Latex Satin 20

Noslogojama krāsa. Mitrās berzes klase 1.

 • caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18140/020175_SAP-732728_12,5_L_Latex_Satin_20.png

  Pielietojums

  Augstvērtīga lateksa krāsa ar zīdaini spīdīgu virsmu stipri noslogojamām iekšdarbu virsmām. Īpaši labi piemērota vienkārši renovējamu plānkārtas lazūru, piemēram, raupjo šķiedru, reljefa un krāsojamo struktūrtapešu, kā arī Capaver stikla šķiedru tapešu sienu pārklājumiem.

  Īpašības

  - ar samazinātu emisiju, bez šķīdinātājiem un mīkstinātājiem
  - nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
  - atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
  - augsta baltuma pakāpe
  - elpojoša
  - sd-vērtība < 0,3 m
  - struktūru saglabājoša
  - Labi tīrāma un izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas un mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem 
  - viegla iestrāde

  Materiāla bāze

  Kunststoff-Latex nach DIN 55945.

  Iepakojums

  Iepakojums Standarta: 5 l,12,5 l.
  Iepakojums ColorExpress: 12,5 l.

  Krāsu toņi

  Balts.
  Latex Satin20 ir tonējama manuāli ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot manuāli, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Latex Satin 20 tonējama automātiski ColorExprss sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini spīdīga (vidējs spīdums saskaņā ar  DIN EN 13 300).

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Parametri saskaņā ar  DIN EN 300: Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53778.

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 7 m2/l jeb 140 ml/m2.

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (< 100 µm).

  Blīvums

  Apm. 1,4 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz raupji porainām, drūpošām, uzsūcošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar  Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša būvniecības plātnes:

  Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri
  blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes:

  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons:

  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons:

  Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3.

  Silikātķieģeļa un māla ķieģeļu mūris
  : pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Pārklājumi ar vāju nestspēju: Noņemt lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju. Uz vāji uzsūcošām, gludām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Uz
  rupji porainām, uzsūcošām vai drūpoš''am virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai
  CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu klājumi:
  Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra:

  Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes:
  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Virsmas ar pelējuma sēnīti:
  Pelējumu vai sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Ja virsma no pelējuma ir smagi cietusi, veikt nobeiguma pākrlājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu)To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund.

  Koka un koksnes materiālu virsmas:

  Krāsot ar ūdenī atšķaidāmām, vidi saudzējošām Capacryl akrila vai Capacryl PU akrila krāsām.

  Uzklāšanas metode

  Iestrādāt ar otu, rullīti un Airless ierīcēm.

  Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:

  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: "0,021/-0,025''
  Izsmidzināšanas spiediens: 150-180 bar
  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni

  Pārklājuma uzbūve

  Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar neatšķaidītu Latex Satin 20, kas ir atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām virsmām vēlams iepriekšējs gruntējošais klājums, atšķaidot maksimāli ar 10 % ūdens. Uz dažādi uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Patēriņš

  Apm. 140 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra:+5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Atzinums

  Pielietojumu iekšdarbos novērtēja Fraunhofer Wilhelm-Klauditz institūts (WKI) un piešķīra TUV produktu kvalitātes zīmi „nesatur kaitīgas vielas”. Atzinumu Jūs varat saņemt pēc pieprasījuma.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Detalizētāka  informācija: Skatīt drošības datu lapu.Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Iestrādes un žūšanas laikā rūpēties par telpu labu ventilāciju. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu Aizliegts izliet kanalizācijā.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Pollivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem - mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa