caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246123/066504_Capadecor_VarioFinish_Matt_10L.png

Capadecor VarioFinish Matt

Nobeiguma aizsargklājums VarioChips sistēmai.
 • Pielietojums

  Aizsargklājums čipšiem VarioChips vai caurspīdīgs aizsargklājums betona virsmām.

  Īpašības

  • Atbilst E.L.F un AgBB kritērijiem
  • Ar izteikti labu gaismas atstarošanas spēju
  • Tiksotropa struktūra
  • Mitrās berzes klase 2 (spīduma pakāpe: matēts) atbilstoši DIN EN 13 300
  • Mitrās berzes klase 1 (spīduma pakāpe: zīdaini matēts) atbilstoši DIN EN 13 300
  • Izturīgs pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem (spīduma pakāpe: zīdaini matēts)

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija abilstoši DIN 55945.

  Iepakojums

  10 l plastmasas spainis

  Krāsu toņi

  Caurspīdīgs

  Spīduma pakāpe

  Matēts/zīdaini matēts

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  ++
  (–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, bez saķeri mazinošām vielām un sausām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

  Uzklāšanas metode

  Uzklāt at rullīti vai otu.

  Pārklājuma uzbūve

  Bagātīgi uzklāt uz sausas virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar īsas plūksnas aitas vilnas rullīti, panākot pietiekamu biezu kārtu. Virsmu izlīdzināt vienā virzienā. Uzklāt "slapjš-slapjā", lai izvairītos no redzamām salaiduma vietām. Matētā virsmas optika uzver dabisko VarioChips izskatu. Īpaši ieteicams telpās ar neatbilstošu apgaismojumu.

  Norāde:
  Dažos dizaina variantos sastāvā ir spīdīgi čipši, tos jāpārklāj ar VarioFinish zīdaini matēto versiju.

  (skat. tabulu Tehniskajā informācijā Nr. 810 - VarioChips).

  Ja VarioFinish kā nobeiguma kārta tiek klāts uz betona klona, iepriekš jāpārbauda, vai virsmu nav nepieciešams gruntēt, piem., ar CapaSol LF konzentrat. VarioFinish var ietekmēt betona krāsu un pastiprināt tā kontrasta efektu.

  Patēriņš

  Apm. 130 ml/m2 vienā kārtā.
  Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Vismaz +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C und 65 % rel. gaisa mitruma virsma apžuvusi pēc apm. 4 stundām.
  Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EG Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat.A/a): 30g/L (2010)
  Produkts satur maks. 1g/L GOS.

  Gis-kods

  BSW 20

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi, silīcija dioksīds, ūdens, vaski, piedevas, koservanti (metil-/benzizotiazolinons)

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa