caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/253954/068067_caparol-laichputzk20-new_LV.png

Capatect Mineral-Leichtputz 139

Minerāls sausais apmetums pēc EN 998-1, virsapmetums iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums

Minerāls, strukturējams vieglais apmetums. Pielietojams kā nobeiguma klājums uz sekojošām virsmām:
 • sistēmas Capatect 100, Capatect Mineral
 • betons bez pārklājuma, esoši minerālie apmetumi, PII un PIII javas grupas pamatapmetumi
 • Capatect iekšējās siltumizolācijas sistēmas IDS Aktiv un IDS Mineral

Nav piemērots koka un plastmasas pamatnēm un pamatnēm ar sāls izsvīdumiem.

Īpašības

 • ugunsrekacijas klase A2-s1,d0 sistēmā Capatect Classic A ar minerālvati
 • ugunsreakcijas klase B-s1,d0, sistēmā Capatect Classic B ar putupolistirola plāksnēm
 • ūdens tvaiku caurlaidīgs
 • viegli uzklājams, pateicoties vieglajām pildvielām
 • ļoti ekonomisks, pateicoties mazam patēriņam un vieglai iestrādei
 • videi draudzīgs
 • saistvielas bāze: baltais cements un balto kaļķu hidrāts ar nelielu organisko vielu piedevu
 • satur uzlabojošās vielas piemaisījumu, kas nodrošina hidrofobizāciju, atvieglo apstrādi un uzlabo saķeri

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Rūpnieciski tonējams līdz gaišuma pakāpei ≥ 30 pēc krāsu toņu kolekcijām CaparolColor un
Caparol 3D System.
Ja dekoratīvā nolūkā nepieciešami intensīvi krāsu toņi ar gaišuma pakāpi < 30 līdz ≥ 20, tos iegūst, uzklājot fasādes krāsu Caparol Sylitol-Finish vai Caparol Capatect SI Fassadenfinish 130 (ja gaišuma pakāpe < 20, materiāls nav piemērots pielietojumam uz siltumizolācijas sistēmām).

Tonēti minerālie apmetumi laikapstākļu ietekmē žūstot var veidot plankumus. Tas nav tehniski funkcionāls trūkums, un pret to nevar celt iebildumus.
Lai izvairītos no nevienmērīga krāsas toņa, tonēta apmetuma virsma papildus jāpārklāj ar Caparol Sylitol-Finish apmetuma tonī.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, neļaut sasalt.
Sargāt no tiešiem saules stariem. Ja produkts tiek uzglabāts konteineros vai silosos, tos pirms ilgstošākas dīkstāves (ziemas pārtraukuma) pilnībā iztukšot.
Uzglabāšanas laiks oriģināliepakojumā apm. 12 mēneši.

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

0,07–0,30 m pēc DIN EN ISO 7783-2

Konsistence

pulverveida

Kapilārā ūdens uzņemšana

W < 0,5 kg/m2 pēc 24 h, pēc DIN 1609

Produkta-Nr.

Produkta Nr.StruktūraGrauda izmērs (mm)Apt. patēriņš (kg/m2)
Capatect-Mineral-Leichtputz R30Lietutiņa struktūra3,02,5
Capatect-Mineral-Leichtputz R50Lietutiņa struktūra5,03,5
Capatect-Mineral-Leichtputz K20Biezpiena struktūra2,02,4
Capatect-Mineral-Leichtputz K30Biezpiena struktūra3,02,8
Capatect-Mineral-Leichtputz K50Biezpiena struktūra5,04,4

Norādītais patēriņš neietver materiāla zudumus.

Jāņem vērā atkāpes, kas saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei ir jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām. Pelējuma, sūnu vai aļģu bojātas virsmas notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pēc tam apstrādāt ar Caparol Capatox un ļaut pilnībā nožūt.

Rūpnieciskā piesārņojuma (rūpnīcu dūmu) vai kvēpu notraipītās virsmas notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, kam pievienots atbilstošs tīrīšanas līdzeklis, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pamatnei ir jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām.

Lietojot Vācijā, ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

Uzklāšanas metode

Ar nerūsējoša tērauda ķelli vai piemērotu smidzināšanas aprīkojumu vienmērīgi uzklāt sagatavoto apmetumu uz virsmas un izvilkt grauda biezumā. Nekavējoties virsmu vienmērīgi strukturēt apļveida kustībām, vertikāli vai horizontāli, izmantojot polistirola vai koka rīvdēli, švammes rīvdēli, resp. plastmasas rīvdēli.

Darbarīku izvēle nosaka virsmas raupjuma profilu, tādēļ strukturējot jāizmanto vieni un tie paši darbarīki. Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam meistaram, tādējādi novēršot struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai izvairītos no nevienmērīgu joslu veidošanās, nodrošināt pietiekamu meistaru skaitu visos sastatņu līmeņos. Materiālu iestrādāt „slapjš slapjā”.

Granulas un pildvielas ir dabīgi materiāli, tāpēc pabeigtā pārklājuma krāsas tonis reizēm var nedaudz mainīties. Izmantot tikai tās pašas partijas izstrādājumu vai, ja ir jālieto dažādu partiju materiāli, laikus samaisīt visu nepieciešamo daudzumu.

Pārklājuma uzbūve

Pirms tālākas apstrādes ļaut gruntskārtai / starpkārtām pilnībā nožūt.

Capatect siltumizolācijas sistēmas Capatect 100 un Capatect Mineral:

Jauni minerālie pamatapmetumi (armējuma kārtas):
Normālos apstākļos nepārtrauktā darba procesā gruntēšana nav nepieciešama.
Ja virsma ilgāku laiku bijusi neapstrādāta (piem., pārziemošanas gadījumā) laikapstākļu bojāto pamatapmetumu gruntēt ar Putzgrund 610.
Virsmas ar Capatect-Klebe- und Armierungsputz 133 Leicht un apatect-Klebe- und Armierungs­masse 186M nepieciešamības gadījumā, atkarībā no uzsūktspējas un laikapstākļiem gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111.

Capatect ID sistēmas:

Jaunām armējuma kārtām uz minerāljavas bāzes nepārtrauktā darba procesā gruntēšana nav nepieciešama.

Javu grupu PII un PIII pamatapmetumi, kā arī esoši minerālie apmetumi un betons:

Jauni apmetumi:
Atstāt neapstrādātus 2–4 nedēļas
Gruntēt ar Putzgrund 610

Betons, cietas un nestpējīgas virsmas:

Gruntēt ar Putzgrund 610

Apmetumi un betons, raupji poraina, viegli birstoša, uzsūcoša virsma:

Gruntēt ar OptiGrund E.L.F. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Apmetumi un betons, stipri uzsūcoša, krītaina virsma:

Gruntēt ar Dupa-grund
Starpklājums ar Putzgrund 610

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un augstāka par + 30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Šai sakarā norādām uz Vācijas Apmešanas darbu speciālistu apvienības atgādni ”Apmetuma uzklāšana augstu un zemu temperatūru gadījumā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Jaunu apmetumu drīkst pārklāt pēc pietiekami ilga žūšanas laika, parasti – pēc 2 nedēļām, pastāvot +20ºC un 65% relatīvajam gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi ir nelabvēlīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks žūšanas laiks.

Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās izsvīdumu risks, tā ka virsējo apmetumu var pārklāt jau pēc 7 dienu ilga žūšanas laika.

Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Materiāla pielietošana

Capatect-Mineral-Leichtputze var sagatavot ar jebkuru nepārtrauktas darbības maisītāju, gliemežsūkni un apmetuma mašīnu, kā arī iejaukt manuāli ar jaudīgu lēnas gaitas maisāmo iekārtu, pievienojot tīru, aukstu ūdeni, līdz veidojas viendabīga masa, ļaut nobriest un vēlreiz izmaisīt. Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot nedaudz ūdens.

Ūdens patēriņš uz 25 kg maisu:
Capatect-Mineral-Leichtputz R 30: apm. 9 l    
Capatect-Mineral-Leichtputz R 50: apm. 10–11 l

Capatect-Mineral-Leichtputz K 15: apm. 7 l
Capatect-Mineral-Leichtputz K 20: apm. 6 l
Capatect-Mineral-Leichtputz K 30: apm. 8 l
Capatect-Mineral-Leichtputz K 50: apm. 7,7 l
 
Atkarībā no laikapstākļiem iestrādes laiks ir apm. 1 līdz 11/2stunda. Izmantojot padeves iekārtu - 30 minūtes.
Jau cietēt sākušu materiālu nekādā gadījumā neatjaukt ar ūdeni.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

Nepārtrauktas darbības maisītājs Berö Calypso 15 ar standarta dozēšanas, resp. maisītājvārpstu, un padeves sūknis Berö Speedy 15 ar gliemežvārpstu, jaudas attiecība 1/1:

Svarīga informācija:
Noteikti ievērot iekārtas ražotāja norādījumus!

Elektrības pieslēgums:
Attiecīgi 400 V trīsfāžu maiņstrāva/16 A (būvlaukuma strāvas sadales skapis ar noplūdstrāvas aizsargslēdzi).

Ūdens pieslēgums:
3/4˝ šļūtene ar GEKA savienojumu, nepieciešamais spiediens, iekārtai darbojoties, vismaz 2,5 bar.

Ūdens caurplūde:
Capatect-Mineral-Leichtputz R30: apm. 420 l/h    
Capatect-Mineral-Leichtputz R50: apm. 450 l/h    
Capatect-Mineral-Leichtputz K20: apm. 375 l/h    
Capatect-Mineral-Leichtputz K30: apm. 360 l/h
Capatect-Mineral-Leichtputz K50: apm. 340 l/h    
Vēlamo konsistenci iestata ar maisītāja ūdens armatūras precīzās regulēšanas ventili.

Padeves šļūtenes:
Sākuma šļūtene – iekšējais Ø 35 mm, katra 13,3 m
Beigu šļūtene, iekšējais Ø 25 mm, katra 10,0 m

Padeves ceļi:

Maksimālais padeves attālums apm. 50 m (pielāgot objekta apstākļiem un atkarībā no temperatūras).

Izsmidzināšanas ierīce:

Berö Integra Kombi
Sprauslu diametri:
Capatect-Mineral-Leichtputz R30: 12 mm   
Capatect-Mineral-Leichtputz R50: 14 mm
Capatect-Mineral-Leichtputz K20: 10 mm   
Capatect-Mineral-Leichtputz K30: 12 mm
Capatect-Mineral-Leichtputz K50: 14 mm

Kompresors:
V-Meko 400
Padeves šļūtenes pirms regulārās ekspluatācijas iepriekš izskalot ar kaļķa pastu vai klīsteri.

Norāde:
Ūdens patēriņu iespējams variēt. Īpaši tonēto apmetumu gadījumā patēriņš var svārstīties. Vienmēr izmantot vienādu ūdens daudzumu, lai neveidotos struktūras un krāsu toņa atšķirības.
Capatect-Mineral-Leichtputze normālas slodzes gadījumā sniedz pietiekamu aizsardzību pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz virsmas. Ja nepieciešama vēl papildus aizsardzība, virsmai divās kārtās uzklāt ThermoSan.

Aizsardzībai no lietus ietekmes žūšanas fāzē stalažas nepieciešamības gadījumā pārsegt ar brezentu.

Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, alkīda/akrila krāsojumus, ķieģeļflīzes, dabīgos akmeņus, metālu un nepārklātu vai lazētu koku. Smidzināšanas iekārtu tūlīt pēc lietošanas izmazgāt ar ūdeni. Capatect-Mineral-Leichtputze nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Drošības norādes

Šim minerālajam pulverveida produkta ir sārmaina reakcija. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Neieelpot putekļus/dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem.

Likvidācija

No tukša iepakojuma atbrīvoties apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā.
Sacietējuši materiāla atlikumi var tikt uzglabāti atbilstoši vietējai likumdošanai.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Skat. Drošības datu lapu.

Gis-kods

ZP1

Atļauja

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-31.1-171
Z-33.49-1071
Z-33.84-1130

Norāde Ekspluatācijas īpašību deklarācijai/ CE marķējumam

CE zīmes marķējums pēc EN 998-1 vai EN 15824 atrodas uz produkta iepakojuma, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācijā, sadāļā CE marķējums. Ekspluatācijas īpašību deklarācija pieejama mājas lapā www.caparol.de.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Privātmāja Igaunijā, Pērnavā

Kalamaja residents, Igaunijā, Tallinā

Staļģenes Muiža