caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246124/066505_Capadecor_VarioFinish_SEIDENMATT_10L.png

Capadecor VarioFinish Seidenmatt

Nobeiguma aizsargklājums VarioChips sistēmai.

Pielietojums

Aizsargklājums čipšiem VarioChips vai caurspīdīgs aizsargklājums betona virsmām.

Īpašības

  • Atbilst E.L.F un AgBB kritērijiem
  • Ar izteikti labu gaismas atstarošanas spēju
  • Tiksotropa struktūra
  • Mitrās berzes klase 2 (spīduma pakāpe: matēts) atbilstoši DIN EN 13 300
  • Mitrās berzes klase 1 (spīduma pakāpe: zīdaini matēts) atbilstoši DIN EN 13 300
  • Izturīgs pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem (spīduma pakāpe: zīdaini matēts)

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija abilstoši DIN 55945.

Iepakojums

10 l plastmasas spainis

Krāsu toņi

Caurspīdīgs

Spīduma pakāpe

Matēts/zīdaini matēts

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, bez saķeri mazinošām vielām un sausām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Uzklāšanas metode

Uzklāt at rullīti vai otu.

Pārklājuma uzbūve

Bagātīgi uzklāt uz sausas virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar īsas plūksnas aitas vilnas rullīti, panākot pietiekamu biezu kārtu. Virsmu izlīdzināt vienā virzienā. Uzklāt "slapjš-slapjā", lai izvairītos no redzamām salaiduma vietām. Matētā virsmas optika uzver dabisko VarioChips izskatu. Īpaši ieteicams telpās ar neatbilstošu apgaismojumu.

Norāde:
Dažos dizaina variantos sastāvā ir spīdīgi čipši, tos jāpārklāj ar VarioFinish zīdaini matēto versiju.

(skat. tabulu Tehniskajā informācijā Nr. 810 - VarioChips).

Ja VarioFinish kā nobeiguma kārta tiek klāts uz betona klona, iepriekš jāpārbauda, vai virsmu nav nepieciešams gruntēt, piem., ar CapaSol LF konzentrat. VarioFinish var ietekmēt betona krāsu un pastiprināt tā kontrasta efektu.

Patēriņš

Apm. 130 ml/m2 vienā kārtā.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Vismaz +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C und 65 % rel. gaisa mitruma virsma apžuvusi pēc apm. 4 stundām.
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EG Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat.A/a): 30g/L (2010)
Produkts satur maks. 1g/L GOS.

Gis-kods

BSW 20

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, silīcija dioksīds, ūdens, vaski, piedevas, koservanti (metil-/benzizotiazolinons)

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa