Sylitol-Compact

Saķeres grunts un pildošs nobeiguma pārklājums uz silikāta bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem.

 • caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/207689/060480_Sylitol_Compact.png

  Pielietojums

  Labi pildošiem, struktūru izlīdzinošiem un plaisas aizklājošiem klājumiem iekšdarbos un ārdarbos. Lieliski piemērota kā saķeri stiprinoša kontaktgrunts uz gludām, blīvām pamatnēm un matētiem veciem dispersijas pārklājumiem pirms sekojoša dispersijas silikāta pārklājuma.

  Īpašības

  • izturīga pret atmosfēras iedarbību
  • CO2 caurlaidīga
  • laba segtspēja
  • rukuma plaisas aizdaroša
  • struktūru izlīdzinoša
  • ļoti laba saķere uz minerālām pamatnēm, kā arī uz veciem matētiem dispersijas krāsu pārklājumiem

  Materiāla bāze

  Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām atbilstoši DIN 18363, atk. 2.41.

  Iepakojums

  12,5l

  Krāsu toņi

  Balts.
  Tonējama ar maks. 10% Histolith pilntoņa krāsām. Pievienojot vairāk, samazinās krāsas pildspēja. Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums. Sylitol Compact tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos aktuālo krāsu toņu kolekciju toņos līdz toņa gaišuma pakāpei apm. 70. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa precizitāti. UUz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus.


  Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
  Klase: B
  Grupa: 1

  Spīduma pakāpe

  Matēta, G3

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala. Aizsāktus spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas spaiņos. Glabāšanas laiks apm. 12 mēneši.

  Maksimālais grauda lielums

  < 300 µm, S2

  Blīvums

  Apm. 1,4 g/сm3

  Sausā slāņa biezums

  100 - 200 µm, E3

  Ūdens caurlaidības daudzums

  (w-vērtība):  ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 h0.5)] (zema), W3

  Plaisu klases

  Plaisu aizpildīšana
  Klājuma uzbūve:
  2 x 250 ml/m2 Sylitol-Compact, klase: A1 (> 100 µm)

  Papildinošie produkti

  Sylitol Konzentrat 111

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnes ārdarbos
  Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām pie 20°C un 65 % rel. gaisa mitruma. Ja laikapstākļi ir nelabvēlīgi, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks.

  Apmetums un saistvielas plēvīte:
  Krītainas vai miltainas virsmas, kas mazina saķeri, noņemt, izmantojot fluatēšanu ar Histolith Fluat, un nomazgāt.

  Apmetums ar cieto kalcītu kārtu:
  Cieto kalcītu kārta, ko var atpazīt pēc tās viegli spīdošā izskata, noņemt, izmantojot fluatēšanu ar Histolith® Fluat, un nomazgāt.

  Virsmas ar drūpošu apmetumu:
  Noslaucīt sausu ar birsti un visu virsmu notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.

  Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
  Netīras virsmas notīrīt manuāli vai mehāniski, ievērojot likumīgos priekšrakstus, piemēram, izmantojot ūdens spiediena strūklu vai augstspiediena ūdens strūklu ar smilšu piedevu. Mitrās smilšu strūklas izmantošana ir iespējama tikai uz javu grupu PII un PIII apmetumiem.

  Apmetuma uzlabošana:
  Veicot atvērtu plaisu un bojātu apmetuma virsmu izlabošanu, ievērot, lai uzlabošanai izmantotā java atbilstu esošā apmetuma cietībai un struktūrai. Apmetuma izlabošanai īpaši labi piemērotas ir gatavās javas uz Trassa-kaļķa/ Trassa-cementa bāzes. Pirms krāsošanas izlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un sausām, tās jāfluatē ar Histolith® Fluat un jānomazgā. Turklāt jāievēro, ka fluatēšana vienmēr notiek 1-2 birstu platumā pāri uzlabošanas vietai. Lielāku apmetuma uzlabojumu gadījumā vienmēr jāfluatē visa kopējā virsma (vecais un jaunais apmetums).

  Veci minerālie krāsojumi:
  Stingrus vecos krāsojumus notīrīt mitrā vai sausā veidā. vājus, atmosfēras ietekmes rezultātā cietušus minerālos pārklājumus noņemt, slīpējot, nokasot vai noskrāpējot, un visu virsmu labi noskalot ar ūdeni. Gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111 atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2:1.

  Veci dispersijas krāsu klājumi ar vāju nestspēju:
  Noņemt bez atlikuma ar krāsas noņēmēju un izmantojot augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Beicētu, neuzsūcošu pamatni gruntēt ar Sylitol-Minera. Uz virsmas, kas apstrādāta ar krāsas noņēmēju, stipri uzsūcošas pamatnes veikt cietinošu gruntējumu ar Sylitol-Kozentrat 111 atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2:1.

  Veci dispersijas krāsu klājumi ar labu nestspēju:
  Netīrumus un viegli krītošās daļas noņemt, izmantojot ūdens spiediena strūklu vai citas piemērotas metodes, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntēt no Sylitol-Compact, kas atšķaidīts ar max. 10 % Sylitol Konzenrat 111, vienmērīgi uzklāt ar birsti vai rullīti. Pēc vismaz 12 stundu žūšanas uzklāt starpklājumu/nobeiguma pārklājumu ar Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe vai Sylitol-Finish.

  Silikātķieģeļa mūris:
  Krāsošanai piemēroti tikai salizturīgi mūrēšanas ķieģeļi, kuros nav migrējošu vai krāsojošu ieslēgumu, tādu kā smilts vai māls. Šuvēm jābūt aizpildītām bez plaisām, un tās nedrīkst saturēt saķeri samazinošus blīvēšanas materiālus vai ko tamlīdzīgu. Sāls izsvīdumus noņemt sausus ar birsti. Krītainas/drūpošas virsmas gadījumā visu virsmu apstrādāt ar Histolith® Fluat un nomazgāt. Jumtu, logu un grīdas pieslēgumiem jābūt izpildītiem saskaņā ar direktīvām par Silikātķieģeli.

