Sensitiv

Augstas klases videi draudzīga iekšdarbu krāsa. Piemērota arī alerģētiķiem. Bez konservantiem.
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18147/020182_SAP-717513_12,5_L_Sensitiv.png

Pielietojums

Jauna veida iekšdarbu krāsa uz dispersijas bāzes: paredzēta īpaši jūtīgām zonām un personām. Alerģijas izraisošo vielu kontrolētās receptūras dēļ piemērota arī alerģētiķiem. Caparol Sensitiv ir piemērota jauniem un remonta klājumiem uz visām tradicionālajām iekštelpu sienām dzīvojamā un darba zonā. Caparol Sensitiv kopā ar mūsu produktu ElektroSchied piedāvā visaptverošas, veselību saudzējošas klājuma iespējas.

Īpašības

- Bez konservantiem
- Patentēta receptūra
- Bez šķīdinātājiem
- Bez mīkstinātājiem
- Nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
- Higiēniska telpu gaisam
- Sertifikāts "Piemērots alerģētiķiem” saskaņā ar RW TŰV Essen pārbaudes apliecību
- Kontrole no malas
- Atšķaidāma ar ūdeni
- Balta
- Augsta difūzijas spēja
- Sd-vērtība < 0,1 m
- Viegli pildoša
- Ļoti viegla iestrāde

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

Iepakojums

5 l , 12,5 l

Krāsu toņi

Balts.
Maksimāli tonējama ar 10 % AVA - Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām vai CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor). RWTŰV Essen pārbaudes apliecinājums attiecas uz balto krāsu toni. Tonēšanas rezultātā var tikt iespaidota Caparol Sensitiv piemērotība alerģiskiem cilvēkiem.

Spīduma pakāpe

Dūmakaini matēts (saskaņā ar  DIN EN 300).

Uzglabāšana

Caparol Sensitiv var uzglabāt apm. 12 mēnešus slēgtā iepakojumā, vēsā vietā, bet sargāt no sala. Ūdens piedeva var samazināt uzglabāšanas stabilitāti.

Tehniskie dati

Dati saskaņā ar DIN EN 13 300:
Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Mitrās berzes klase

Klase 3, atbilst mazgāšanas izturībai  saskaņā ar DIN 53778

Kontrastu attiecība

Segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 7 m2 /l jeb 140 ml/m2

Maksimālais grauda lielums

Smalks (< 100 µm)

Blīvums

Apm. 1,3 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Piemērota visām parastām iekšdarbu virsmām ar labu nestspēju, ko var pārklēt negruntējot, tādām kā minerāli apmetumi, jaunas raupjo šķiedru, struktūrtapetes vai stikla šķiedru auduma tapetes, kā arī matēi vecie pārklājumi. Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Māla apmetumi:
Pārklājamā virsmas notīrīt un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1. Veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt, vai nerodas brūni pleķi.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas iekārtām.
Uzklāšana, izmantojot Airless metodi: izsmidzināšanas leņķis: 50° sprausla: 0,021-0,026G izsmidzināšanas spiediens: 150-180 bar. Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Pārklājuma uzbūve

Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar neatšķaidītu Caparol Sensitiv vai atšķaidot ar maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām pamatnēm vēlams iepriekšējs gruntējošais klājums, atšķaidot maksimāli ar 5 % ūdens.

Patēriņš

Apm. 140 ml/m2  vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājum pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūras robeža:+5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Uz virsmām ar neizdevīgām gaismas attiecībām (slīdošā gaisma), iesakām izmantot CapaSilan produktu. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas/ Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Saturā esošo vielu deklarācija

Akrila dispersija, titāna dioksīds, silikāta un kalcīta pildvielas, ūdens, piejaukumi.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa