caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/210387/061104_Caparol_Samtex_20_LV.png

CAPAROL Samtex 20 E.L.F.

Zīdani spīdīga lateksa krāsa augstas noturības virsmu krāsošanai iekšdarbos.

 • Pielietojums

  Gludiem, izturīgiem un struktūru saglabājošiem, krāsojumiem iekšdarbos, piemērotiem telpām ar augstām prasībām, ar zīdaini spīdīgu virsmu. Īpaši piemērots virsmām, kas ir pakļautas lielai slodzei, jo krāsojums ir ārkārtīgi izturīgs un turklāt labi tīrāms.

  Krāsa ir lieliski piemērota rupjo šķiedru, reljefa vai krāsojamām struktūrtapētēm, kā arī stikla šķiedru tapetēm struktūras uzsvēršanai, pateicoties skaistajam, zīdaini spīdīgajam efektam. Skolās, slimnīcās, bērnudārzos, sabiedriskās ēkās, birojos, viesnīcās, restorānos, priekšnamos, kāpņu telpās u.t.t.

  Īpašības

  • Atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
  • Augsta baltuma pakāpe
  • Ar augstu segtspējas līmeni
  • Elpojoša
  • Labi tīrāma un izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas un mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem
  • Viegla iestrāde

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija.

  Iepakojums

  Bāze 1: 2,5l, 10 l un 15 l.
  Bāze 2 un 3: 2,5 l un 10 l pēc tonēšanas.

  Krāsu toņi

  Bāzi 1 (balta) var izmantot netonētu. 
  Bāzi 2 un 3 (caurspīdīga) izmantot tikai tonētā veidā Samtex 20 E.L.F. Bāze 1 ir paštonējama ar Caparol Color vai AVA Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams  tonēt arī rūpnīcā.  Samtex 20 E.L.F. ir tonējama ColorExpress- sistēmā automātiski visos populārākajos krāsu kolekciju toņos, piem., CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL utt.. 
  Spilgti, intensīvi toņi, piemēram, dzeltens, oranžs un sarkans uzrāda vāju segstpēju. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams, būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini spīdīgs.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1, atbilst Mitrās berzes klasei 1 pēc DIN 13 300.

  Kontrastu attiecība

  Klase 2, ar mazu krāsas patēriņu7 m2/l jeb 140 ml/m2.

  Maksimālais grauda lielums

  smalks (<100pm)

  Blīvums

  Apm. 1,4 g/cm3

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.
  Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606
  Definētās izmantošanas jomas


  iekšdarbi 1

  iekšdarbi 2

  iekšdarbi 3

  ārdarbi 1

  ārdarbi 2

  +

  +

  +

  -

  -

  (-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.

  Pamatnes sagatavošana

  Javas grupu P II un P III apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām veikt gruntējumu ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. 

  Javu grupu PIV  un P V ģipša un gatavie apmetumi:

  Gruntējums ar Caprol-Haftgrund vai SamtGrund E.L.F. 
  Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar  Caparol-Tiefgrund TB. 

  Ģipša būvniecības plātnes:
  Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas, gludas virsmas gruntēt ar saķeri veidojošu gruntskrāsu Caparol-Haftgrund vai SamtGrund E.L.F.

  Ģipškartona plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntējums ar Caprol-Haftgrund vai Capasol LF, vai SamtGrund E.L.F. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund.

  Betons:
  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons:

  Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:3. 
  Silikātķieģeļa un māla ķieģeļu mūris: pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. 

  Pārklājumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas.Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caprol-Haftgrund vai SamtGrund E.L.F.Uz vāji uzsūcošām, gludām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund vai SamtGrund. E.L.F. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām veikt gruntējumu ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. 

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB. 

  Līmes krāsu klājumi:

  Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB. 
  Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra: pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. 

  Atlupušas tapetes:

  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TBVirsmas ar pelējuma sēnīti: Pelējuma vai sēnīšu bojājumu mehāniski noņemt, izmantojot  mitro noslaucīšanu ar birsti, noskaldīšanu vai nokasīšanu.
  Virsmas nomazgāt ar Capatox  un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes  veida un īpašībām. Uz stipri apaugušām virsmām veikt nobeiguma krāsojumu ar Indeko-W vai Malerit-W.

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: 
  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus
  šķīdinošsmājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķusnotīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund. Uz stipri netīrām virsmām veikt nobeiguma krāsojumu ar Caparol IsoDeck.

  Uzklāšanas metode

  Iestrādāt ar otu, rullīti un Airless ierīcēm.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntējuma klājums vai starpklājums:

  • SamtGrund E.L.F. vai CAPAROL Samtex 20 E.L.F., kas ir atšķaidīts ar maks. 10%  ūdens. Nobeiguma pārklājums:

  Patēriņš

  Apm. -140 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājum pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes temperatūra: +5°C pamatnei un apkārtējam gaisam

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20°C un 65% rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Darbarīki

  Ota, rullītis, Airless ierīces.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktu grupā (A/a) : maks. 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Mākslīgo sveķu dispersija, pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)