caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/220710/062478_Strukturierputz.png

Histolith Strukturierputz

Silikāta bāzes strukturējams apmetums iekšdarbiem un ārdarbiem.

Pielietojums

Silikāte bāzes apmetums dekoratīviem struktūrklājumiem iekšdarbos un ārdarbos.

Īpašības

  • ūdens tvaikus caurlaidīgs
  • nav termoplastisks
  • nodilumizturīga virsma
  • nesatur konservantus

Materiāla bāze

Šķidrais stikls, gaismas noturīgi minerālie pigmenti, minerālas pildvielas, organiskas piedavas (< 5 %).

Iepakojums

25 kg

Krāsu toņi

Balts.
Iespējama tonēšana rūpnīcā dažādos toņos uz pieprasījumu. Pielaujama patstāvīga tonēšana, pievienojot maks. 3 % Histolith-Volltonfarben SI. Tāpat pieļaujama materiāla tonēšana gaišos toņos ColorExpress sistēmā, izmantojot neorganiskos pigmentus.

Materiāla pamatā ir dabīgas pildvielas, tā rezultātā var veidoties krāsa toņu atšķirības. Šī iemesla dēļ uz līdzās esošām virsmām rekomendējam izmanot materiālu ar vienādu ražošanas numuru, vai arī gadījumos, kad tiek izmantots materiāls no dažādām ražošanas partijām, pirms iestrādes sajaukt visu materiālu kopā.

Spīduma pakāpe

Matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala

Maksimālais grauda lielums

apt. 1,0 mm

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai, sausai un bez saķeri mazinošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Pamatnes sagatavošana

Ārdarbos
Jauni apmetumi atbilstoši klasēm PI (hidrauliskas kaļķu javas), PII un PIII:
Ievērojiet apmetumu pilnās žūšanas laikus - PI klasei vismaz 4 nedēļas, klasēm PII un PIII vismaz 2 nedēļas. Noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat. Gruntēt ar Histolith® Quarzgrund.

Veci apmetumi bez pārklājuma un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Uzklāt starpkārtu ar Histolith® Quarzgrund.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Gruntēt ar Histolith® Quarzgrund.

Iekšdarbos
Jauni apmetumi atbilstoši klasēm PI (hidrauliskas kaļķu javas), PII un PIII:
Apmetumus pārklāt ne ātrāk kā pēc 2-4 nedēļām. Noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat. Gruntēt ar Histolith® Strukturgrund.
Ģipša apmetumi atbilstoši klasei PIV:
Uz stingriem apmetumiem:
Gruntēt ar Histolith® Strukturgrund. Mīkstus ģipša apmetumus nostirpināt ar Histolith® Spezial­grundierung. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un notīrīt putekļus, gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung. Pēc kārtīgas nožūšanas uzklāt starpklājumu ar Histolith® Struktur­grund.

Ģipša plāksnes (ģipškartons):
Špaktelēšnas asumus noslīpēt. Gruntēt ar Histolith® Strukturgrund. Mīkstas ģipša virsmas nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Plāksnes, kuras satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol Aqua-Sperrgrund (ievērot BFS tehnisko datu lapu Nr. 12). Pēc kārtīgas nožūšanas uzklāt starpklājumu ar Histolith® Struktur­grund.

Ģipša plāksnes:
Gruntēt ar Histolith® Strukturgrund.

Līmes krāsu klājumi:
Notīrītr līdz pamatnei. Gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung. Pēc kārtīgas nožūšanas uzklāt starpklājumu ar Histolith® Struktur­grund.

Materiāla sagatavošana

Spaiņa saturu rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā konsistenci var regulēt, pivienojot maks. 2 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar nerūsējošā tērauda ķelli un pēc tam strukturēt ar piemērotu instrumentu.

Patēriņš

2–3 kg/m2, atkarībā no vēlamās struktūras.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 12 stundām, lietusdroša pēc 24 stundām. 
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt „slapjš slapjā”, klājot vienā reizē bez pārtraukumiem. Materiāls nav piemērots horizontālām vai slīpām virsmām ar ūdens noslodzi. Silikāta produkta ķimiskās cietēšanas procesam neliels mitruma daudzums ir vajadzīgs. Nedrīkst pieļaut mitruma tūlītējhu iztvaikošanu uzklāšanas un žūšanas laikā (to parasti var izraisīt augsta apkārtēja gaisa temperatūra, saules uzkarsēta virsma, spēcīgs vējš, vai zems realatīvais mitrums apkārtējā vidē), taču nav arī pieļaujams augsts relatīvais mitrums (piemēram, migla) šo procesu laikā.

Produktam jāļauj pilnībā izžūt un sacietēt, pretējā gadījumā var veidoties "krītošanās", vai arī šķidrais stikls nespēj pilnībā sacietēt un turpina šķīst ūdenī. Šādā gadījumā nokrišņi var aizskalot šķidro stiklu, kā rezultātā papildus citām problēmām, ir iespējami virsmas bojājumi uz citām kontakta virsmām, piemēram stikla, metāla vai ar emaljām krāsotām virsmām. Jāizvairās no nakts sala riska.

Aizsardzības pasākumi:
Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, alkīda/akrila krāsojumus, ķieģeļflīzes, dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Drošības norādes

IMedicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem.Nonākot saskarē ar acīm vai ādu, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut izstrādājuma nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos vai augsnē. Slīpējot izmantot putekļu filtru P2. Neieelpot smidzinājumu. Izmantot daļīņu filtru P2.

Likvidācija

Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā vecu krāsu/laku akritumus, sakaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Gis-kods

BSW10

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)