caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246083/066468_CalcinoDecor_12kg.png

Capadecor Calcino Decor

Minerāla kaļķa špakteles masa augstvērtīgai gludā marmora efekta dekoratīvai apdares tehnikai.

Pielietojums

Minerāls sienu un griestu klājums no dzēstajiem kaļķiem, marmora miltiem un ūdens pielietojumam uz iekštelpu virsmām. Calcino-Decor ir īpaši piemērots augstvērtīgai dekoratīvai apdarei sekojoša rakstura iekštelpām - reprezentatīvi biroji, konferenču telpas, viesnīcas, bankas, atpūtas telpas, kancelejas telpas, kā arī privātajā sektorā. Pateicoties tīri minerālām izejvielām, iestrādājot Calcino-Decor, tiek iegūts marmoram līdzīgs produkts, kas pēc iestrādes veido akmens cietu virsmu.

Īpašības

  • tīri minerāls materiāls
  • augstas difūzijas un sorpcijas spējas
  • nesatur šķīdinātājus, ar vāju aromātu
  • elastīga iestrāde 

Iepakojums

12 kg plastmasas spaiņi. 

Krāsu toņi

Balti-pelēks. Piegādājamās masas krāsas tonis un konsistence, pateicoties tā minerālajām sastāvdaļām, iespējams nedaudz mainīties.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet ne salā, nav ieteicams uzglabāt zem 5°C. Atvērtus spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes zemākās temperatūras: Gaisam un pamatnei +10°C.

Darbarīki

Calcino-špakteļu lāpstiņu komplekts (venēciešu gludā klājuma ķelles) ar noapaļotiem stūriem. Špakteļu lāpstiņu komplektu iespējams pasūtīt arī Caparol uzņēmumā. Katrā darba fāzē, veicot grunts un tonētā materiāla klājumu, kā arī veidojot noslēdzošo biezo kārtu, nepieciešams izmantot cita veida špakteli. 

Uzmanību

Kairina acis un ādu. Nopietni acu bojājumu draudi. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Pēc saskares ar acīm nekavējoties rūpīgi skalot acis ar ūdeni un konsultēties ar ārstu. Pie saskares ar ādu mazgāties ar ziepēm lielā ūdens daudzumā. Strādājot valkāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/sejas masku. Norīšanas gadījumā nekavējoties griezties pēc palīdzības pie ārsta, uzrādot iepakojumu vai etiķeti. 

Likvidācija

Atkārtotai izmantošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, izžuvušus materiāla atkritumus likvidēt kā sakaltušu krāsu vai mājas atkritumus.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Kalcija hidroksīds, kalcija karbonāts, ūdens.

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa