caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218626/061988_DisboFUG_221_Tuben_Karton.png

Disbothan 221 Fugendicht

Elastīga šuvju blīvēšanas masa augstceltnēm un stikla virsmām.

Pielietojums

Stiepei pakļautām šuvēm augstceltnēs, stikla izolācijai koka, metāla un plastmasas logos, fasāžu paneļu šuvēm, salaiduma šuvēm pie durvīm un logiem.

Īpašības

  • Elastīga
  • Atbilst DIN 18 540-F (ārsienu šuvju blīvēšana augstceltnēs ar šuvju blīvējamiem materiāliem) un DIN 18 545, 2. daļa, E (stiklojuma blīvēšana ar blīvējamiem materiāliem) prasībām
  • Noturīga pret atšķaidītiem sārmiem, sāls šķīdumiem un ūdeni saturošiem tīrīšanas līdzekļiem
  • Īslaicīgi noturīga pret minerāleļļām, degvielu, kā arī augu un dzīvnieku izcelsmes eļļām un taukiem

Materiāla bāze

Poliuretāna un silikona kombinācija

Iepakojums

310 ml platmasas kārtridžs (kastē 12. gab.)

Krāsu toņi

Veci balts (Altweiß), pelēks (Grau), tumši brūns (Dunkelbraun)

Gaišie krāsu toņi dažādu ārēju faktoru (piem., šķidras vai gāzveida ķimikālijas, UV starojums, augsta temperatūra) ietekmē var mainīties. Mehāniskās, tehniskās funkcijas un aizsargājošās īpašības tas neietekmē.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams 9 mēnešus. Maks. uzglabāšanas temperatūra 25 °C.

Blīvums

apm. 1,30 g/cm3

Pieļaujamā kopējā deformācija

maks. 25 %, atkarībā no šuves platuma

Temperatūras noturība sausumā

-40 °C līdz +180 °C

Rukums

apm. 10 %

Šuvju platums

maks. 30 mm

Piemērotas pamatnes

Alumīnijs, betons, nerūsējošs tērauds, emalja, šķiedru cements, Glasal paneļi, stikls, koks, keramika, klinkers, kaļķa smilšakmens, dabīgais akmens, metāls (izņemot dzelzi), porainais betons, polistirola cietās putas, porcelāns, apmetums, cietais PVH, māla/keramikas izstrādājumi, cinkots tērauds, ķieģeļi.

Saskares virsmai jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām.

Noņemt vecos blīvējošos materiālus bez atlikuma un, ja nepieciešams, nofrēzēt vai noslīpēt šuves malas, lai noņemtu iekļuvušos blīvējamā materiāla atlikumus.

Pamatnes sagatavošana

Uzsūcoša materiāla šuvju malas gruntēt ar Disbothan 222 Fugenprimer. Šuves jeb blīvēšanas dziļumu norobežot ar neuzsūcošu, slēgtu poru polietilēna putu šuvju auklu
Attiecība šuves platums : blīvēšanas dziļums pēc ar DIN 18 540. Blīvējot stikla virsmas, ievērot DIN 18 545.

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai.

Uzklāšanas metode

Materiālu vienmērīgi iepildīt šuvē. Blīvēšanas materiālam nedrīkst būt saķere ar šuves pamatni. Pirms plēvītes veidošanās nogludināt virsmu ar izlīdzinošā līdzeklī samitrinātu instrumentu.

Patēriņš

10 x 10 mm šuvei apm. 100 ml/m. Disbothan 222 Fugenprimer apm. 20 ml/m.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra:
Min. 5°C, maks. 40°C

Žūšana/ žūšanas laiks

Apm. 1,5 mm 24 stundās pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma. 
Fugenprimer gaidīšanas laiks pēc uzklāšanas - 20–30 minūtes.

Norāde: Blīvēšanas masa nav krāsojama. Pēc nožūšanas ir pāklājama. Ja tiek veikta būvkonstrukciju pārklāšana pēc blīvēšanas, pārklājuma biezums uz blīvēšanas masas drīkst būt apm. 1 mm.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

Atzinums

  • 6-1003, pārbaude pēc DIN 18540-F
    Valsts Materiālu pārbaudes iestāde, Darmstadt
  • 6-1004, pārbaude pēc DIN 18545, T 2 E
    Valsts Materiālu pārbaudes iestāde, Darmstadt

Drošības norādes

Tikai profesionāliem lietotājiem. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Satur dibutilcinndilaurātu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Škidrus materiāla atlikumus likvidēt
kā blīvmasu atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

D2

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon Būvju aizsardzības iestrādes norādes.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
14
DIS-221- 001341
Šuvju blīvēšanas materiāls fasāžu elementiem
EN 15651-1: 2012-12 Tips F ext-int CC
Šuvju blīvēšanas materiāls stikla virsmām
EN 15651-2: 2012-12 Tips G - CC
UgunsreakcijaKlase E
Bīstamas vielasvērtēts
Noturība pret noplūšanu (EN ISO 7390)≤ 3 mm
Tilpuma zudums≤ 10 %
Stiepes īpašības ar iepriekšēju nospriegošanu pēc iegremdēšanas ūdenī (EN ISO 10590)izturēts
Saķeres un stiepes īpašības, vērtējot atkarībā no siltuma, ūdens un mākslīgās gaismas(EN ISO 11431)izturēts
Formas atjaunošanās spēja (EN ISO 7389)≥ 70%
Stiepes īpašības-30°C temperatūrā (EN ISO 8339)≤ 0,9 MPa
Stiepes īpašības ar iepriekšēju nospriegošanu -30°C temperatūrā (EN ISO 8340)izturēts
Ilgmūžība (ISO 8339, ISO 10590)izturēts

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)