caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/133875/044805_Longlife_Spachtel_A_20KG_RU.png

Longlife Spachtel

Iestrādei gatava, ar šķiedrām pastiprināta vieglā špakteles masa armēšanai Capatect Longlife sistēmām.
 • Pielietojums

  Armējošā špaktele Capatect siltumizlācijas sistēmai B.
  Pielietojama arī kā špaktele remontdarbiem un kā līme uz stipri uzsūcošām pamatnēm.
  Piemērota arī aizsargstūru montāžai.

  Īpašības

  • Ugunsreakcijas klase: B1
  • Ļoti laba saķere
  • Noturīga pret laikapstākļu iedarbību, ūdeni atgrūdoša pēc DIN V 18550
  • Ūdens tvaikus caurlaidīga
  • Atšķaidāma ar ūdeni
  • Bez sprieguma
  • Gatava iestrādei
  • Viegli, vijīgi uzklājama
  • Uz stipri uzsūcošām pamatnēm lietojama arī kā līme
  • Laba noturība

  Iepakojums

  20 kg spainis

  Krāsu toņi

  Dabīgi balta

  Uzglabāšana

  Vēsā sausā vietā, sargāt no sala.
  Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. Ja prece tiek uzglabāta konteineros vai silosos, tos pirms ilgstošākas dīkstāves (ziemas pārtraukuma) pilnībā iztukšot.

  Blīvums

  apm. 1,2 kg/dm3

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  sd = apm. 1,0 m pēc DIN EN 7783, klase V2 (vidējs) – plānotajam slāņa biezumam

  Ūdens uzņemšanas koeficients

  ≤ 0,14 kg/(m2 · h0,5) pēc DIN EN 1062, klase W2 (vidējs)

  Konsistence

  pastveida

  Triecienizturība

  15 J pie slāņa biezuma 3 mm

  Produkta-Nr.

  699

  Pamatnes sagatavošana

  Iepriekš noslīpēt nelīdzenumus siltumizolācijas plākšnu savienojumu vietās. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Palodzes un citas detaļas aplīmēt.

  Materiāla sagatavošana

  Capatect Longlife Spachtel ir gatava ietrādei un to tikai nedaudz jāizmaisa. Iespējama konsistences regulēšana, nedaudz pievienojot ūdeni.
  Armējošā špaktele katrreiz jāuzklāj sieta platumā uz siltumizolācijas plāksnēm, un siets Capatect-Gewebe 650 jāiespiež ar apmēram 10cm pārklājumu, pēc tam virsma gludi jānošpaktelē. Ja nepieciešams, virsmu pāršpaktelēt, izmantojot metodi „mitrs uz mitra” tā, ka ir nodrošināts pilnīgs sieta pārklājums.
  Sietam vajadzētu atrasties armējuma slāņa augšējā trešdaļā. Kopējam slāņa biezumam jābūt
  apm. 2–3 mm.
  Izmantojot Capatect aizsargstūrus ārējiem stūriem, siets tiek pārklāts apmēram 10 cm pāri stūriem.
  Izmantojot Capatect aizsargstūrus ar sietu, sieta rullis tiek virzīts tikai līdz stūrim.

  Patēriņš

  Apm. 1,2 kg/m2 uz 1 mm slāņa biezumu.
  Dotais patēriņš neietver zudumus. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes
  specifiku.

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes un žūšanas laikā pamatnes un apkārtnes temperatūra nedrīkst būt zemāka
  par +5 °C un pārsniegt +30 °C.
  Neiestrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Šai sakarā norādām uz Vācijas apmetuma apvienības atgādni ”Apmetuma uzklāšana augstu un zemu
  temperatūru gadījumā”.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma armējuma kārta ir apžuvusi pēc 24 stundām, pilnībā sausa un noslogojama - pēc 3 dienām. Pirms tālākas apstrādes pārliecināties, ka materiāls visā kārtas biezumā ir pilnībā sauss.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu filtru P2. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā līmes atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas līmes vai sadzīves atkritumus.
  EAK 080410

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF02

  Atļauja

  ETA-13/0288
  ETA-13/0289

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Privātmaja Igaunijā, Pirital