caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/248329/066834_CapaGold_2_5_L_PL.png

Capadecor CapaGold

Zīdaini spīdīga akrilāta dispersijas krāsa ar zelta metāla efektu iekšdarbiem un ārdarbiem.

Pielietojums

Efekta pārklājums CapaGold/CapaSilber kopā ar EffektGrund speciālo gruntēšanas līdzekli īpaši uz strukturētām virsmām rūpējas par tīru, dabisku zelta krāsas toni. Ar dažādām darba tehnikām, tādām kā uzklāšana ar birsti, tupināšanas dēlīti, špakteli vai rullīti, tāpat var iegūt individuālus, kā arī optiski atraktīvus rezultātus. Nepieciešamā  sistēmas  uzbūve - gruntējums vai starpklājums ar GoldGrund (TI Nr.814), Nobeiguma  pārklājums CapaGold/CapaSilber - rada atraktīvas virsmas, kas ir paredzēta lielam noslogojumam un  turklāt izmantojamas arī siltinātu fasāžu apdarē, daļēji nosedzot virsmu.

Īpašības

- izturīga pret atmosfēras un UV staru iedarbību
- ātri žūstoša
- īpaši tīrs, dabisks zelta tonis
- pielietojama siltinātu fasāžu apdarei, tikai daļēji noklājot virsmu

Materiāla bāze

Tīrā akrilāta dispersija.

Iepakojums

2,5 l,5 l

Krāsu toņi

Zelts/Sudrabs

Spīduma pakāpe

Spīdīga līdz zīdaini spīdīga.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā garantija vismaz 1 gadu.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Javu grupu PII un PIII apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot 20 °C un 65%rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi  ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks.

Veciapmetumi:
Pielabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un izkaltušām. Uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol LF vai OptiGrund E.L.F. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām- gruntējums ar AmphiSilan-Putzfestiger. Gludas virsmas ar rulli nav nokrāsojamas tā, lai nebūt redzamas ruļļa pēdas. Tādēļ ir nepieciešams papildus gruntējums ar Putzgrund 610. Vecos apmetumus notīrīt, izmantojot piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Veicot tīrīšanu ar ūdens spiediena strūklām, ievērot maks. temperatūru 60 °C un maks spiedienu 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekošu žūšanas laiku.Betons:

Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uz stipri uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Uz birstošām virsmām- gruntējums ar Dupa-grund.

Mākslīgo sveķu, silikāta, silikona sveķu apmetumu virsmas ar labu nestspēju:
CapaGold ir augstas prasības pret pamatni. Ūdenī uzbriestoši mākslīgo sveķu apmetumi nav piemēroti. Ūdenī neuzbriestošus, vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu mitro metodi. Veicot tīrīšanu ar ūdens spiediena strūklām, ievērot maks. temperatūru 60 °C un maks spiedienu 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekošu žūšanas laiku.

Dispersijas krāsu, silikāta vai silikona sveķu pārklājumi ar labu nestspēju:
Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt.

Dispersijas krāsu klājumi vai minerālie krāsojumi ar vāju nestspēju:
Pilnībā noņemt. Notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt. Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

Siltumizolācijas sistēmas JAUNĀS:
Izolācijas materiāls: Capatect-Dalmatiner Fassadendämmplatte160 (EPS).
Armēšana: virsmu pilnībā nošpaktelēt ar Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, Capatect-Gewebe 650 gludi ieklāt.
Augšējais apmetums: Capatect Amphisilan vai Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 vai R 20, R 30.
Gruntējums: izmantojot rullīti ar EffektGrund (skatīt uzklāšanas metodes un TI-Nr. 814). Ar CapaGold/Silber pārklājamās virsmas uz siltumizolācijas sistēmām drīkst uzklāt tikai daļēji (maks. 20 %).

Siltumizolācijas sistēmas VECĀS: 
(Priekšnosacījums: tām jābūt izolētām ar EPS). Uz javu grupu P II/III apmetuma un mākslīgo sveķu, silikāta un silikona sveķu apmetumiem ar labu nestspēju (skatīt Piemērotas pamatnes). Virsmu armēt  pilnībā ar Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190.(skatīt TI-Nr.190). 
Augšējais apmetums: Capatect Amphisilan vai Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 vai R 20, R 30.
Gruntējums: izmantojot rullīti ar EffektGrund (skatīt uzklāšanas metodes un TI-Nr. 814). Ar CapaGold/Siilber pārklājamās virsmas uz siltumizolācijas sistēmām drīkst uzklāt tikai daļēji (maks. 20 %)

Defektu vietas:
Ārdarbos: mazas defektu vietas izlabot ar Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielas defektu vietas līdz 20mm vislabāk pārklāt ar Histolith Renovierspachtel. Aizšpaktelētās vietas vēlreiz nogruntēt. Ievērojiet Tehniskās Informācijas Nr. 710 un Nr. 1029. Uzlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un izkaltušām. Uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol LF vai OptiGrund E.L.F. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām- gruntējums ar AmphiSilan-Putzfestiger. Gludas virsmas ar rulli nav nokrāsojamas tā, lai nebūt redzamas ruļļa pēdas. Tādēļ ir nepieciešams papildus gruntējums ar Putzgrund 610.
Iekšdarbos: defektu vietas aizpildīt ar Caparol-Füllspachtel P vai Akkordspachtel fein.
Ievērot Tehnisko informāciju Nr. 715.

Apaugums ar aļģēm un sēnīti:
Ja uz virsmas ir aļģu vai sēnīšu bojājumi, tās vispirms jānotīra, izmantojot abrazīvu ūdens strūklu un ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmas pēc tam nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt.

Sāļu  izdalījumi:
Sāļu izdalījumus noņemt sausus ar birsti. Gruntējums ar Dupa-Putzfestiger. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

Uzklāšanas metode

Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Iestrādes laikā maisīšanu  regulāri atkārtot. Materiālu var iestrādāt atkarībā no pamatnes struktūras ar otu, rullīti vai ķelli. Salaiduma vietu zonas jāpārrullē vēlreiz. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja diegu garuma rulli (diega garums 12-16 mm), kas neveido krāsas sabiezinājumu ruļļa malās, piemēram, Rotanyl 18 vidēji līdz raupju strukturētām virsmām. Rotanyl 11 viegli strukturētām pamatnēm. Lai, uzklājot ar rullīti, (iesakāms tikai uz raupjākām apmetuma struktūrām) nodrošinātu vienmērīgu metāla pigmentu izklāšanu, CapaGold jāuzklāj vienmērīgi, sadalot šķērsām un pēc tam rullējot vienā virzienā. Uz gludām, smalki strukturētām pamatnēm pēc uzklāšanas materiālu būtu jāapstrādā, izmantojot kreatīvu iestrādes tehniku (birstēšana, tupināšana, špaktelēšana utt.). Ļoti  atraktīvas  virsmas  var  iegūt,  ja  CapaGold  pēc  tā  uzklāšanas  ar  veltnīti,  tiek  noslaucīts  krustu  šķērsu  ar  ovālo  birsti.  Arī Arte-Twin ķķelles un tupināšanas dēlīša izmantošana ir ļoti labi piemērota radošu virsmu veidošanai tieši iekšdarbos.

Pārklājuma uzbūve

Starpklājums:
Piesātinātu, vienmērīgi sedzošu klājumu ar EffektGrund (TI Nr. 814) sadalīt šķērsām, pēc tam norullēt vertikāli vienā virzienā un izlīdzināt ar otu. Uz stipri vai dažādi uzsūcošām virsmām veikt iepriekšēju gruntējumu ar CapaSol LF Konzentrat vai OptiSilan Tiefgrund.

Nobeiguma pārklājums: 
Dubults pārklājums ar neatšķaidītu Capadecor CapaGold/Silber. Gludu virsmu gadījumā pēc tam apstrādāt ar birsti vai citiem kreatīvajiem darbarīkiem.

Patēriņš

Apm. 100-150 g/m2 vienam klājumam. Patēriņaa vērtības ir ļoti atkarīgas no pamatnes uzsūktspējas un struktūras pirms darba uzsākšanas tās būtu jāpārbauda, veicot paraugklājumu.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 1 stundas putekļus nepiesaista un pēc- 12 stundām pārkrāsojama.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar ūdeni.

Atzinums

RMI- (Robert Murjahn Institut) Pārbaudes sertifikāts 2009/107 - 16

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: skatīt drošības datu lapas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktu kategorijā (Kat.A/c): 40g/L GOS (2010). Šis produkts satur maks. 1g/L.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, silikāti, titāna dioksīds, neorganiskie krāsainie pigmenti, ūdens, glikolēteris, piedevas, konservanti

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa