caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/234309/064251_SamtGrund_UA.png

Samtgrund E.L.F.

Apkārtējai videi nekaitīga, saķeri uzlabojoša iekšdarbu gruntskrāsa.

 • Pielietojums

  Gludam, saķeri uzlabojošam un struktūru saglabājošam gruntsklājumam uz gludām un vāji uzsūcošām pamatnēm. Produkts nesatur šķīdinātājus un ir ar samazinātu emisiju, tādēļ ir pielietojams arī jūtīgās darba un sadzīves zonās.

  Īpašības

  • Atšķaidāma ar ūdeni, apkārtējai videi nekaitīga un bez aromāta
  • Nesatur šķīdinātājus un ar samazinātu emisiju
  • Veido labu saķeri
  • Ar difūzijas spēju
  • Ar labu segtspēju
  • Viegla iestrāde

  Iepakojums

  2,5l, 10l

  Krāsu toņi

  Bāze 1: balta.
  Bāze 2: transparenta (lietot tikai tonētu)
  SamGrund E.L.F. ir tonējama ColorExpress sistēmā, izmantojot 3D, CaparolColor, AmphiSilan / Sylitol, RAL, NCS krāsu toņu kolekcijas.

  SamGrund E.L.F. manuāli ir tonējama, izmantojot Alpinacolor vai AVA-Amphibolin pilntoņu un tonējamās krāsas. Tonējot manuāli, sajaukt uzreiz visu tonēto materiālu, lai novērstu krāsu toņu atšķirību veidošanos. Ja tonēt nepieciešams vairāk par 100l, to iespējams pasūtīt arī rūpnīcā.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnei jābūt tīrai, brīvai no krāsu atgrūdošām vielām, kā arī sausai. Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. rindkopas norādes.

  Pamatnes sagatavošana

  Javas grupu PII un PIII apmetumi: Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus noklāt bez iepriekšējas apstrādes. Raupji porainus, smilšainus apmetumus ar labu uzsūktspēju gruntēt ar Caparol OptiGrund ELF vai CapaSol.

  Javas  grupu PIV un PV ģipša un gatavie apmetumi: Gruntēt bez priekšapstrādes. Ģipša apmetumus ar spīdīgu virskārtu slīpēt, notīrīt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša būvplāksnes: Stipri uzsūcošas plāksnes vispirms gruntēt ar Caparol OptiGrund ELF vai Caparol-Tiefgrund TB. Uz izteikti blīvām, gludām plāksnēm bez iepriekšējas apstrādes uzklāt materiālu, lai nodrošinātu labāku saķeri.

  Ģipškartona plāksnes: Špakteles biezumā nelīdzenumus noslīpēt. Mīkstas un slīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar SamtGrund.

  Betons: Noņemt krāsu atgrūdošas vielas, kā arī miltainas un smilšainas daļas.

  Kaļķa smilšakmens (silikāta ķieģelis) un ķieģeļu mūris: Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Klājumi ar labu nestspēju: Uz matētām, vāji uzsūcošām virsmām izmantot kā saķeri uzlabojošu grunti.

  Klājumi ar vāju nestspēju: Neizturīgas alkīda/ akrila un dispersijas krāsas vai sintētisko sveķu kārtas iepriekš pilnībā noņemt. 

  Līmes krāsu klājumi: Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas šķiedru, reljefa vai papīra iespiestās tapetes: Krāsot bez iepriekšējas apstrādes.

  Tapetes, kas vāji turas pie virsmas: Pilnībā noņemt. Līmes un makulatūras atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Produkts
  nav piemērots kā izolējoša grunts pamatnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām sastāvdaļām, virsmām ar pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem.

  Koks un kokmateriāli: Noklāt ar ūdenī atšķaidāmām, apkārtējo vidi saudzējošām Capacryl akrila krāsām vai ar Capadur-Holzfarbe (Tehniskā informācija Nr.960 vai Nr.190).

  Mazas defektu vietas: Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel izlabot saskaņā ar iestrādes instrukciju. Raupji porainas, smilšainas vai uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiGrund ELF vai CapaSol.

  Minerālās krāsas klājumi ar vāju nestspēju: Klājuma kārtu mehāniski atdalīt un no virsmas, notīrīt putekļus. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Patēriņš

  Apm. 130 ml/m2 vienā klājumā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām patēriņš attiecīgi lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes temperatūra: +5˚C pamatnei un gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20˚C un 65% rel. gaisa mitruma pēc 4-6 stundām virsma ir apžuvusi un to var pārklāt. Pēc 3 dienām virsma ir pilnībā nožuvusi un noslogojama. Ja temperatūra zemāka un relatīvais gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks attiecīgi pieaug.

  Darbarīku tīrīšana

  Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Uzklāšana, izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi

  Izsmidzināšanas leņķis: 50˚
  Sprausla: 0,021 – 0,026
  Izsmidzināšanas spiediens: 150 – 180 bar

  Norāde

  Lai izvairītos no nelīdzenu joslu veidošanās, iestrādājot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Materiāls nav piemērots horizontālām virsmām ar stāvošu ūdeni.

  Drošības norādes

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties tvaiku, aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sacietējušu materiāla atlikumus – kā sakaltušu krāsu vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Kat. (A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Liepājas Valsts tehnikums

  Skrundas muiža

  Kurzemes apgabaltiesa

  Rietumkrasta Nams

  Koncertzāles „Lielais dzintars"

  Latvijas Nacionālā bibliotēka