Veselībai
Draudzīgs
interjers
Veselībai
Draudzīgs
interjers

CAPAROL Samtex produtu sērija ar E.L.F.

Veselībai draudzīgu krāsu standarts

E.L.F. ir veselībai draudzīgu krāsu standarts, ko Caparol izmanto savos produktos jau vairāk nekā 30 gadus. Tas ir saīsinājums no vācu valodas vārdiem “emissionsminimiert und lösemittelfrei”, kas tulkojumā nozīmē – ar minimālu emisiju un bez šķīdinātājiem.

Vēsturiski krāsās to īpašību uzlabošanai tika pievienoti dažādi organiskas bāzes šķīdinātāji un plastifikatori, kuru uzdevums bija uzlabot dažādas krāsas īpašības. Diemžēl daudzi no šiem savienojumiem laika gaitā izgaro un nonāk gaisā. Tas var būtiski ietekmēt cilvēka veselību. Rūpēs par patērētāju drošību Eiropas Savienība ir ieviesusi dažus ierobežojumus attiecībā uz šādu savienojumu lietošanu. 2004. gadā ar direktīvu 2004/42/EC tika noteikts maksimālais pieļaujamais limits gaistošo organisko savienojumu daudzumam krāsās.

Kopš 2010.gada normatīvi nosaka iekšdarbu krāsām maksimums 30g/l GOS (gaistošo organisko savienojumu). Tajā pat laikā Caparol jau 1985. gadā - 25 gadus pirms šīs normas stāšanās spēkā, laida tirgū pirmo krāsu, kas bija ražota atbilstoši novatoriskam konceptam – E.L.F.

E.L.F.

E.L.F krāsas satur mazāk par 1g/l GOS – 30 reižu mazāk nekā ES pieļaujamā robežvērtība, kas tika ieviesta 25 gadus pēc pirmās E.L.F krāsas parādīšanās:

  • žūšanas procesā no krāsas izdalās gandrīz tikai ūdens
  • krāsas ir stipri draudzīgākas gan krāsotāja veselībai, gan telpu iemītniekiem
  • krāsas bez plastifikatoriem

 

E.L.F. plus

E.L.F. plus ir jaunākās paaudzes Caparol standarts krāsu nekaitīguma jomā saskaņā ar VdL-RL 01 aktuālo redakciju:

  • bez konservantiem
  • bez plastifiatoriem
  • bez šķīdinātājiem
  • ar minimālu emisiju