caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/210386/061103_Caparol_Samtex_10_LV.png

CAPAROL Samtex 10 E.L.F.

Zīdaini matēta lateksa krāsa ar minimālu patēriņu.
Mitrās berzes klase 1.

 • Pielietojums

  Zīdaini matētam nobeiguma pārklājumam īpaši noslogojamām virsmām iekštelpās. Labi piemērota īpaši gludām sienām (špakteles kvalitāte Q4) un plānas kārtas, virsmas struktūru saglabājošiem pārklājumiem uz strukturētām pamatnēm, tādām kā raupjo šķiedru un struktūrtapetes, kā arī Capaver stikla šķiedru tapetēm viesnīcu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku telpās ar augstu mehānisku noslodzi. Neatstāj nospiedumus.

  Īpašības

  • atšķaidāma ar ūdeni, draudzīga videi, ar minimālu smaržu
  • elpojoša
  • sd-vērtība < 0,2 m
  • saglabā virsmas struktūru
  • viegli uzklājama
  • ar samazinātu emisiju, nesatur šķīdinātājus
  • ļoti labi tīrāma un izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas un sadzīves tīrīšanas līdzekļiem

  Materiāla bāze

  Sintētiskais latekss atbilstoši DIN 55945.

  Iepakojums

  Bāze 1: 10 l; 2,5 l
  Bāze 3: 9,4 l; 2,35 l

  Krāsu toņi

  Bāze 1: balta
  Bāze 3: transparenta

  Tonējama manuāli ar CaparolColor un AVA – AmphiColor pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām.

  Samtex 10 tonējams automātiski ColorExpress sistēmā visos aktuālo krāsu toņu kolekciju toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa precizitāti. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza segtspēja. Tāpēc iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Bāzi 1 izmantojama kā netonēts, balts klājums, Bāzi 3 izmantot tikai tonētu.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta (atbilstoši EN 13 300).

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Parametri atbilstoši EN 13 300:
  Tonēšanas rezultātā ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2, pie krāsas patēriņa 7 m2/l

  Maksimālais grauda lielums

  smalks (< 100 µm)

  Blīvums

  apm. 1,4 g/cm3

  Norāde

  Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606
  Definētās izmantošanas jomas

  iekšdarbi 1

  iekšdarbi 2

  iekšdarbi 3

  ārdarbi 1

  ārdarbi 2

  +

  +

  +

  -

  -

  (-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām, kā arī sausām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

  Pamatnes sagatavošana

  PII un PIII javas grupu apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1,5 N/ mm2:

  Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Raupji porainus, birstošus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar OptiGrund E.L.F., respektīvi, CapaSol LF.

  PIV javas grupas ģipša apmetumi / minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 13279 S2 vismaz 2 N/mm2:

  Gruntēt ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un attīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša paneļiUzsūcošus paneļus gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tief­grund TB. Ļoti blīvus, gludus paneļus saķeres uzlabošanai gruntēt ar Caparol-Haftgrund.

  Ģipša plāksnes (ģipškartona plāksnes)Špakteles asumus noslīpēt. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Plāksnes, kuru sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons: Noņemt iespējamos pretsalipes vielu atlikumus, kā arī krītainas, birstošas vielas.

  Silikāta ķieģeļu mūris un ķieģeļu mūris: Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju: Uz matētām, vāji uzsūcošām virsmām klāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un emaljas krāsas pārklājumus uzraupināt. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:

  Emaljas krāsas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Vāji uzsūcošas, gludas virsmas gruntēt ar

  Caparol-Haftgrund. Raupji porainas, birstošas, respektīvi, uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F., respektīvi, CapaSol LF. Minerālo krāsu klājumus ar vāju nestspēju mehāniski noņemt un virsmas attīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu krāsojumi: : Pilnībā nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas rupjās šķiedras, reljefās vai struktūrtapetes no papīra: Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes: Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Pelējuma skartas virsmasPelējuma, respektīvi, sēnītes skartās virsmas notīrīt ar mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox, respektīvi, FungiGrund un ļaut tām kārtīgi nožūt. Gruntēt atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Stipri skartas virsmas noslēgumā pārklāt ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. Šajā sakarā ievērot normatīvajos aktos un institūciju noteiktās prasības (piem., regulu par bioloģiskajām vielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, sodrēju vai tauku traipiemNikotīna, sodrēju vai tauku traipus mazgāt ar ūdeni, kam pievienoti taukus šķīdinoši sadzīves tīrīšanas līdzekļi, un ļaut kārtīgi nožūt. Nožuvušus ūdens traipus notīrīt sausā veidā ar suku. Klāt izolējošo gruntskārtu ar Caparol AquaSperrgrund.

  Koks un koksnes materiāli: Pārklāt ar ūdenī šķaidāmajām, videi draudzīgajām Capacryl akrila emaljas krāsām vai Capacryl poliuretāna akrila krāsām.

  Nelieli defekti: Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel veikt remontu atbilstoši iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Uzklāt ar otu, rullīti vai Airless izsmidzināšanas ierīcēm.

  Uzklāšana ar Airless metodi:
  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: 0,021–0,025"
  Izsmidzināšanas spiediens: 150–180 bar

  Pārklājuma uzbūve

  CAPAROL Samtex 10 uzklāt vienmērīgi plānā kārtā vienu līdz divas reizes, atšķaidītu ar ūdeni maks. 3 %.

  Ļoti kontrastainas virsmas vai pamatnes ar dažādu uzsūktspēju gruntēt ar Samtgrund.

  Patēriņš

  Apm. 100 ml/m2 vienā kārtā uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā:
  +5°C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C und 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 2-3 stundām. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām.

  Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu rūpīgi izmaisīt un izkāst caur sietu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tāpēc rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tāpēc ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Atzinums

  Tests noturībai pret sadzīves tīrīšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem uz ūdens bāzes.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem.
  Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.

  Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Otrreizējai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Sv.Jāņa skola, Tallina, Igaunija

  Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

  Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

  Talsu Valsts ģimnāzija

  Hotel L’Embitu Superior, Tallina,…

  Grobiņas sākumskola, Grobiņa

  Metropol Spa Hotel, Tallina, Igaunija

  Jelgavas Valsts ģimnāzija

  Klusā iela 11, Rīga