caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/98245/037375_CapaGold_5L.png

Capadecor CapaGold

Zīdaini spīdīga akrilāta dispersijas krāsa ar zelta metāla efektu iekšdarbiem un ārdarbiem.
 • Pielietojums

  Efekta pārklājums CapaGold kopā ar GoldGrund speciālo gruntēšanas līdzekli īpaši uz strukturētām virsmām rūpējas par tīru, dabisku zelta krāsas toni. Ar dažādām darba tehnikām, tādām kā uzklāšana ar birsti, tupināšanas dēlīti, špakteli vai rullīti, tāpat var iegūt individuālus, kā arī optiski atraktīvus rezultātus. Nepieciešamā  sistēmas  uzbūve - gruntējums vai starpklājums ar GoldGrund (TI Nr.814), Nobeiguma  pārklājums CapaGold - rada atraktīvas virsmas, kas ir Ĝoti noslogojamas un  turklāt izmantojamas siltinātu fasāžu apdare daļēji nosedzot virsmu.

  Īpašības

  - izturīga pret atmosfēras un UV staru iedarbību
  - ātri žūstoša
  - īpaši tīrs, dabisks zelta tonis
  - pielietojama siltinātu fasāžu apdarei, tikai daļēji noklājot virsmu

  Materiāla bāze

  Tīrā akrilāta dispersija.

  Iepakojums

  2,5 l,5 l

  Krāsu toņi

  Zelts.

  Spīduma pakāpe

  Spīdīga līdz zīdaini spīdīga.

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā garantija vismaz 1 gadu.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi:
  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot 20 °C un 65%rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi  ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks.

  Veciapmetumi:
  Pielabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un izkaltušām. Uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol LF vai OptiGrund E.L.F. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām- gruntējums ar AmphiSilan-Putzfestiger. Gludas virsmas ar rulli nav nokrāsojamas tā, lai nebūt redzamas ruļļa pēdas. Tādēļ ir nepieciešams papildus gruntējums ar Putzgrund 610. Vecos apmetumus notīrīt, izmantojot piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Veicot tīrīšanu ar ūdens spiediena strūklām, ievērot maks. temperatūru 60 °C un maks spiedienu 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekošu žūšanas laiku.  Betons:

  Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uz stipri uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Uz birstošām virsmām- gruntējums ar Dupa-grund.

  Mākslīgo sveķu, silikāta, silikona sveķu apmetumu virsmas ar labu nestspēju:
  CapaGold ir augstas prasības pret pamatni. Ūdenī uzbriestoši mākslīgo sveķu apmetumi nav piemēroti. Ūdenī neuzbriestošus, vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu mitro metodi. Veicot tīrīšanu ar ūdens spiediena strūklām, ievērot maks. temperatūru 60 °C un maks spiedienu 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekošu žūšanas laiku.

  Dispersijas krāsu, silikāta vai silikona sveķu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt.

  Dispersijas krāsu klājumi vai minerālie krāsojumi ar vāju nestspēju:
  Pilnībā noņemt. Notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt. Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Siltumizolācijas sistēmas JAUNĀS:
  Izolācijas materiāls: Capatect-Dalmatiner Fassadendämmplatte160 (EPS).
  Armēšana: virsmu pilnībā nošpaktelēt ar Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, Capatect-Gewebe 650 gludi ieklāt.
  Augšējais apmetums: Capatect Amphisilan vai Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 vai R 20, R 30.
  Gruntējums: izmantojot rullīti ar GoldGrund (skatīt uzklāšanas metodes un TI-Nr. 814). Ar CapaGold pārklājamās virsmas uz siltumizolācijas sistēmām drīkst uzklāt tikai daļēji (maks. 20 %).

  Siltumizolācijas sistēmas VECĀS: 
  (Priekšnosacījums: tām jābūt izolētām ar EPS). Uz javu grupu P II/III apmetuma un mākslīgo sveķu, silikāta un silikona sveķu apmetumiem ar labu nestspēju (skatīt Piemērotas pamatnes). Virsmu armēt  pilnībā ar Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190.(skatīt TI-Nr.190). 
  Augšējais apmetums: Capatect Amphisilan vai Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 vai R 20, R 30.
  Gruntējums: izmantojot rullīti ar GoldGrund (skatīt uzklāšanas metodes un TI-Nr. 814). Ar CapaGold pārklājamās virsmas uz siltumizolācijas sistēmām drīkst uzklāt tikai daļēji (maks. 20 %)

