caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/206854/060182_DisboFUG_235_12x600ml.png

Disbothan 235 PU-Fugendicht

Gaisa mitrumā cietējošs, elastīgs vienkomponenta blīvēšanas materiāls augstceltņu šuvēm, kas ir pakļautas stiepei atbilstoši DIN 18 540.
Blīvmateriāls atbilst DIN EN ISO 11 600 F-25 LM

Pielietojums

Augstceltņu šuvēm, kas pakļautas stiepei.
Pieslēguma šuvēm pie durvīm un logiem.

Īpašības

  • elastīgs
  • saderīgs ar populārākajiem fasādes krāsojumiem uz dispersijas bāzes atbilstoši DIN 52 452
  • atbilst DIN 18 540-F (Ārsienas šuvju blīvēšana augstceltnēm ar šuvju blīvēšanas materiāliem) prasībām

Materiāla bāze

SPUR polimērs – vienkomponenta

Iepakojums

600 ml polietilēna tūbiņa (12 gabali kastē)

Krāsu toņi

Balts, gaiši pelēks, betona pelēks

Gaiši krāsu toņi var mainīties dažādu dabas apstākļu ietekmē, tādu kā piem., šķidras vai gāzveida ķimikālijas, UV satri, augsta temperatūra. Bet tie neietekmē produkta mehānisko un tehnisko funkcionalitāti un aizsardzības spēju.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala. 
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams 12 mēnešus. Maks. uzglabāšanas temperatūra 25 °C.

Blīvums

ca. 1,35 g/cm3

Pieļaujamā kopējā deformācija

maks. 25 %, attiecībā uz šuvju platumu

Temperatūras noturība sausumā

-30 °C līdz 80 °C

Rukums

< 10 % masas rukums pēc ISO 10 563

Šuvju platums

4 - 30 mm

Piemērotas pamatnes

Betons, šķiedru cements, flīzes, koks (nekrāsots, lazēts, lakots/krāsots), tērauds, nerūsējošais tērauds V2a, keramika (glazēta, neglazēta), ķieģelis, apmetums, alumīnijs.
Saķeres vietām jābūt tīrām, sausām, ar labu nestspēju un brīvām no saķeri mazinošām vielām. Vecus blīvēšanas materiālus pilnībā notīrīt. Nepieciešamības gadījumā šuvju malas nofrēzēt vai noslīpēt šuvju malas, lai likvidētu iesūkušās materiāla paliekas.

Pamatnes sagatavošana

Ja nepieciešams, šuvju malas gruntēt arDisbothan 236 Fugenprimer (skat. pielietojuma tabulu). Šuvju un blīvēšanas dziļumu norobežot ar neuzsūcošu apaļo blīvējošo līsti ar slēgtām porām. Attiecība šuves platums: blīvmateriāla dziļums 1 : 1 pie šuves platuma < 10 mm. Pie šuves platuma > 10 mm šuves dziļumu ievērot atbilstoši DIN 18 540.

Disbothan 236 Fugenprimer pielietojuma tabula
PamatneSagatavošana
BetonsDisbothan 236 Fugenprimer
Nerūsējošs tērauds V2a, tērauds, alumīnijsbez
Šķiedru cementsDisbothan 236 Fugenprimer
Flīzes, glazētasbez
Koks, neapstrādātsDisbothan 236 Fugenprimer
Koks, lazētsbez
Koks, krāsots/lakotsbez
Keramika, glazētabez
Keramika, neglazētaDisbothan 236 Fugenprimer
ApmetumsDisbothan 236 Fugenprimer
ĶieģelisDisbothan 236 Fugenprimer

 

 

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai.

Uzklāšanas metode

Disbothan 235 PU-Fugendicht vienmērīgi ieklāt šuvē. Izlīdzināt virsmu, pirms izveidojusies plēve.

Patēriņš

Šuvju izmēriem 10 x 10 mm Disbo­than 235 PU-Fugendicht apm. 100 ml/m, Disbothan 236 Fugenprimer apm. 20 ml/m.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Temperatūra materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei: 
Vismaz 5 °C, maks. 35 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma apm. 1,5 mm/24 stundās.
Fugenprimer apžūšanas laiks: min. 30 min., maks. 60 min.

Norāde: Pēc izžūšanas pārkrāsojams ar populārākajiem fasādes pārklājumiem uz dispersijas bāzes, atbilstoši DIN 52 452.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas ar Disboxid 419 Verdünner.

Drošības norādes

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Neieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā blīvēšanas materiālu atlikumus.

Gis-kods

PU 20

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon Celtņu aizsardzības iestrādes norādes.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-235- 001342
EN 15651-1: 2012-12

Blīvēšanas materiāli fasādes elementiem 
EN 15651-1: 2012-12 Typ F-EXT-INT-CC
UgunsreakcijaKlase E
Bīstamas vielasNPD
Noturība≤ 3 mm
Masas zudums≤ 10 %
Vilce pie iepriekšējas spriegošanas pēc iegremdēšanas ūdenītests izturēts
Noturība, stiepe pie iepriekšējas spriegošanas pēc iegremdēšanas ūdenītests izturēts
Vilce, pie -30°C≤ 0,9 MPa
Vilce pie iepriekšējas spriegošanas, pie -30°Ctests izturēts
Ilgtspējībatests izturēts

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem, mēs esam gatavi sniegt detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Kadrioru parks, Tallina, Igaunija