caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17795/018145.png

Histolith Außenquarz

Dispersijas silikāta krāsa atbilstoši VOB/C DIN 18 363, 2.4.1. punktam Dubultā sacietējošs.

Pielietojums

Histolith® Außenquarz ir piemērots augstas laikapstākļu izturības un krāsas noturības fasāžu pārklājumiem ar būvfizikāli labvēlīgām īpašībām.

Īpašības

- nebalējoša minerāla pigmentācija
- augsta aizsardzība pret lietu, ūdens necaurlaidīgs, ūdens uzsūkšanas rādītājs = 0,07 kg/m2 √h
- augsta ūdens tvaiku caurlaidība, sd-vērtība (difūzijai ekvivalents gaisa kārtas biezums) = 0,01 m
- augsta oglekļa dioksīda caurlaidība
- satur kvarca, pārakmeņoties spējīgas pildvielas, tādējādi dubultā sacietējošs
- nedegošs atbilstīgi DIN 4102
- noturīgs pret mazgāšanu un beršanu

Materiāla bāze

Kālija silikāts, nebalējoši minerāli pigmenti, minerālas pildvielas, akrila sveķi (<5%).

Iepakojums

12,5 litri.

Krāsu toņi

Balta. Rūpnieciskā satonēšana daudzos toņos, pēc pieprasījuma. Pašiem iespējams satonēt ar Sylitol pilntoņu krāsām.

Spīduma pakāpe

Ļoti matēta (Tuchmatt).

Uzglabāšana

Vēsā vietā, taču sargājot no sala. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas mucās.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupas PIc, PII un PIII apmetumi:
Ievērot jaunu apmetumu nostāvēšanās laiku, pirms pārklājuma, javas grupas PI gadījumā vismaz 4 nedēļas, Javas grupu PII un PIII gadījumā vismaz 2 nedēļas. Saķepšanas kārtu noņemt ar Histolith® Fluat.

Veci nekrāsoti apmetumi un veci minerāli krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Ne stingras kārtas noņemt. Gruntējuma pārklājums ar Histolith® Silikat-Fixaktiv, atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Uz stipri labotām, viegli ieplaisājušām pamatnēm (zuduma plaisas), kā arī uz veca uzšķiestā apmetuma un apmetuma ar raupju virsmu, uzklāt starpsegumu ar Histolith® Mineralin. 

Veci nestspējīgi, matēti dispersijas krāsu krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Uzklāt gruntējuma slāni ar Histolith® Quarzgrund, atšķaidītu ar maks. 10% Histolith® Silikat-Fixaktiv.

Apmetuma remonti:
Remonta javai pēc sava veida un struktūras ir jāatbilst vecā apmetuma struktūrai. Apmetuma remonta vietām pirms krāsošanas ir jābūt labi sasaistītam un sacietējušām. Visas apmetuma remonta vietas iesmērēt ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Ķieģeļu mūris:
Piemērots ir mūris tikai no uzsūkt spējīgiem ķieģeļiem. Klinkera ķieģeļi un klinkers nav piemērots. Izlikt izmēģinājuma virsmu un pārbaudīt krāsojuma saderību. Kārtīgi notīrīt virsmu. Salabot bojātas javas šuves. Gruntējuma pārklājums ar Histolith® Silikat-Fixaktiv, atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes. Uzklāt starp pārklājumu ar Histolith® Quarzgrund.

Dabīgie akmeņi:
Kā pamatne ir piemēroti tikai uzsūkt spējīgi dabīgie akmeņi. Iespēju robežās uzlikt nelielā izmēģinājuma virsmā un pārbaudīt krāsojuma saderību. Kārtīgi notīrīt virsmu. Ne stingras kārtas noņemt. Birstošus dabīgos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt ar Histolith® Steinfestiger.

Ievērot: Dabīgo akmeņu gadījumā, kas satur ūdenī šķīstošas vielas, uz krāsojamās virsmas tās var izkristalizēties un radīt pleķus.

Appelējušas vai aļģainas virsmas:
Virsmas, uz kurām ir pelējums vai aļģes, tīrīt slapjas. Pēc nožūšanas virsmu piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai, ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu. 

Uzklāšanas metode

Aizsargātu objektu gadījumā ieteicams ir apstrādāt ar sukas veida instrumentiem.

Pārklājuma uzbūve

Vāji un vienmērīgi uzsūcošas minerālas pamatnes:
- Gruntējuma pārklājums ar maisījumu no 2 daļām Histolith® Außenquarz un 1 daļu Histolith® Silikat-Fixaktiv.
- Noslēguma pārklājums ar Histolith® Außenquarz atšķaidīts ar maks. 5% Histolith® Silikat-Fixaktiv.

Spēcīgi un nevienmērīgi uzsūcošas vai uz virsmas birstošas minerālas pamatnes:
- Gruntējuma pārklājums ar Histolith® Silikat-Fixaktiv, atšķaidītu ūdenī attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Starp un noslēguma pārklājums ar Histolith® Außenquarz atšķaidīts ar maks. 5% Histolith® Silikat-Fixaktiv.

Patēriņš

Apm. 250-300 ml/m2 uz līdzenas virsmas diviem krāsojumiem. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk. Precīzus rādītājus var noteikt darba izmēģinājumā attiecīgajā objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā apstrādes temperatūra: +80C pamatnei un cirkulācijas gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 200C un 65% rel. gaisa mitruma pēc 12 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot, pēc 24 stundām izturīga pret lietu. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā šis laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Norāde

Lai novērstu izvirzījumus, pārklāt paņēmienā slapjš uz slapja vienā vilcienā. Nav piemērots horizontālām vai slīpām virsmām ar ūdens slodzi. Neapstrādāt tiešos saules staros, augstās temperatūrās, spēcīgā vējā, ļoti augstā gaisa mitrumā, miglas slapjumā, lietū. Nepieciešamības gadījumā uzstādīt sastatņu tīklus vai brezentu. Uzmanību nakts sala iespējamības gadījumā.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Sargāt acis un ādu no krāsas šļakatām. Nonākot saskarē ar acīm vai ādu, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Apstrādājot izsmidzināšanas tehnikā, neieelpot izsmidzināšanas miglu. Nepieļaut izstrādājuma nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos vai augsnē. Krāsojamo virsmu apkārtni rūpīgi nosegt. Šļakatas uz lakas, stikla, keramikas, metāla, dabīgajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle,…

Alberta iela 5, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Katlakalna Baznīca