  Defektu vietas:
  Ārdarbos: mazas defektu vietas izlabot ar Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielas defektu vietas līdz 20mm vislabāk pārklāt ar Histolith Renovierspachtel. Aizšpaktelētās vietas vēlreiz nogruntēt. Ievērojiet Tehniskās Informācijas Nr. 710 un Nr. 1029. Uzlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un izkaltušām. Uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol LF vai OptiGrund E.L.F. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām- gruntējums ar AmphiSilan-Putzfestiger. Gludas virsmas ar rulli nav nokrāsojamas tā, lai nebūt redzamas ruļļa pēdas. Tādēļ ir nepieciešams papildus gruntējums ar Putzgrund 610.
  Iekšdarbos: defektu vietas aizpildīt ar Caparol-Füllspachtel P vai Akkordspachtel fein.
  Ievērot Tehnisko informāciju Nr. 715.

  Apaugums ar aļģēm un sēnīti:
  Ja uz virsmas ir aļģu vai sēnīšu bojājumi, tās vispirms jānotīra, izmantojot abrazīvu ūdens strūklu un ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmas pēc tam nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt.

  Sāļu  izdalījumi:
  Sāļu izdalījumus noņemt sausus ar birsti. Gruntējums ar Dupa-grund. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saėere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

  Uzklāšanas metode

  Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Iestrādes laikā maisīšanu  regulāri atkārtot. Materiālu var iestrādāt atkarībā no pamatnes struktūras ar otu, rullīti vai ķelli. Salaiduma vietu zonas jāpārrullē vēlreiz. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja diegu garuma rulli (diega garums 12-16 mm), kas neveido krāsas sabiezinājumu ruļļa malās, piemēram, Rotanyl 18 vidēji līdz raupju strukturētām virsmām. Rotanyl 11 viegli strukturētām pamatnēm. Lai, uzklājot ar rullīti, (iesakāms tikai uz raupjākām apmetuma struktūrām) nodrošinātu vienmērīgu metāla pigmentu izklāšanu, CapaGold jāuzklāj vienmērīgi, sadalot šķērsām un pēc tam rullējot vienā virzienā. Uz gludām, smalki strukturētām pamatnēm pēc uzklāšanas materiālu būtu jāapstrādā, izmantojot kreatīvu iestrādes tehniku (birstēšana, tupināšana, špaktelēšana utt.). Ļoti  atraktīvas  virsmas  var  iegūt,  ja  CapaGold  pēc  tā  uzklāšanas  ar  veltnīti,  tiek  noslaucīts  krustu  šķērsu  ar  ovālo  birsti.  Arī Arte-Twin ķķelles un tupināšanas dēlīša izmantošana ir ļoti labi piemērota radošu virsmu veidošanai tieši iekšdarbos.

  Pārklājuma uzbūve

  Starpklājums:
  Piesātinātu, vienmērīgi sedzošu klājumu ar GoldGrund (TI Nr. 814) sadalīt šķērsām, pēc tam norullēt vertikāli vienā virzienā un izlīdzināt ar otu. Uz stipri vai dažādi uzsūcošām virsmām veikt iepriekšēju gruntējumu ar OptiGrund E.L.F vai CapaSol LF.

  Nobeiguma pārklājums: 
  Dubults pārklājums ar neatšķaidītu Capadecor CapaGold. Gludu virsmu gadījumā pēc tam apstrādāt ar birsti vai citiem kreatīvajiem darbarīkiem.

  Patēriņš

  Apm. 100-150 g/m2 vienam klājumam. Patēriņaa vērtības ir ļoti atkarīgas no pamatnes uzsūktspējas un struktūras pirms darba uzsākšanas tās būtu jāpārbauda, veicot paraugklājumu.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 1 stundas putekļus nepiesaista un pēc- 12 stundām pārkrāsojama.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar ūdeni.

  Atzinums

  RMI- (Robert Murjahn Institut) Pārbaudes sertifikāts 2009/107 - 16

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: skatīt drošības datu lapas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

  Šinī produktu kategorijā (Kat.A/c): 40g/L GOS (2010). Šis produkts satur maks. 35g/L.

  Saturā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi, efekta pigmenti, silikāti, ūdens, glikola ēteris, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu ārējā dienesta speciālistiem - mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju.

  Klientu servisa centrs

  SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa