmas un izlīdzināt ar cietu gumijas špakteļlāpstu. Pēc apt. 10 minūtēm atgaisot, izmatojot adatrulli.

  Pretslīdes klājums
  Virsmu nomatēt un paaugstināt pretslīdzes klasi līdz R10 var ar speciālu pistoli iepūšot svaigā masā DisboADD 955 Mattierungsmittel. Patēriņš: apt. 20 g/m2

  Norāde: Visi noslēguma klājumi vienmēr jāuzklāj vienā paņēmienā. Pie labošanas vai pārstrādes vienmēr nepieciešams ieklāt elektrovadītspējīgu starpklājumu izmantojot  Disboxid 471 AS-Grund vai Disboxid 5022 WHG-Leitschicht un ierīkojot atbilstošu zemējumu.

  Patēriņš

  Gruntējums
  Minerālas pamatnesskat.atbilstošās TI
  Elektrovadītspējīgs starpklājums
  Disboxid 471 AS-Grund
  Disboxid 5022 WHG-Leitschicht
  apt. 100 g/m2
  apt. 120 g/m2
  Noslēguma klājums
  Uzklājot ar rulli
  Disboxid 972 ESD-Multi

  apt. 500 g/m2
  Strukturēts klājums
  Disboxid 972 ESD-Multi
  Disboxid 952 Stellmittel

  apt. 700 g/m2
  apt. 14 g/m2
  Izlīdzinošs klājums
  Disboxid 972 ESD-Multi
  apt. 1,5 kg/m2

  Precīzu patēriņu noteikt veicot paraugklājumu objektā.

  Iestrādes ilgums

  Pie 20 °C un 60 % relatīvā gaisa mitruma apt. 30 minūtes.
  Augstākas temperatūras saīsina, zemākas paildzina iestrādes laiku.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: 
  Min. 12 °C, maks. 30 °C
  Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

  Pārkrāsojams pēc:

  Starp gruntsklājumu un starpklājumu: min. 16 un maks. 24 Stunden.
  Starp starpklājumu Disboxid 471 AS-Grund vai Disboxid 5022 WHG-Leitschicht un noslēguma klājumu min. 16 und maks. 48 Stunden (pie 20 °C).

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20 °C un 60 % relatīvā gaisa mitruma pārstaigājams pēc apt. 24 stundām, mehāniski noslogojums pēc apt. 3 dienām, pilnībā sacietējis pēc apt. 7 dienām.
  Pie zemākām temperatūrām žūšanas laiks attiecīgi ilgāks. Cietēšanas laikā (apt. 16 Std. bei 20 °C) uzklāto materiālu sargāk no mitruma, pretējā gadījumā var veidoties pamatnes defekti un pasliktināties adhēzija.

  Darbarīku tīrīšana

  Uzreiz pēc lietošanas un garākos darba pārtraukumos ar Disboxid 419 Verdünner.

  Atzinums

  Aktuālā informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Drošības norādes

  Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

  Masa:
   Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju. ievērot ražotāja norādījumus.

  Cietinātājs:
   Kaitīgs, ja norij. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Neieelpot izgarojumu/smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs vai uz drēbēm. Pēc lietošanas kārtīgi nomazgāties. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja ir saskarē: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

  Likvidācija

  Sacietējušu pamatmasu ar cietinātāju likvidēt kā laku un krāsu atlikumus. Nesacietējušus produkta atlikumus un piesārņoto iepakojumu likvidēt kā bīstamos atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  dieses Produktes (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 180 g/l VOC.

  Gis-kods

  RE 2

  Tuvākas norādes

  Skat.drošības datu lapu.
  Iestrādājot materiālu, jāievēro celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

  CE-apzīmējums

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-972-009200
  EN 13813:2002
  Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
  EN 13813:SR-Bfls1-B1,5-AR1-IR4
  UgunsreakcijaBfl-s1
  Korozīvo vielu izdalīšanāsSR
  Ūdens caurlaidībaNPD
  Nodiluma pretestība≤ AR1
  Saķeres stiprība≥ B1,5
  Triecienizturība≥ IR4

  EN 13813
  Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Tehniskās informācijas