caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246125/066506_Capadecor_VarioPutz_13_12_5kg.png

Capadecor VarioPutz

Daudzkrāsu matēts un ļoti racionāls pārslu pārklājums iekšdarbiem, uzklāšanai ar rullīti un izsmidzināšanas tehnikā.

Pielietojums

Daudzkrāsu, nodilumizturīgs sienu pārklājums iekšdarbiem. Lieliski piemērots iekšdarbu pārklājumiem birojos, koridoros, kāpņu telpās, pieņemšanas un dzīvojamajās platībās utt.

Īpašības

  • uz ūdens bāzes
  • izturīgs pret gaismu
  • labi tīrāms
  • mehāniski noslogojams
  • nedegošs saskaņā ar DIN 4102, A2 (Pārbaudes sertifikāts Nr. PZ-augsts-03018), izmantojams uzklāšanai ar rullīti
  • minerālu virsmu imitējoša, smalka apmetuma optika
  • gatavs iestrādei
  • viegla iestrāde, ar vienu vienīgu rullīša kārtu vai vienu kārtu izsmidzināšanas tehnikā var iegūt lielisku optiku
  • viegli uzlabojams

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija.

Iepakojums

12,5 kg

Krāsu toņi

Caurspīdīga saistviela ar krāsainiem čipsiem. Uz virsmām, kas pakļautas stiprai sānu gaismai, var būt nepieciešams otrs klājums ar Capadecor-Putz.

Dizaini:

Starpklājums:

Capadecor-Putz

Putzgrund 610 tonēts pēc:

dizains 13

3D Grau 30 CDP

dizains 14

3D Grau 20 CDP

dizains 19

3D Ginster 120 CDP

dizains 21

3D Palazzo 175 CDP

dizains 23

3D Aprico 120 CDP

dizains 25

3D Oase 55 CDP

dizains 27

3D Umbra-Weiß CDP

dizains 29

3D Aprico 130 CDP

dizains 30

3D Palazzo 230 CDP

dizains 31

3D Aprico 180 CDP

dizains 32

3D Umbra-Weiß CDP

dizains 35

3D Palazzo 260 CDP

dizains 41

3D Magma 130 CDP

dizains 49

3D Grau 30 CDP

dizains 51

3D Grau 45 CDP

dizains 53

3D Coelin 65 CDP

dizains 55

3D Malachit 50 CDP

Spīduma pakāpe

Matēts.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet sargāt no sala. Atvērtus spaiņus uzglabāt blīvi noslēgtus.

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

sd-vērtība: apm. 0,10 m

Norāde

Dizaini 31, 32, 35, 41, 49 un 51 satur mirgojošus čipsus, kurus var redzēt, tos tieši apgaismojot.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk. 

Pamatnes sagatavošana

Strukturētas pamatnes: 
Cieši turošās raupjo šķiedru vai stikla šķiedru tapetes, kā arī viegli līdz vidēji strukturētus apmetumus pēc starpklājuma ar Putzgrund 610 var pārstrādāt ar Capadecor-Putz. To veicot, ievērot, lai netiek aizklātas struktūru atšķirības pamatnē. Var būt nepieciešams divreizējs pārklājums ar Capadecor-Putz.

Javu grupu PII un PIII apmetumi: 
Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām,apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai Putzgrund 610.

Ģipša būvniecības plāksnes:
Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai  Putzgrund 610.

Ģipškartona plāksnes:
Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai Putzgrund 610. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādnes Nr. 12 2. daļu.

Betons:
Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai Putzgrund 610.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz raupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

Virsmas ar pelējuma sēnīti:
Pelējuma vai sēnīšu bojājumu mehāniski noņemt, izmantojot  mitro noslaucīšanu ar birsti, noskaldīšanu vai nokasīšanu. Virsmas  nomazgāt ar Capatox un ļaut labi nožūt.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Izolējošs gruntējums ar Caparol AquaSperrgrund (Tehniskā Informācija Nr. 384).

Mazas defektu vietas:
Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un vēlreiz nogruntēt.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar rullīti: Capadecor-Putz izmaisīt ar mikseri (lēniem apgriezieniem), iestrādāt neatšķaidītu atbilstošā rullī pirms uzklāšanas uz atsevišķas virsmas un vienmērīgi uzklāt uz virsmas "slapjš slapjā", un krustām šķērsām pārrullēt. Pēc pietiekoša nožūšanas laika nogludināt, izmantojot mīkstu birsti (piemēram, ovālo birsti). Žūšanas laiks ir atkarīgs no objekta apstākļiem un ir apm. 10-30 minūtes. Iekšējo stūru pārklājums ideālā variantā tiek veikts ar rullīti.

Uzklāšana izsmidzināšanas tehnikā: Capadecor-Putz samaisīt ar lēni rotējošu maisīšanas ierīci, izsmidzināt neatšķaidītu, izmantojot piemērotas izsmidzināšanas iekārtas, viegli apļojošām kustībām un vairāk neapstrādāt.

Pārklājuma uzbūve

Starpklājums: Putzgrund 610 sedzoši, vienmērīgi un tonī saskaņotu ar izvēlēto Capadecor-Putz krāsu toni(skatīt krāsu toņu pārskatu). Uz vāji uzsūcošām vai kontrastainām pamatnēm var būt nepieciešams dubults starpklājums. Nav piemēroti pārklājumi, kas nav piepildīti ar kvarcu.

Patēriņš

Patēriņš, uzklājot ar rullīti: Apm. 350 g/m2, precīzu patēriņu nosakiet, uzklājot izmēģinājuma pārklājumu.

Patēriņš, uzklājot izsmidzināšanas tehnikā: Atkarībā no pamatnes raupjuma apm. 800-1100 g/m2, precīzu patēriņu nosakiet, uzklājot izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra: Vismaz +8 °C, relatīvajam gaisa mitrumam esot zemākam par 65 %.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 6-8 stundām virsma ir sausa. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīki

Piemēroti veltnēšanas darbarīki: 
- Ražotājs Rotaplast
- Rotastreif 13
- Triplegold 12

Veltnēšanas spalvu garumam būtu jābūt starp12 un 16 mm. Darbarīkus mazgāt  uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni.

Piemēroti izsmidzināšanas līdzekļi:
Trektera pistole
Sprausla: 4-5 mm
Gaisa spiediens: 2,5-3,5 bar
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.

Norāde

Lai izvairītos no pārlaidumiem un krāsu toņa svārstībām, uz lielām virsmām Capadecor-Putz uzklāt bez pārtraukumiem un iestrādāt vienāda ražošanas numura materiālu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā var veidoties sabiezējums, burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.

Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrila sveķu dispersija, krāsainie pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens,  krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)