caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/41543/026212_Histolith_Restauriermoertel_10_KG.png

Histolith Restauriermörtel

Ātri cietējoša akmens aizvietotājjava.

Pielietojums

Histolith® Restauriermörtel ir piemērota bojātu dabiskā akmens virsmu un betona apmetumu labošanai.

Īpašības

  • Minerāla struktūra
  • Izturīga pret salu
  • Ļoti labi iestrādājama
  • Ātri cietējoša
  • Cietas javas blīvums 28 d: apm. 1900 kg/m3
  • Spiedes stiprība 28 d: 30 N/mm2
  • Lieces stiprība 28 d: 8 N/mm2
  • Saķeres stiepes stiprība 28 d > 1,5 N/mm2
  • Maksimālais grauda lielums 1 mm

Materiāla bāze

Minerālās saistvielas un piedevas.

Iepakojums

  • 10 kg

Krāsu toņi

Gaiši pelēka, tonējama ar maks. 10 % Histolith pilntoņa krāsām SI.
Tāpat tonējama ar kaļķi noturīgiem pigmentiem un tonēšanas koncentrātiem. Pigmentu saderību nosakiet, veicot izmēģinājumu.

Uzglabāšana

Sausā vietā, garantija vismaz 6 mēnešus no ražošanas datuma, 6 mēnešus mazs hromāta saturs.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, bez saķeri mazinošām vielām, bez atgrūdošām vielām un sausām.

Dabīgie akmeņi (smilšakmens, kaļķakmens), ķieģeļi, cementa java vai betons:
Laikapstākļu ietekmē cietušās kārtas noņemt, nosīpēt laboto vietu malu zonu 45-60° leņķī. Uzklājot javu, malu zona nedrīkst pilnībā notecēt. Pirms stipri izvirzītu vai karājošos celtniecības daļu reprofilēšanas pie pamatnes ar dībeļiem piestiprināt piemērotu armējumu (piem., nerūsējošas tērauda stieples). Uz virsmas esošos birstošos akmeņus pirms javas uzklāšanas nostiprināt, apstrādājot ar Histolith® Steinfestiger.

Materiāla sagatavošana

Histolith® Restauriermörtel sajaukt ar tīru ūdeni apm. 2 minūtes ilgi, izmantojot elektrisko maisītāju  (maks. 400 apgr./min).
Ūdens saturs apm. 20 svara %.
Iestrādes laiks: apm. 20 min. pie 20 °C temperatūras, zemāka vai augstāka temperatūra attiecīgi pagarina vai saīsina iestrādes laiku.

Uzklāšanas metode

Samitrināt pamatni. Histolith® Restauriermörtel matēti mitrajā pamatnē vispirms uzklāt plānā kārtā. Beigās materiālu izlīdzināt, cieši noblīvējot ar ķelli vai špakteles lāpstiņu. Īpaši dziļas lūzuma vietas aizpildīt kārtām.
Minimālais kārtas biezums: 5 mm.
Maksimālais kārtas biezums vienam klājumam: 40 mm.

Virsmas apstrāde:
Remonta vietu strukturēšanu vislabāk  veikt ar špakteles lāpstiņu, izlīdzināšanas ķelli, sūkļa rīvdēli vai citu piemērotu darbarīku javas sacietēšanas fāzē. Pareizais moments ļoti atkarīgs no apkārtnes temperatūras un tādēļ būtu noskaidrojams, veicot paraugklājumu.

Patēriņš

Apm. 1600 g/m2/mm kārtas biezumam (sauss materiāls).

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra:
+5 °C līdz +30 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma ir sausa un pārkrāsojama pēc 24 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug. Pirms krāsošanas pamatnei noteikti jābūt sausai (gaišai).

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Izvairīties no ātras izžūšanas saules staru, augstu temperatūru vai vēja ietekmē, veicot piemērotu pēcapstrādi vai citus pasākumus.

Pārklāšana:
Pārklāšanai piemēroti tikai ūdens tvaiku caurlaidīgi pārklājuma materiāli. Iesakām izmantot Histolith® un Sylitol dispersijas silikāta krāsas vai AmphiSilan silikona sveķu krāsu.

Pārklāšanas pasākumi:
Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, krāsu pārklājumus, klinkerus dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Drošības norādes

Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.
Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības atkritumus un būvgružus.

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Baznīcas iela 18, Rīga

Kuģu iela 15, Rīga

Alberta ielā 7, Rīga