caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/113922/041343_EXC_Optigrund_ELF_WE1_10_LT.png

OptiGrund E.L.F.

Ūdeni atgrūdošs speciāls gruntēšanas līdzeklis uz SilaCryl bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem, ar dziļu iesūkšanās spēju – tā esamība pierādāma ar UV lampas palīdzību.

Pielietojums

Gruntēšanas līdzeklis izlīdzinošam gruntsklājumam uz porainām, uzsūcošām, viegli birstošām apmetuma un betona virsmām ārdarbos un iekšdarbos un uz ģipškartona plāksnēm iekšdarbos pirms dispersijas, silikona sveķu un polimerizāta sveķu krāsu uzklāšanas. Pielietojams arī telpās ar nepietiekošu ventilāciju, kas nav aprīkotas ar preteksplozijas iekārtām, vai telpās, kur tiek ražoti vai uzglabāti pārtikas produkti.

Pateicoties savai smalkajai molekulārajai struktūrai, OptiGrund E.L.F. iesūcas dziļi pamatnē un atgrūž ūdeni. Speciālas piedevas nodrošina grunts esamības pierādāmību pat uz jau krāsotas virsmas, izmantojot UV lampu. Lai to paveiktu, līdz pamatnei jāieskrāpē krāsojuma slānis un jāuzspīdina UV -lampa. OptiGrund E.L.F. parādīsies kā zilgani violets atspīdums.

Īpašības

Ar minimālu smaržu, minimālu emisiju, nesatur šķīdinātājus, ūdeni atgrūdošs, lietošanai gatavs, viegli iestrādājams.

Materiāla bāze

Ar silikonu modificēts, ūdenī šķīstošs akrila hidrosols.

Iepakojums

1l, 5l, 10l

Krāsu toņi

Zili caurspīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,02 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, brīvām no krāsu atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

Pamatnes sagatavošana

Attiecībā uz dažādo pamatņu piemērotību un to sagatavošanu lūdzu ievērot Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana ".

Pārklājuma uzbūve

Uz normāli uzsūcošām pamatnēm uzklāt vienreiz neatšķaidītu materiālu.
Ļoti stipri uzsūcošu virsmu gruntēšanai uzklāt vienreiz neatšķaidītu, bet pamatīgi piesātināt virsmu.
Gruntsklājums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdošu plēvi. Balstoties uz materiālā esošo indikatoru, virsma var veidoties viegli vizuļojoša.

Patēriņš

Apm. 150-200 ml/m2, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.
Precīzam patēriņam veiciet paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūra žūšanai un iestrādei+5°C pamatnei un gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma pārklājams pēc apm. 12 stundām.
Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks attiecīgi pieaug.

Darbarīki

OptiGrund E.L.F. uzklātar otu, rullīti vai izsmidzināšana iekārtu. Iespējams uzklāt arī ar Airless ierīcēm.

Uzklāšana ar Airless ierīci:
Izsmidzināšanas leņķis: 60°
Sprausla:       0,029"
Izsmidzināšanas spiediens: 50 bar

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

OptiGrund E.L.F. nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Saderība ar citiem materiāliem: 
Lai saglabātu specifiskās īpašības, OptiGrund E.L.F. nemaisīt un neatšķaidīt ar citiem materiāliem.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus likvidēt kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(kat.A/h):30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-GF01

Saturā esošo vielu deklarācija

Akrila hidrosols, ūdens, piedevas, konservēšanas līdzekļi.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@daw.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Grobiņas sākumskola, Grobiņa

Viesnīca Līva, Liepāja

Lāčplēša iela 48, Rīga