caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/212180/061303_caparol-186m-winter-bag_www_LV.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Winter

Minerāla, rūpnieciski sagatavota sausā java izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai ziemas apstākļos.

Pielietojums

Java izolācijas plākšņu līmēšanai un armējošā sieta ieklāšanai. Piemērota Capatect siltumizolācijas sistēmām A un B, kā arī Capatect piekaramo fasāžu sistēmām.

Īpašības

 • Speciāla java ziemas apstākļiem (-10 °C līdz +10 °C)
 • Ugunsreakcijas klase A2-s1, d0, atbilstoši konkrētās siltumizolācijas sistēmas, respektīvi, piekaramo fasāžu sistēmas uzbūvei
 • Noturīga pret atmosfēras iedarbību, ūdeni atgrūdoša saskaņā ar DIN V 18550
 • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
 • Ilgstošs iestrādes laiks
 • Ļoti laba svaigas javas struktūras noturība
 • Videi draudzīga
 • Optimāls graudainības sastāvs
 • Minerālas saistvielas uz cementa bāzes ar saķeri uzlabojošām piedevām
 • Sabalansēta kvarca un kalcīta pildvielu kombinācija
 • Satur uzlabojošās vielas piemaisījumu hidrofobizācijai, elastīgai iestrādei un labai saķerei

Iepakojums

25 kg papīra maiss

Krāsu toņi

Gaiši pelēks

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vieta, sargāt no sala.
Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. 12 mēnešus zems hromātu saturs.
Uzglabāšanas laiks oriģinālā, slēgtā iepakojumā apm. 12 mēneši.

Siltumvadītspēja

0.5 W/(m·K)

Difūzijas pretestība µ (H2O)

µ < 15

Cietas javas blīvums

apm. 1,5 kg/dm³

Ūdens uzņemšanas koeficients

w < 0.03 kg/(m2·h0,5) atbilstoši DIN 1015-18:2002

Produkta-Nr.

186M Winter

Pamatnes sagatavošana

Mūrim, betonam vai stingriem vecajiem klājumiem jābūt tīriem, sausiem, ar labu saķeri, labu nestspēju un bez saķeri mazinošām, piem., veidņu eļļas. Noņemt izvirzītus javas asumus un bojātus, atlūpošus vecos klājumus un struktūrapmetumu. Dobās vietas apmetumā atskaldīt un izlabot vienā līmenī ar pārējo virsmu. Stipri uzsūcošas, birstošas vai krītainas virsmas rūpīgi notīrīt līdz stingrai pamatanei un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111.

Patēriņš

Izolācijas plākšņu līmēšana: apm. 4.5–6.0 kg/m2, atkarībā no pamatnes
Izolācijas plākšņu armēšana: apm. 1.5 kg/m2 pie 1 mm bieza slāņa, atkarībā no pamatnes
Minētais patēriņš ir orientējošs. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra: iestrādes un žūšanas laikā materiāla, pamatnes un apkārtnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par -10 °C un pārsniegt +10 °C. Neistrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā, paaugstināta gaisa mitruma, pie gaisa temperatūras zem -10ºC, kā arī uz apledojušas vai virs +10ºC uzsildītas virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie gaisa temperatūras -10 °C līdz -5 °C java ir sausa pēc apm. 7 dienām;
Pie gaisa temperatūras -5 °C līdz 0 °C java ir sausa pēc apm. 4 dienām;
Virs 0 °C gaisa temperatūras java ir sausa pēc apm. 2-3 dienām.

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Winter žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks. Ja nepieciešama dībeļošana, tā veicama tikai pēc javas slāņa pietiekamas sacietēšanas. Java pilnībā izžuvusi un noslogojama pēc 2–4 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Materiāla pielietošana

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Winter var sagatavot ar jebkuru nepārtrauktas darbības maisītāju, gliemežsūkni un apmetuma mašīnu, kā arī iejaukt manuāli ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu, pievienojot tīru, aukstu ūdeni, līdz veidojas viendabīga masa. Ļaut masai ievilkties apm. 2 minūtes un vēlreiz izmaisīt. Ja nepieciešams, regulēt konsistenci, pievienojot nedaudz ūdens.
Ūdens patēriņš apm. 5–6 l uz 25 kg maisu. Iestrādes laiks: apm. 1 stunda, atkarībā no laikapstākļiem (ja gaisa temperatūra ir virs 0 °C, iestrādes laiks var saīsināties). Cietēt sākušu vai jau sacietējušu materiālu nekādā gadījumā neatšķaidīt ar ūdeni (šāds materiāls vairs nav lietojams).

Armējuma kārta

Iespējamos izbīdījumus polistirola plātņu salaiduma vietās noslīpēt. Notīrīt radušos putekļus. Logu ailēs un stūros iestrādāt stūru aizsargprofilus, kā arī diagonālo armējumu fasādes atveru stūros. Uzklāt javu uzklāt uz izolācijas plāksnēm sieta platumā. Tad iespiest armējošo sietu Capatect-Gewebe 650 tā, lai sieta joslas savstarpēji pārklātos apm.10 cm platumā. Pēc tam nekavējoties uzklāt Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M Winter "mitrs uz mitra”, tā lai pilnībā būtu noklāts viss siets un kārtas biezums būtu apm. 3–4 mm.

Ēku stūri:

Izmantojot Capatect stūru aizsargprofilus ar armējošo sietu, sieta joslas klāt tikai līdz stūrim.
Izmantojot Capatect stūru aizsargprofilus bez armējošā sieta, sietu klāt ap stūri, veidojot 10 cm platu savstarpējo pārklājumu.

Siltināšanas plātņu līmēšana

Līmēšana uz nelīdzenām virsmām:
Javas masu uzklāt plāksnes mugurpusē, klājot apm. 5 cm platā joslā pa plāksnes perimetru un 3 pikas plaukstas lielumā plāksnes vidū. (≥ 40% virmas jābūt kontaktam ar javu.) Neuzklāt javu plākšņu salaiduma vietās!
Aizsardzībai no lietus ietekmes žūšanas fāzē stalažas nepieciešamības gadījumā pārsegt ar brezentu. Ievērot VOB (Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem), C daļu, DIN V 18 550 un DIN 18 350, 3. nodaļu vai atbilstošas vietējās likumdošanas normas.

Drošības norādes

Satur portlandcementu. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus/dūmus. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem.

Šis cementu saturošais produkts reaģē stipri sārmaini. Tāpēc sargāt acis un ādu. Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, alkīda/akrila krāsojumus, ķieģeļflīzes, dabīgos akmeņus, koku un metālu. Traipus nekavējoties nomazgāt ar tīru ūdeni.

Likvidācija

Materiāla atlikumi un visi saistītie iepakojumi jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.
Sevišķa uzmanība jāpievērš produkta atkritumu likvidēšanai no produkta lietošanas vietas saskaņā ar būvlaukumiem paredzētajām standarta procedūrām.

Eiropas atkritumu kataloga (EAK) klase 17 09 04 

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Bīstami. Satur cementu.

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Skatīt Drošības datu lapu

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)