  Dabīgā akmens virsmas:
  Dabīgajiem akmeņiem jābūt cietiem, sausiem un brīviem no izsvīdumiem. Uz virsmas esošos atmosfēras ietekmes rezultātā cietušos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt, vairākkārt apstrādājot ar Histolith® Steinfestiger. Netīrus akmeņus notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Akmens uzlabojumus neveikt ar apmetuma javu, bet gan ar akmens aizvietotājmateriāliem. Izlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un sausām, pirms krāsošanas tās jāfluatē ar Histolith® Fluat un jānomazgā.

  Pieaugošs mitrums:
  Pieaugoša mitruma rezultātā krāsojumi var tikt priekšlaicīgi bojāti. Ilgstošu rezultātu var iegūt, tikai uzklājot horizontālu izolāciju. Labu un ilgstoši noturīgu risinājumu piedāvā Histolith Trass-Sanierputz sistēma. Īpaši vecu celtņu gadījumā liela priekšrocība ir žūšanas jeb iztvaikošanas zonu ievietošana, iepildot filtrējošas gruntsslāni starp cokolu un zemi.

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

  Pamatnes iekšdarbos
  Minerālas pamatnes ar cieto kalcītu kārtu, miltainu vai  noberztu virsmu:
  Notīrīt tīras mehāniski vai fluatējot ar Histolith Fluat un nomazgāt ar ūdeni.

  Javu grupu PIc, PII un PIII jaunie apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Izlabotās vietas pēc nožūšanas fluatēt ar Histolith Fluat un nomazgāt ar ūdeni.

  Javu grupas PIV ģipša apmetumi:
  Stingri apmetumi: gruntēt ar Caparol Haftgrund. Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB. Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Gruntēt ar Caparol Haftgrund. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntsklājums ar Caparol-Haftgrund. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntsklājumam izvēlēties Caparol Aqua Sperrgrund (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

  Ģipša būvniecības plāksnes:
  Gruntsklājums ar Caparol Haftgrund.

  Betons:
  Notīrīt iespējamos gružus un citus netīrumus.

  Silikāta ķieģeļu mūris:
  Sāls izsvīdumus noņemt sausus ar birsti.

  Ķieģeļu mūris:
  Sāls izsvīdumus noņemt sausus ar birsti. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntsklājumam izvēlēties Caparol Aqua Sperrgrund.

  Matēti dispersijas krāsu un mākslīgo sveķu klājumi ar labu nestspēju:
  Uzklāt nobeiguma pārklājumu ar Sylitol Compact, kas atšķaidīts ar Sylitol Konzentrat 111 maks. 10 %.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Noņemt bez atlikuma mehāniski vai ar krāsas noņēmēju, virsmu pamatīgi notīrīt. Brīvas, maz  uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Sylitol-Compact. Atvērtas, stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Sylitol-Kozentrat 111 atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2:1.

  Līmes krāsu klājumi:
  Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Sienas ar pelējumu:
  Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntēt atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Ja virsma no pelējuma ir ļoti cietusi, veikt nobeiguma pārklājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W.

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

  Uzklāšanas metode

  Sylitol-Compact uzklāt  ar otu vai rullīti.

  Pārklājuma uzbūve

  Sylitol-Compact kā gruntsklājumu, starpklājumu un nobeiguma klājumu atšķaidīt ar Sylitol-Konzentrat 111 līdz maks. 5 %. Spēcīgi un nevienmērīgi uzsūcošas virsmas vispirms gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.

  Patēriņš

  Apm. 200-250 ml/m2 vienā kārtā uz gludas pamatnes. Uz strukturētām pamatnēm un smalki plastiskiem pārklājumiem patēriņš atbilstoši lielāks.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā+8°C pamatnei un apkārtējam gaisam.
  Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, lietū, ekstrēmos gaisa mitruma (migla) apstākļos un vējā. Uzmanīties no nakts sala riska.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Ievērot vismaz 12 stundu žūšanas laiku starp atsevišķiem klājumiem. Vēsa un mitra gaisa apstākļos žūšanas laiks atbilstoši pieaug. Iekšdarbos pēc iestrādes telpai nodrošināt labu ventilāciju.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli. Darba pārtraukumos darbarīkus uzglabāt krāsā vai ūdenī.

  Norāde

  Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Tonētām Sylitol-Compact virsmām žūstot var veidoties mākoņainuma (plankumu) efekts. Gadījumā, ja tas nav vēlams, virsma jāapstrādā ar Sylitol-Finish vēlamajā krāsu tonī. Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, tāpēc ir neizbēgama (BFS atgādne Nr. 25).

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot lielākas platības, iesaistīt pietiekoši darba spēka un ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju.

  Uz ģipsi saturošiem materiāliem var veidoties krāsu nospiedumi dažādās uzsūktspējas dēļ. Pilnas virsmas starpklājums ar Caparol-Haftgrund šo risku samazina.

  Atzinums

  Sylitol-Compact ūdens tvaiku caurlaidības difūzijas blīvuma, ūdens caurlaidības līmeņa un organiskās daļas noteikšanas pārbaudes sertifikāts.

  Drošības norādes

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 10 gl/GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-SK01

  Saturā esošo vielu deklarācija

  Kālija šķidrais stikls, akrila sveķu dispersija, minerālie pigmenti un pildvielas, ūdens, krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piedevas.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu servisa centrs

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa