caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246107/066488_Capadecor_Metallocryl_Exterior_5_L.png

Capadecor Metallocryl Exterior

Zīdaini spīdīga dispersijas krāsa ar metālisku optiku ārdarbiem.
 • Pielietojums

  Capadecor Metallocryl Exterior ir zīdaini spīdīga dispersijas krāsa ar metāliskiem pigmentiem augstvērtīgiem, laikapstākļu noturīgiem efekt­klājumiem ārdarbos (nav piemērota siltumizolācijas sistēmām).

  Īpašības

  • Izteikts metālisks efekts
  • Atsķaidāma ar ūdeni, draudzīga videi, ar vāju aromātu
  • Noturīga pret laikapstākļu ietekmi, satur aktīvās vielas pret aļģu un sēnīšu veidošanos

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija pēc DIN 55945.

  Iepakojums

  5 l, 10 l

  Krāsu toņi

  Tonējamā bāze: metālisks sudrabs

  Metallocryl Exterior ir pielietojams tikai tonēts!

  Materiāls tonējams tikai un vienīgi ColorExpress "CD-Metallocryl" kolekcijas toņos, pretējā gadījumā krāsas toņis var būt nobīdes.
  Tas pats attiecas arī uz starpklājumu ar Amphibolin tam paredzētajā tonī.

  Ietonētie toņi to metāliskā optikas dēļ var nedaudz atšķirties no oriģinālajiem krāsu toņiem.
  Tāpēc iesakām veikt parauklājumu objektā.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini spīdīga

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  apm. 1,15 g/cm3

  Papildinošie produkti

  • Amphibolin

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  ++
  (–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnei jābūt sausai, bez netīrumiem un atdalošām vielām un ar labu nestspēju. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

  Pamatnes

  Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās īpašībām. Ievērot krāsas Amphibolin Tehnisko informāciju.

  Produkts nav piemērots klāšanai uz siltumizolācijas sistēmām, silikāta ķieģeļiem un jauniem plastoelastīgiem klājumiem.

  Metāla fasādēm iesakām Capalac Effektlack vai Capalac Dickschichtlack.

  Pamatnes sagatavošana

  Javas grupu PII un PIII apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1,5 N/mm2
  Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga žūšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām pie 20ºC un 65% relatīvā gaisa mitruma. Ja laika apstākļi ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus, jāievēro būtiski ilgāks žūšanas laiks. Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izsvīdumu risks sārmainiem apmetumu grupu PII vai PIII virsējiem apmetumiem, tādējādi pārklāt virsmu iespējams jau pēc 7 dienu cietēšanas laika.

  Veci apmetumi:
  Apmetuma atjaunotajām vietām jābūt ar labu saķeri un sausām. Rupji porainas, uzsūcošas, viegli birstošus apmetumus gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Stipri uzsūcošus, krītojošus apmetumus gruntēt ar Dupa-grund.


  Betons:
  Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uz vāji uzsūcošām vai gludām virsmām uzklāt gruntējumu ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Birstošas virsmas gruntēt ar Dupa-grund.

  Šķiedru cementa plāksnes (neapstrādātas): 
  Ievērot BFS atgādni Nr. 14. Uzklājot uz azbesta cementa plāksnēm, ievērot TRGS 519. Gruntēt atbilstoši Tehniskajai informācijai Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana”. Plāksnes, kas ir no visām pusēm pakļautas atmosfēras ietekmei, apstrādāt, neizlaižot arī to aizmugurējās puses un malas. Lai izvairītos no kaļķu izdalījumiem, jaunas, stipri sārmainas šķiedru plāksnes gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Ar cementu saistītas koka skaiduplāksnes:
  Ar cementu saistīto koka skaidu plākšņu augstās sārmainības pakāpes dēļ, lai izvairītos no kaļķa izdalījumiem, gruntēt ar Disbon 481 EP- Uniprimer.

  Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Viegli spīdīgus pārklājumus uzraupināt. Netīrus, krītojošus vecus pārklājumus notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstuss. Gruntēt ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens.

  Veci, plastiski elastīgi dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju, piemēram, vecas Cap-elast virsmas:
  Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, notīrīt ar rokām vai izmantojot citu piemērotu tīrīšanas metodi, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pamatnei ļaut kārtīgi nožūt. Pārklājot šādas pamatnes, Amphibolin būtu jābūt tonētam tikai baltā vai gaišā līdz vidēji gaišā krāsas tonī ar krāsu toņa gaišuma pakāpi >60.

  Mākslīgo sveķu apmetumu pārklājumi ar labu nestspēju:

  Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas, ievērojot likumīgos priekšrakstus, virsmām ļaut kārtīgi nožūt pirms nākamās kārtas uzklāšanas. Gruntēt ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens.

  Dispersijas krāsu pārklājumi un apmetumi uz mākslīgo sveķu bāzes ar vāju nestspēju:
  Pilnībā notīrīt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar krāsas noņēmēju un mazgāt ar karstu augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntēt ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Birstošas, stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Dupa-grund.

  Minerālie krāsojumi ar vāju nestspēju:
  Pilnībā notīrīt, noslīpējot, noslaukot ar birsti, nokasot, nomazgājot ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus, vai izmantojot citu piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut kārtīgi nožūt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

  Tilpumā mainīga vai daļēji mainīga, nekrāsota koksne
  No jaunas koksnes noņemt sveķus un sveķu kabatas. Taukus saturošu tropisko koksni nomazgāt ar nitro šķīdumu. Vecām koksnēm noņemt laika apstākļos cietušos slāņus līdz veselam kokam. Koksnes mitrums lapu kokiem nedrīkst pārsniegt 12 %, skuju kokiem - 15 %. Gruntēt ar Capacryl HolzSchutz-Grund. Koksnēm, kas var krāsoties, uzklāt starpklājumu ar Capacryl Holz-IsoGrund.
  Virsma ar Metallocryl Exterior nav nelīpoša, tāpēc Metallocryl Exterior nav piemērots koka slēģiem, koka logiem un durvīm. Šādā gadījumā iesakām izmantot Capalack Effektlack.

  Cinkotas virsmas:

  Cinkotas virsmas tīrīt saskaņā ar BFS atgādni Nr. 5. Gruntēt ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Uz krāsainiem pārklājumiem uz cinkotām virsmām mitruma iedarbībā var veidoties balti izdalījumi. Tie jānoslauka sausi un jāuzklāj papildus kārta. Kā alternatīvu  cinka virsmu pārklājumam var lietot arī Capalac Dickschichtlack.

  Cietais PVH:
  Notīrīt un noslīpēt. Gruntēt ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Ievērot BFS atgādni Nr. 22.

  Coil-Coating pārklājumi:
  Notīrīt, izmantojot amonjaku saturošu mazgāšanas līdzekļu šķidrumu. Gruntēt ar Amphibolin. Ievērot: silikonu saturošus Coil-Coating pārklājumus nevar pārkrāsot. Tā kā celtniecības laukumā šos pārklājumus vizuāli nevar noteikt, vienmēr jāveic paraugklājums un jāpārbauda saķere.

  Ķieģeļu mūris:
  Krāsojumam piemēroti tikai pret salu izturīgi, uzsūktspējīgi mūrēšanas ķieģeļi vai klinkeri bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt sausam, bez plaisām un bez sāļu izdalījumiem.
  Gruntēt ar Amphibolin, kas atšķaidīts ar maks. 5% ūdens. Ja gruntskārtā parādās brūni pleķi, Metallocryl Exterior pielietot nevar.

  Siltumizolācijas sistēmas:
  Nav piemērotas pāklāšanai ar Metallocryl Exterior. Alternatīvā variantā siltumizolācijas sistēmas B (polistirola) var pārklāt ar CapaSilber vai CapaGold. Skat. Tehnisko informāciju Nr. 815.

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Sāls izdalījumus noņemt sausus ar birsti. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīdumu vietu izolācija.

  Defektu vietas:
  Mazas defektu vietas minerālās pamatnēs izlabot ar Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielas defektu vietas līdz 20mm vislabāk špaktelēt ar Histolith Renovierspachtel. Aizšpaktelētās vietas vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Metallocryl Exterior uzklāt ar birsti vai rulli.

  Pārklājuma uzbūve

  Vienmērīgi sedzošs starpklājums ar Amphibolin, kurš tonēts ColorExpress toņu kolekcijas "CD-Metallocryl" saskaņotā tonī ar sekojošo klājumu ar Metallocryl Exterior. 

  Divas nobeiguma klājuma kārtas ar neatsķaidītu Metallocryl Exterior.

  Iestrāde:

  • Capadecor Metallocryl Exterior pirms iestrādes kārtīgi izmaisīt. Krāsošana laikā arī regulāri izmaisīt.
  • Capadecor Metallocryl Exterior uzklāt ar otu vai rulli.
  • Salaiduma vietas daāžados sastatņu līmeņos pārrullēt "slapjš slapjā".
  • Uzklājot ar rulli, izmantot rulli ar vidēja garuma plūksnu (plūksnas garums 12– 16 mm).
  • Uzmanīties, lai neveidojas materiāla sabiezējums ruļļa malās, izlīdzināt to.

  Gludas pamatnes ar grauda lielumu līdz 1,5mm:
  Klājot ar rulli uz gludām pamatnēm ar grauda lielumu līdz 1,5 mm, Capadecor Metallocryl Exterior pēc uzklāšanas jāpārstrukturē. Atkarībā no struktūras to var veikt ar plakano vai ovālo birsti, arī ar ArteTwn ķelli, krustu šķērsu virzienā, lai novērstu materiālam raksturīgās neizbēgamās ruļļa salaiduma pēdas. Tāpat jarīkojas arī gruntsklājuma gadījumā, ja tāds nepieciešams.

  Strukturētas pamatnes ar graudua lielumu no 2mm:

  Ja grauda lielums ir sākot no 2mm, pārstukturēšana nav obligāti nepieciešama. Lai panāktu iriodin pigmentu pēc iepspējas vienmērīgu izvietojumu, Capadecor Metallocryl Exterior jāuzklāj vienmērīgi, jāizlīdzina krustu šķērsu virzienā un jāpārrulē vienā virzienā.

  Metallocryl Exterior nedrīkst uzklāt izsmidzinot tā sastāvā esošo vielu dēļ.

  Patēriņš

  Apm. 100 ml/m2 vienam klājumam uz nedaudz strukturētas pamatnes. Uz raupjām virsmām patēriņš ir atbilstoši lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādei:
  +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārklājama pēc 4– 6 stundām, pārklājama pēc 24 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Capadecor Metallocryl Exterior nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Lai saglabātu produkta specifiskās īpašības, to nedrīkst jaukt ar citiem produktiem.

  Capadecor Metallocryl Exterior ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze sniedz ilgstošu, laikā ierobežotu aizsardzību, kuras efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma lielums un mitruma noslodze. Tādēļ pastāvīga sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama.

  Drošības norādes

  Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Var izraisīt zarnu trakta bojājumus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar ārstu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.  Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF02F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi, pērļu spīduma pigmenti (Iriodine), silikāti, ūdens, glikolēteris, piedevas, konservanti (metil-/benzizotiazolinons), krāsas slāņa aizsargvielas (oktilizotiazolinons, terbutrīns, cinka piritions).

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Privātmaja Igaunijā, Pirital