caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/21422/020324_CarbonSpachtel_30_KG.png

CarbonSpachtel

Lietošanai gatava, ar Carbon (oglekļa) šķiedrām stiprināta mehāniski augsti noturīga dispersijas špakteļmasa, kas tiek lietota augstām prasībām pakļautu armētu zemapmetuma kārtu izveidei.

Pielietojums

Ar Carbon (oglekļa) šķiedrām stiprināta armējošā špakteļmasa, mehāniski augsti noturīga, kas tiek pielietota armēšanai, Capatect Topline un Capatect Basic -Line siltināšanas sistēmās. Piemērota aizsargstūru montāžai. Var tikt pielietota arī fasāžu un polistirola siltināšanas sistēmu renovācijai.

Armējošā špaktele Capatect WDVS (SIS) B sistēmai. Piemērota aizsargstūru montāžai. Var tikt izmantota fasāžu renovācijā un ar polistirolu siltinātu fasāžu renovācijā.

Īpašības

  • Pastiprināta ar Carbon šķiedrām
  • Augsta triecienizturība
  • Paaugstināta elastība
  • Teicama iestrāde
  • Ar mazu spriegumu
  • Noturīga pret atmosfēras ietekmi
  • Labas armēšanas īpašības

Iepakojums

25 kg spainis

Krāsu toņi

Gaiši bēšs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Slēgtā oriģināiepakojumā uzglabājams 1 gadu.

Blīvums

Apm. 1600 kg / m³

Siltumvadītspēja

0,7 (W/m•K)

Lielākā grauda izmērs

1 mm

Ūdens caurlaidības daudzums

≤ 0,5 kg / m2

Stiepes stiprība

≥ 0,08 MPa

Konsistence

Pastveida

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

μ ≤ 410

Produkta-Nr.

9814

Pamatnes sagatavošana

Armēta apakšējā apmetuma slāņa uzklāšana: Iepriekš nepieciešams noslīpēt visus iespējamos Capatect polistirola fasādes siltinājuma lokšņu nelīdzenumus savienojumu vietās. Pēc slīpēšanas notīrīt putekļus.

Fasādes sanācija: Pamatnei jābūt nestspējīgai, tīrai, bez saķeri mazinošām vielām un elementiem (Ievērot ÖNORM!). Bojātos, atslānojušos pārklājumus un struktūrapmetumus rūpīgi noņemt. Dobās vietas apmetumā nokalt un aizpildīt vienā līmenī ar pārējo virsmu. Stipri uzsūcošas, birstošas un krītainas virsmas rūpīgi notīrīt līdz stingrai pamatnei un nostiprināt ar grunti Primalon Tiefgrund LF.

Fasādes un fasāžu siltumizolācijas sistēmas renovācija: Virsmai jābūt nestspējīgai, tīrai, bez saķeri mazinošām vielām un elementiem. Bojātos, atslāņojušos pārklājumus un struktūrapmetumus rūpīgi noņemt. Dobās vietas apmetumā nokalt un aizpildīt vienā līmenī ar pārējo virsmu. Plaisu gadījumā (apmetuma pamatslānī un nosedzošajā slānī) piesaistīt speciālistu, lai noteiktu defektu cēloni. Balstoties uz sagatavoto slēdzienu, pieņemt lēmums par sanācijas veidu un realizācijas iespējām.

Materiāla sagatavošana

Capatect CarbonSpachtel ir gatava lietošanai, pirms lietošanas ieteicams to īslaicīgi samaisīt. Siltā laikā maisījuma konsistences regulēšanai var pielietot ūdeni.

Uzklāšanas metode

Izlīdzinošā apmetuma uzklāšana:
Pēc stūra šinu piestiprināšanas, kā arī stūru diagonālā armējuma uzklāšanas, materiālu uzklāj ar 10x10 zobaino špakteļlāpstiņu armējošā sieta platumā, tam seko armējošā stikla šķiedras sieta pielīmēšana, iespiežot sietu, nepieciešams veidot pārlaidumu 10cm. Vēlāk virsmu špaktelē pēc metodes "slapjš uz slapja”, pilnībā nosedzot sietu. Kopējais minimālais slāņa biezums - 3 mm. Sietam jāatrodas armēšanas slāņa vidusdaļā.

Pielietojot maisījumu renovācijas gaitā:

Capatect CarbonSpachtel var tikt pielietota arī kā daļa no Capatect fasādes renovācijas sistēmas. To pielieto bojāto virsmu atjaunošanai masīva mūra sienu vai polistirola  siltināšanas sistēmas virsmas defektu korekciju nepieciešamības gadījumā pirms jauna struktūrapmetuma uzklāšanas. Capatect CarbonSpachtel ar armēšanas sietu uzklāj uz tīras un tam pielāgotas virsmas, kā norādīts sadaļā "Izlīdzinošā apmetuma uzklāšana”. Renovējamu polistirola izolācijas sistēmu atjaunošanas gadījumā lūdzam pieaicināt mūsu speciālistu-konstultantu.

Uzklāšanas norādījumi

Ievērot arī Capatect siltināšanas un papildmateriālu pielietošanas norādījumus.

Patēriņš

Apm. 5 kg/m2 3mm slāņa biezumam.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā gaisa, pamatnes un maisījuma temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 5° C un augstāka par  + 25° C.  Neiestrādāt tiešos saules staros, vēja, miglas vai augsta mitruma apstākļos. Šādiem laika apstākļiem ir jāsaglabājas vismaz 2 dienas pēc uzklāšanas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20ºC un 65% rel. gaisa mitruma — 4-5 dienas. Zemāku tempratūru vai paaugstināta gaisa mitruma gadījumā žūšanas laiks pieaug. Pirms tālākiem apdares darbiem nepieciešams pārbaudīt Carbon Spachtel virsmas noturību un nožūšanu. Lai izslēgtu iespējamo mitruma uzsūkšanos, lietus laikā apstrādātās virsmas nosegt ar tentu.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas ar ūdeni.

Drošības norādes

Šis produkts nav kvalificējams kā bīstams maisījums saskaņā ar ķimikāliju tiesību aktu vadlīnijām, tāpēc tam nav nepieciešams marķējums. Jebkurā gadījumā, darbojoties ar ķīmiskiem produktiem nepieciešams ievērot vispārējās drošības un higiēnas  prasības. Sargāt no bērniem.
Satur: 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzmanību

Lai novērstu redzamas salaiduma vietas, strādāt, pielietojot metodi "slapjš uz slapja”. Lai saglabātu produkta specifiskās īpašības, to nedrīkst jaukt ar citiem produktiem. Nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslogojumu.

Likvidācija

Specializēti atkritumu savākšanas punkti. Neizmest ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā / augsnē vai gruntsūdeņos. Neiztukšotus iepakojumus likvidēt kā produktu.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daugavpils universitātes kopmītnes ēka -…

Daugavpils Universitāte, Daugavpils

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Raua…

Teātra centrs Vaba Lava, Tallina,…

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā, Siili…

Liepājas reģionālā slimnīca