caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/264695/070525_PremiumCare_12_5L.png

Premium Care

Matēta, ļoti labi tīrāma un dezinfekcijas līdzekļu noturīga iekšdarbu krāsa ar antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību - krāsa papildus drošībai telpām ar internsīvu noslodzi un paaugstinātām higiēnas prasībām.

 • Pielietojums

  PremiumCare ir matēta augstas kvalitātes iekšdarbu krāsa uz sudaba jonu un īpašas saistvielu-pildvielu kombinācijas bāzes - paredzēta sienām telpās ar lielu noslodzi un vietās ar paaugstinātām higiēnas prasībām, kā piemēram, pansionātos, viesnīcās, tirdzniceības vietās, skolās, bērnudārzos. Krāsa nodrošina pārbaudītu trīskāršu aizsardzību un papildus drošību, pateicoties antibakteriālai un antivīrusu iedarbībai, ļoti labai matētas virsmas tīrāmībai un noturībai pret dezinfekcijas līdzekļiem.
  biocīda produktus lietot piesardzīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti un produkta informāciju.

  Īpašības

  • Ar antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību
  • Ļoti labi tīrāma
  • Izturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas un sadzīves tīrīšanas līdzekļiem
  • Veido matētu virsmu
  • Nepiesaista netīrumus
  • Nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
  • Difūza

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55945.

  Iepakojums

  5 l, 12,5 l

  Krāsu toņi

  Balta.

  PremiumCare ir tonējama manuāli ar maks. 10% CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām vai AmphiColor pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām.

  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēta (saskaņā ar DIN EN 13 300). Atkarībā no skata leņķa virsma var izskatīties zīdaini matēta.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Parametri saskaņā ar DIN EN 13 300: Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1, atbilst nodilumizturīgai saskaņā ar DIN 53778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2 pie patēriņa 7 m2/l, jeb 140 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  smalks (< 100 µm)

  Blīvums

  apm. 1,39 g/cm3

  Norāde

  Izmantošana slimnīcās: Ja plānots PremiumCare (iedarbīgā viela - sudraba) izmantot slimnīcās, pirms tam saskaņot to ar atbildīgo slimnīcas prsonālu.


  Ieteikums tīrīšanai:
  Retai virsmas tīrīšanai piemēroti sadzīves tīrīšanas līdzekļi uz ūdens bāzes, kuri nesatur krāsvielas, izmantojot mīkstu, tīru mikrošķiedras drānu. Pirms pirmās tīrīšanas pārbaudīt tīrīšanas līdzekļa saderība ar krāsoto virsmu mazāk redzamā vietā. Ievērot tīrīšanas līdzekļa dozēšanas instrukciju un neizmantot abrazīvus līdzekļus. Tonētas krāsas gadījumā, atkarībā no krāsas toņa un tīrīšanas intensitātes, uz tīrīšanas drānas var būt redzams viegls pigmenta noberzums.

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  +++
  (–) nav iemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērorts

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnei jābūt tīrai, sausai un brīvai no atdalošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363, 3. punktu.

  Pamatnes sagatavošana

  PJavu grupu PII un PIII apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1,5 N/mm2:
  Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar RapidGrund vai CapaSol Konzentrat.

  Javas grupas PIV ģipša apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 13279 vismaz 2 N/mm2:

  Gruntēt ar HaftGrund EG. Ģipša apmetumu spīdīgo virskārtu noslīpēt, notīrīt putekļus un gruntēt  ar Dupa-Putzfestiger.

  Ģipša būvplāksnes
  Uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol RapidGrund vai CapaSol Konzentrat. Ļoti blīvas, gludas plāksnes gruntēt ar saķeres grunti HaftGrund EG.

  Ģipškartona plāksnesŠpaktelējumu pēdas noslīpēt. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Dupa-Putzfestiger. Gruntēt ar HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund vai CapaSol Konzentrat. Ģipskartona plāksnes ar ūdenī šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol-AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošam vielām, kā arī birstošām, smilšainām vielām.

  Gāzbetons: Gruntēt ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:3.

  Silikāta- un māla ķieģeļu mūris: Krāsot bez gruntēšanas.

  Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus un lakas pārklājumus uzraupināt un gruntēt ar HaftGrund EG.

  Krāsojumi ar vāju nestspējuNeizturīgus akrila/ alkīda krāsu un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Haftgrund EG. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol RapidGrund. Minerālkrāsu krāsojumus ar vāju nestspēju mehāniski notīrīt un noņemt putekļus. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Līmes krāsu klājumiTīri nomazgāt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Nepārklātas struktūrtapetes, eljefa un papīra krāsojamās struktūrtapetes: Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetesPilnībā noņemt, līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Virsmas ar pelējuma sēnītiPelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox un ļaut labi nožūt. Gruntēt atkarībā no pamatnes veida un īpašībām.. Ja virsma ir ļoti bojāta, veikt nobeiguma pārklājumu Indek-W, Malerit-W vai Fungitex-W. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiemNikotīna traipus, kā arī kvēpu un tauku netīrumus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mazgāšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Apžuvušus ūdens traipus notīrīt sausus, noslaukot ar birsti. Gruntēt ar izolējošu grunti AquaSperrgrund. Ļoti netīru virsmu nobeiguma klājumam izmantot Aqua-inn Nº1.

  Koka un koksnes materiālu virsmasKrāsot ar ūdens bāzes, vidi saudzējošām Capacryl akrila vai Capacryl PU akrila krāsām.

  Mazas defektu vietasPēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol-Akkordspachtel un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Norāde Q2/Q3 špaktelēšanai / plānas ģipša kārtas < 0,5 mm
  Uz ģipša bāzes, hidrauliski cietējošām Q2/Q3 kvalitātes špakteļmasām ieteicams lietot caurspīdīgu ūdens bāzes grunti. Šajā gadījumā ievērot Krāsotāju&lakotāju atgādni Nr. 2 -9/2020 "Traucēta saķere klājumiem uz špaktelētām ģipša (ģipškartona) plāksnēm". Kā alternatīva Q3 špaktelēm uz ģipša bāzes izrādījusies efektīva špaktelēšana ar pastveida špaktelēm.

  Uzklāšanas metode

  Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot ar Airless ierīcēm.

  Uzklāšana ar Airless ierīci:

  Atšķaidīšanamaks. 5% ar ūdeni
  Airless ierīces
  Izsmidzināšanas spiediens140 - 160 bar
  Izsmidzināšanas leņķis40° - 50°
  Sprauslas lielums collās0,017" - 0,019"
  Pistoles aizsargfiltrs MWapm. 31mm
  Krāsošana ar iekšējo padevi
  Izsmidzināšanas spiediens80 - 120 bar
  Pistoles aizsargfiltrs MWapm. 31mm  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  PremiumCare uzklāt vienmērīgi piesātināti neatšķaidītu vai atšķaidītu ar ūdeni maks. 5 %. Kontrastainas vai sānu gaismām pakļautas virsmas iepriekš vēlams gruntēt, PremiumCare atšķaidot maks. ar 5 % ūdens. Dažādi uzsūcošas pamatnes gruntēt ar HaftGrund EG.

  Uzklāšanai ar rullīti uz gludām virsmām izmantot īsa aruma plūksnas rullīti (plūksnas garums 13 mm), piem., Rotastreif 13 mm. PremiumCare uzklāt vienmērīgi un pārrulēt vienā virzienā.

  Patēriņš

  Apm 140 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām patēriņš ir atbilstoši lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +5 °C apkārtējam gaisam un pamatnei.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un atkārtoti pārklājama pēc 4–6 stundām. Virsma pilnībā noslogojama un tīrāma pēc apm. 14 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lai uz gludām un/ vai sānu gaismām pakļautām virsmām nodrošinātu vienmērīgu virsmas spīdumu, papildus var būt nepieciešams otrs krāsas klājums. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne Nr. 25).

  Izmanotojot dezinfekcijas līdzekļus uz fenola bāzes, virsma var dzeltēt.

  Atzinums

  • Dr. Robert-Murjahn-Institut tests noturībai pret dezinfekcijas līdzekļiem
  • Dr. Robert-Murjahn-Institut tests tīrāmībai.
  • RAS tests antimikrobai aktivitātei.

  Drošības norādes

  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. Sastāvā: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons, reakcijas massa no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-Metil-2H-izotiazol-3-ona(3:1). Uzmanību! Izsmidzinot plaušās var nonākt bīstami pilieni. Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

  Produkts atbilstoši EU regulai Nr. 528/2012 ir biocīdu produkts. Biocīda veids: PT 2 - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem. Termiņš: ievērot norādes uz etiķetes. Iedarbīgā viela: sudrabs (0,1 g/l), biocīda produktus lietot piesardzīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti un produkta informāciju. 
  Reg.-Nr. (BAuA): N-100159

  Likvidācija

  Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sadzīves atkritumus vai būvgružus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  Giskods: BSW20

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, minerālie pigmenti / pildvielas, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas, konservanti, biocīdi.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa