caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/133876/044806_Longlife_Putz_A_K15_20KG_RU.png

Longlife Putz

Iestrādei gatavs vieglais apmetums ārdarbiem.

Pielietojums

Iestrādei gatavs struktūrapmetums Capatect siltumizolācijas sistēmai Longlife A.

Īpašības

 • Saistvielu kombinācija: silikāta organisko hibrīdu dispersija un silikona sveķu emulsija
 • Ļoti laba krāsu toņu noturība
 • Mazs patēriņš
 • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
 • Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību, ūdeni atgrūdošs
 • Atšķaidāms ar ūdeni
 • Videi draudzīgs, ar vāju smaržu
 • Satur piedevas pārklājuma aizsardzībai pret aļģu un sēnīšu izraisītiem bojājumiem
 • Viegli iestrādājams (elastīga konsistence)
 • Dažādas noformēšanas iespējas, pateicoties dažādam graudu izmēram

Iepakojums

20 kg spainis

Krāsu toņi

Balts
Automātiski tonējams ColorExpress sistēmā atbilstoši krāsu toņu kolekcijām CaparolColor,Caparol 3D-System PLUS un Caparol Fassade A1. Citi toņi ar gaišuma pakāpi > 20 ir pieejami pēc pieprasījuma.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem.

Blīvums

apm. 1.3 (g/cm³)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0.07 (m)

Ūdens uzņemšanas koeficients

w < 0.1 (kg/(m2  • h0.5))

Konsistence

pastveida

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.
Emaljas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, kā arī minerālos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt. Noturīgus krāsu pārklājumus notīrīt sausā vai mitrā veidā.
Pelējuma, sūnu vai aļģu skartās virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Virsmu apstrādāt ar Capatox un ļaut labi nožūt. Industrijas izplūdes gāzu vai sodrēju notraipītas virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, pievienojot piemērotu tīrīšanas līdzekļus un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Uzklāšanas metode

Apmetumu uzklāt uz visa laukuma, izmantojot nerūsējošā tērauda ķelli vai piemērotu apmetuma izsmidzināšanas ierīci. Nekavējoties izlīdzināt līdz grauda biezumam un noņemt lieko masu. K tipa apmetumu strukturēt vienmērīgām apļveida kustībām ar plastmasas ķelli, PU vai EPS rīvdēli. R tipa apmetumu pēc vēlēšanās horizontāli, vertikāli vai apļveida kustībām rievot ar plastmasas ķelli.

Virsmas raupjumu ietekmē izvēlētais darbarīks, tādēļ noteikti izmantot tāda paša tipa strukturēšanas rīku. Strādājot smidzināšanas tehnikā, sprausla jāizvēlas atbilstoši grauda izmēram. Darba spiedienam jābūt 0,3–0,4 MPa (3–4 bar) robežās.

Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam meistaram. Tā iespējams novērst struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai izvairītos no nevienmērīgu joslu veidošanās, nodrošināt iestrādi „mitrs uz mitra”, pietiekamam meistaru skaitam strādājot visos sastatņu līmeņos.

Sakarā ar dabiskas izcelsmes pildvielu un granulātu klātesamību iespējamas nelielas krāsu toņu

svārstības. Tādēļ blakus esošām virsmām izmantot tikai viena produktu numura materiālu, vai arī
dažādu numuru materiālu pirms iestrādes savā starpā sajaukt.

Pārklājuma uzbūve

Gruntij Putzgrund 610 jābūt tonētai atbilstošā krāsas tonī pirms tonētā apmetuma uzklāšanas. Pirms turpmākās apstrādes ļaut gruntskārtai / starpkārtām pilnībā nožūt.
 • Jauni minerālie apmetumi (armējošās masas): gruntēt ar Putzgrund 610
 • Jaunas, cementu nesaturošas armējošās masas baltā tonī: nav nepieciešams gruntēt
 • Visi tonētie apmetumi: gruntēt ar tonētu Putzgrund 610
 • Laika apstākļu iedarbībai pakļauti armējošie slāņi (piem. pēc ziemas pārtraukuma): gruntēt ar Putzgrund 610
 • Visas pārējās pamatnes: Skatīt tehnisko informāciju Nr. 660 „Pamatnes un to sagatavošana”

Patēriņš

ProduktsStruktūraGrauda izmērs
(mm)
Patēriņš (kg/m²)
Longlife Putz A R20 Lietutiņa struktūra2.02,0
Longlife Putz A K15 Biezpiena struktūra1.51,8
Longlife Putz A K20Biezpiena struktūra2.02,3

Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

) bez izliešanas vai zudumiem darbavietā; patēriņu var ietekmēt pamatne.

Norādītie dati ir vidējās vērtības. Tās var atšķirties starp ražošanas partijām, jo tiek izmantotas dabīgas izejvielas.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra materiāls, pamatne, ūdens un gaiss uzklāšanas un žūšanas laikā):
no +5°C līdz apm. 30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā, augsta gaisa mitruma apstākļos un pirms lietus vai sala.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % relat. gaisa mitruma apmetums ir apžuvis pēc 24 stundām. Pilnībā sauss, noslogojams un pārklājams - pēc 2-3 dienām.

Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks. Sastatnēm jābūt nosegtām, lai aizsargātu virsmu no nokrišņiem žūšanas laikā.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Materiāla sagatavošana

Rūpīgi izmaisīt Longlife Putze Aar lēnas gaitas nerūsējošā tērauda maisītāju. Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot ūdeni; maks. 1%, iestrādājot manuāli, maks. 2%, iestrādājot izsmidzinot.

Norāde

Nelietot Longlife Putze A uz horizontālām virsmām, kas pakļautas lietus vai mitruma iedarbībai.

Drošības norādes

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Acis un ādu sargāt no krāsas šļakatām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Neieelpot putekļus.

Likvidācija

Materiāla atlikumi un visi saistītie iepakojumi jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai. Sevišķa uzmanība jāpievērš produkta atkritumu likvidēšanai no produkta lietošanas vietas saskaņā ar
būvlaukumiem paredzētajām standarta procedūrām.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Skat. Drošības datu lapu.
Papildus skat. Putzgrund 610Tehnisko informāciju Nr. 659

Citas piezīmes

Longlife Putze A ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze sniedz ilgstošu, bet laikā ierobežotu aizsardzību, kuras efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma stiprums un mitruma noslodze.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamā māja, Liimi 1B, Tallina,…

Privātmaja Igaunijā, Pirital