caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/212176/061300_caparol-k15-bag_www_LV.png

Capatect Mineral Fassadenputz

Sausais minerālais dekoratīvais apmetums, kas paredzēts pielietošanai siltumizolācijas sistēmās Capatect STANDARD A (MV) un B (EPS)
 • Pielietojums

  Minerāls, strukturējams dekoratīvais apmetums ar K (biezpiena) un R (lietutiņa) struktūru. Pielietojams, kā nobeiguma klājums uz sekojošām virsmām:
  ■ siltinājuma sistēmas Capatect STANDARD A un B
  ■ betons bez pārklājuma, esoši minerālie apmetumi, PII un PIII javas grupas pamatapmetumi
  Nav piemērots koka un plastmasas pamatnēm un pamatnēm ar sāls izsvīdumiem.

  Īpašības

  • nedegošs
  • ar augstu ūdens tvaiku difūzijas caurlaidību
  • ekoloģiski drošs
  • ar lielisku adhēziju
  • ekonomisks
  • vienkārši un ērti lietojams

  Iepakojums

  Maiss, 25 kg

  Krāsu toņi

  Gaiši pelēka

  Uzglabāšana

  Sausā telpā uz paletēm. Jāaizsargā pret mitrumu.
  Jāaizsargā pret tiešu saules gaismu.
  Glabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 12 mēneši.

  Tehniskie dati

  Atvērtības laiks - ne mazāk kā 60 min
  Saķeres stiprība ar betonu – ne mazāk kā:
  - sausos apstākļos 0.5 MPa
  - pēc 75 sasalšanas/atsalšanas cikliem 0.5 MPa
  Tvaika caurlaidība – ne mazāk kā: 0.05 mg/m • h² • Pa
  Ūdens absorbēšanas koeficients 24 stundām – <0.5 kg/m2

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnes sagatavošanas laikā nepieciešams ievērot vispārpieņemtos noteikumus un nacionālos standartus. Pamatnes virsmai jābūt līdzenai, izturīgai, tīrai, sausai un ar labu nestspēju. Netīrumi un vielas, kas pasliktina adhēziju, piemēram: veidņu eļļas, javas, atliekas un citi materiāli, kā arī atlupuši krāsas pārklājumi jānoņem. Virsmas ar augstu absorbētspēju, kā arī apputējušas virsmas rūpīgi jānotīra un jānogruntē. Lai panāktu viendabīgu optisko iespaidu un uzlabotu adhēziju starp pamatni un dekoratīvo apmetumu,  ieteicams izmantot Putzgrund 605. Gadījumā, ja tiek uzklāts krāsains apmetums, grunts iepriekš jāietonē atbilstoši apmetuma tonim.

  Materiāla sagatavošana

  Uzmanīgi iebērt iepakojuma saturu traukā ar nepieciešamo daudzumu tīra ūdens istabas temperatūrā un sajaukt ar lēni rotējošu maisītāju līdz tiek iegūta viendabīga masa. Atstājiet šķīdumu nostāvēties aptuveni uz 10 minūtēm un tad samaisiet atkārtoti. Ja nepieciešams, regulējiet konsistenci, pielejot nelielu daudzumu ūdens. Atkarībā no laika apstākļiem maisījuma izmantošanas ilgums ir aptuveni 60 minūtes no brīža, kad maisījums sajaukts ar ūdeni. Cietēt sākušu maisījumu nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni un atkārtoti samaisīt, lai to turpinātu izmantot.
  Ūdens daudzums, kas nepieciešams 25 kg sausam maisījumam:
  Mineral Fassadenputz K15 ~ 5,5 - 6,5 l
  Mineral Fassadenputz K20 ~ 5,5 - 6,5 l
  Mineral Fassadenputz R20 ~ 5,0 - 6,0 l

  Uzklāšanas metode

  Apmetuma masa uz virsmas tiek uzklāta, izmantojot nerūsējoša tērauda ķelli vai mehāniskai uzklāšanai piemērotu ierīci. Apmetuma masas uzklāšanas biezumam jāatbilst apmetuma graudainumam. Liekais apmetums nekavējoties jānoņem, turot ķelli tam piemērotā leņķī. Uzsākot uzklāšanu, ir nepieciešams veidot tekstūru, izmantojot plastmasas vai poliuretāna rīvdēli, ar ko uz apstrādājamas virsmas jāveic vienmērīgas kustības. Lai nepieļautu pamanāmu pārklāšanās vietu veidošanos, katrā darba veikšanas zonā jābūt pietiekamam darbinieku daudzumam, lai materiālu varētu uzklāt ātri, pielietojot metodi «mitrs uz mitra».
  Strādājot drīkst izmantot tikai tīrus instrumentus.
  Rūpīgi jāapsedz piekļāvuma virsmas, jo īpaši stiklu, keramiku, lakotas virsmas, klinkera ķieģeļus, dabīgo akmeni, metālu, kā arī neapstrādātu koksni vai koksni ar pārklājumu. Apmetuma šļakatas nekavējoties jānoskalo ar ūdeni.
  Krautherm Mineralputz apmetums nav paredzēts uzklāšanai uz horizontālām virsmām, kas pakļautas ūdens iedarbībai.

  Patēriņš

  Mineral Fassadenputz K15 ~ 2,4 kg/m2
  Mineral Fassadenputz K20 ~ 2,9 kg/m2
  Mineral Fassadenputz R20 ~ 2,7 kg/m2
  Precīzs patēriņš tiek noteikts, konkrētā darbu norises vietā uzklājot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
  un pārsniegt +30°C.
  Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Jāievēro lai
  augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Jaunas apmetuma kārtas var uzklāt pēc pietiekama nožūšanas laika, parasti – pēc 2 nedēļām pie +20 °C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma. Nelabvēlīgu laika apstākļu, kā piemēram, stipra vēja vai lietus gadījumā jānogaida ilgāks nožūšanas periods.
  Gada aukstajā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma, ka nepieciešams ilgāks nožūšanas laiks

  Darbarīku tīrīšana

  Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Minerālajam pulverveida produktam ir sārmaina reakcija. Kairina ādu.
  Nopietnu bojājumu draudi acīm. Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut
  nokļūšanu uz ādas un acīs - izmantot aizargcimdus un acu aizsargus. Ja nokļūst acīs - uzmanīgi,
  vairākas minūtes, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
  Turpināt skalot un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību
  un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Neieelpojiet putekļus.

  Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

  Skatīt Drošības datu lapu.

  Gis-kods

  ZP1

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)