Capatect-SockelFlex

Ar cementu samaisāma, organiska špakteles masa līmēšanai, armēšanai un hidroizolējošu aizsargkrāsojumu veikšanai cokola ar zemi saskarē esošām virsmām.
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Pielietojums

Līmes un armēšanas špaktele siltināšanas plākšņu salīmēšanai un armēšanai cokola un
ar zemi saskarē esošām virsmām un hidroizolējoša aizsardzības pārklājuma izveidei siltumizolācijas sistēmās A un B.

Īpašības

- daudzveidīgi pielietojama, sajaucama ar cementu, dispersijas masa ar labu salīmēšanas spēju
- pastveidīga
- salīp ar bitumu
- ūdens necaurlaidīga
- nenotek
- izturīga pret salu
- ar ūdens tvaiku difūzijas spēju

Iepakojums

18 kg spainis

Krāsu toņi

Balti pelēka bez cementa, cementa pelēka pēc sajaukšanas.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet neļaut sasalt. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Blīvums

Apm. 1,1 g/cm3 bez cementa piedevas (2 mm)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

Saskaņā ar DIN EN 7783 apm. 2,7 m < 0,01

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

kg/(m2 ■ h0,5) saskaņā ar DIN EN 1062-3

Pamatnes sagatavošana

Ķieģeļu mūrim, betonam vai stingriem krāsojumiem jābūt tīriem, sausiem un ar labu nestspēju. Netīrumus un atgrūdošas vielas (piem., veidņu eļļa), kā arī špaktelēšanas nelīdzenumus jānoņem. Bojātus, lobošos vecos krāsojumus un struktūras apmetumus noņemt. Apmetumu dobjās vietas apstrādāt un piešpaktelēt vienā līmenī ar virsmu. Stipri uzsūcošas, birstošas vai miltainas virsmas  rūpīgi notīrīt līdz stingrai pamatnei un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111.

Patēriņš

Šie dati kalpo tikai daudzumu noteikšanai. Materiālu vienmēr jāsajauc ar cementu.

Bez cementaAr cementu

Siltināšanas plākšņu līmēšana: 

Apm.  2,0 kg/m2Apm. 4,0 kg/m2
Armējuma slānis: 
Apm. 1,3 kg/m2Apm. 2,6 kg/m2
Hidrolizācijas aizsardzība katrai kārtai:
Apm. 0,5 kg/m2Apm. 1,0 kg/m2

Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:
Iestrādes un žūšanas laikā apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un augstāka par +30°C. Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, stipra vēja, miglas vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Šinī sakarā norādām uz atgādni" Apmetumu uzklāšana augstās un zemās temperatūrās" izd. Vācijas Apmešanas aroda federācija.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja nepieciešams stiprināt ar dībeļiem, to iestrāde veicama uz pietiekoši sacietējušas līmes kārtas, tas ir, pēc apm. 1 dienas. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.2- 3 dienām. Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 24 stundām armējuma slāņa virsma ir apžuvusi. Apmetums žūst hidratācijas procesā un fizikāli, tas ir, iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā gada laikā un paaugstināta gaisa mitruma apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Materiāla pielietošana

Pirms iestrādes Capatect-SockelFlex sajaukt attiecībā 1: 1 ar cementu CEM I 32,5
un sajaukt ar mikseri viendabīgā masā bez kunkuļiem. Jau sakaltušu materiālu nekādā gadījumā nemēģināt atkārtoti iejaukt ar ūdeni. Krāsojot pievieno apm. 5 % ūdens.

Armējuma kārta

Iespējamos esošos izbīdījumus polistirola plākšņu salaiduma vietās noslīpēt un pielipušos  slīpēšanas putekļus noņemt. Pēc stūru profilu uzklāšanas, kā arī pēc diagonālās armēšanas fasādes armējumu stūros špakteles masu uzklāt katrreiz auduma platumā uz siltumizolācijas plāksnēm un Capatect armējošo sietu 650 iespiest ar apm. 10 cm pārklāšanos. Sekojoši veikt špaktelējumu, izmantojot metodi "slapjš slapjā" tā, ka var nodrošināt armējošā sieta visas virsmas noklāšanu. Kopējam slāņa biezumam jābūt apm. 2 mm.

Ēkas stūri: Izmantojot Capatect stūrīšus, armējošo sietu tāpat pārklāt pāri stūrim 10 cm. Izmantojot  Capatect-armējošā sieta -stūra profilu, armējošā sieta platumu
uzklāt tikai līdz stūrim.

Siltināšanas plātņu līmēšana

Cokola zonā: Capatect-SockelFlex uzklāt ar zobaino ķelli10 x 10 vai 15 x 15 mm uz visas virsmas vai plāksnei pa perimetru un punktveida pa vidu (gar malu apm. 5 cm platas līnijas un plāksnei pa vidu 3 plaukstas lieluma pikas) uz Capatect 115  Perimetra izolācijas plāksnes.
Līmes uzklāšanas daudzums un biezums var mainīties atkarībā no pamatnes nelīdzenumiem tā, lai kontakta virsma starp līmi un pamatni būtu>40 % . Siltināšanas plāksnes  ar nobīdi cieši salīmēt un labi piespiest. Līmei neļaut nokļūt plākšņu salaiduma vietās. Pievērst uzmanību tam, lai izlikts tiktu taisni un vertikāli.

Lai aizsargātu no lietus ūdens iedarbības, žūšanas periodā sastatnes vai cokola zonu ieteicams nosegt ar brezentu. Izmantojot un iestrādājot ievērot DIN V 18550, kā arī DIN 18350, VOB, C daļas noteikumus.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-GF01

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)